asd

Göbekli Tepe – wielka zagadka dla historyków

Zobacz również

Göbekli Tepe stawia pod znakiem zapytania współczesną wiedzę historyczną i archeologiczną, a nawet paleontologiczną. Powstaje pytanie: jaka historia ludzkości jest prawdziwa?

W południowo-wschodniej Turcji około 15 km od miasta Şanlıurfa znajduje się obiekt, który wydaje się nie mieć żadnego historycznego sensu. Mowa o Göbekli Tepe. Są to ruiny z okresu neolitu preceramicznego, które stanowią zbiór owalnych budowli kamiennych. Wewnątrz tych okręgów znajdują się kamienie megalityczne stojące w pozycji pionowej. Ruiny zostały odkopane przez archeologów w 1994-1995 roku, choć wiedziano o nich już w latach 60. XX wieku. Göbekli Tepe składa się z czterech struktur owalnych, ale radar geomagnetyczny ujawnił istnienie nawet dwudziestu takich struktur w najbliższej okolicy.

Największą zagadkę dla naukowców stanowi jednak data powstania tego kompleksu. Archeolodzy na podstawie badania radiowęglowego1 ustalili, że kompleks został zbudowany 12 000 lat temu, czyli około 10 000 roku p.n.e., pod koniec ostatniego zlodowacenia2. Badania wykazały również, że Göbekli Tepe nie było permanentnie zamieszkałe, co sugeruje religijną funkcję tej struktury. To wszystko czyni z niej najstarszą znaną strukturę religijną na świecie.

Kim byli budowniczy Göbekli Tepe?

Jest to szokujące dla naukowców, ponieważ dotychczas uważano, że 12 000 lat temu ów obszar zamieszkiwały jedynie prymitywne kultury zbieracko-łowieckie. Innymi słowy, jak to się stało, że nagle myśliwi i zbieracze, nie mający żadnego doświadczenia w budowaniu tego rodzaju megalitów, postanowili wybudować wielkie sanktuarium? I to wszystko na około 6000-7000 lat przed wynalezieniem pisma i znanych nam najstarszych cywilizacji, np. sumeryjskiej, a także Stonehenge – w czasie gdy jeszcze nie znano rolnictwa ani ceramiki.

Zdj. 1. Stanowisko Göbekli Tepe w Turcji. © Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Beytullah eles. Licencja: CC BY-SA 4.0.

Ogromną zagadkę stanowią również same megality w kształcie litery T, z których część jest trzykrotnie wyższa niż człowiek. Ważą one między 7 a 10 ton3, a niektóre nawet 16 ton4. Megality wydają się symbolizować sylwetki ludzkie. Każdy z nich zawiera również rzeźby lub płaskorzeźby różnych zwierząt, zwłaszcza węży i lisów. Budowa, ciosanie i transport tych megalitów wymagały zatem znacznej wiedzy, doświadczenia, a także odpowiedniej motywacji. Z tego powodu tożsamość budowniczych Göbekli Tepe pozostaje dla nas zagadką.

Zagadki chronologiczne

Jak wspomniano wyżej, naukowcy określili wiek Göbekli Tepe na 12 000 lat. Kompleks miał być zamieszkały przez około 3000 lat, zanim został opuszczony5. Jak to się stało, że 12 000 lat temu ludzie zbudowali to sanktuarium, następnie około 9000 lat temu opuścili je (a nawet celowo zakopali), a potem przez kolejne tysiące lat nie budowali niczego trwałego, dopóki około 3000 roku p.n.e. nie pojawiły się pierwsze trwałe cywilizacje? Jest mało prawdopodobne, aby ci ludzie nie zbudowali czegoś nowego między 7000 a 3000 rokiem p.n.e. To pokazuje, że coś jest nie tak z chronologią historii człowieka6.

To nie koniec zagadek. Jeden z megalitów wydaje się być szczególnie interesujący. Mowa o kolumnie numer 27 w strukturze owalnej oznaczonej literą C. Posiada ona bowiem rzeźbę nieznanego czworonożnego gada z imponującymi zębami, który nieco przypomina krokodyla. Klaus Schmidt, archeolog, który odkrył Göbekli Tepe na nowo w 1994 roku, nazwał go “drapieżnikiem”, stwierdzając, że musi to być jakiś mityczny strażnik sanktuarium. Byłoby to jednak jedyne mityczne zwierzę w Göbekli Tepe, ponieważ inne rzeźby przedstawiają rzeczywiste zwierzęta7.

Zdj. 2. Rzeźba tzw. drapieżnika, który przypomina wymarłe prehistoryczne gady. © Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Dosseman. Licencja: CC BY-SA 4.0.

Tymczasem okazuje się, że rzeźba przypomina prawdziwe czworonożne gady, które znamy z zapisu kopalnego. Przykładem mogą być np. gady z podrzędu Proterosuchia8. Problem polega na tym, że miały one żyć i wymrzeć we wczesnym triasie, czyli około 250 milionów lat temu! Czyżby zatem budowniczy Göbekli Tepe wiedzieli o tych wymarłych gadach? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Historia ludzkości do poprawy

Najprostsze wyjaśnienie jest takie, że musieli oni widzieć te zwierzęta na własne oczy. Czy to jednak możliwe, że te gady żyły w dzisiejszej Turcji zaledwie tysiące lat temu? Jak najbardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę niezgodności w datowaniu skał i skamielin. Na przykład amerykański zespół Paleochronology Group odkrył, że kości dinozaurów, standardowo datowane na kilkadziesiąt i kilkaset milionów lat, zawierają tak dużo izotopu węgla-14, że powinny być datowane na 22 000-39 000 lat9. To świadczy o tym, że panują ogromne rozbieżności w chronologii naszej planety.

Powyższe przesłanki, jak i sam fakt, że starożytni zdecydowali się na budowę megalitycznego sanktuarium, świadczą o kilku rzeczach. Po pierwsze, człowiek był zawsze człowiekiem i miał głębokie potrzeby duchowo-religijne. Po drugie, ówcześni ludzie musieli być niezwykle inteligentni i fizycznie zdolni do budowy struktur megalitycznych, nie mając odpowiedniego sprzętu. Wreszcie po trzecie, cała chronologia historii Ziemi i ludzkości jest do gruntownej poprawy – a dokładniej, należałoby ją gwałtownie skrócić.

Göbekli Tepe a historia świata według Księgi Rodzaju

Göbekli Tepe, o ile odpowiednio zinterpretowane, świadczy na rzecz historii świata, jaką przekazuje nam Księga Rodzaju. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że prehistoryczne sanktuarium znajduje się bardzo blisko tradycyjnego miejsca wylądowania arki Noego (góra Cudi10). Oprócz tego może znajdować się bardzo blisko oryginalnego miasta Babel, które nie musi być tożsame ze znanymi nam ruinami Babilonu w Dolnej Mezopotamii. Naukowcy, tacy jak Anne Habermehl11, Ken Griffith i Darrel K. White12, wskazują na dane historyczne i archeologiczne sugerujące, że oryginalne miasto Babel znajdowało się w Górnej Mezopotamii, w obrębie obszaru zwanego Pre-Pottery Neolithic A (neolit preceramiczny A), w skrócie PPNA.

Göbekli Tepe znajduje się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od stanowisk typowanych przez wspomnianych naukowców jako oryginalne, ale wciąż nieodnalezione miasto Babel. Jako najstarsze znane sanktuarium religijne na świecie świadczy ono o wiarygodności historii świata, jaką przedstawia nam Księga Rodzaju.


Przypisy

 1. Sanders L., Carter R., How does Göbekli Tepe fit with biblical history?, Creation Ministries International, 26.07.2011, https://creation.com/gobekli-tepe
 2. Scham S., The World’s First Temple, “Archaeology”, 16(6), 11-12.2008, https://archive.archaeology.org/0811/abstracts/turkey.html
 3. Curry A., Gobekli Tepe: The World’s First Temple?, Smithsonian Magazine, 11.2008, https://www.smithsonianmag.com/history/gobekli-tepe-the-worlds-first-temple-83613665/
 4. Smith D.B., Overturning Expectations About Ancient Man, Answers in Genesis, 01.04.2014, https://answersingenesis.org/archaeology/ancient-technology/overturning-expectations-about-ancient-man/
 5. Roget S., This Archaeological Site Is Rewriting Our Entire Understanding of Human History, Ranker, 14.08.2021, https://www.ranker.com/list/facts-about-gobekli-tepe-turkish-archaeological-site/stephanroget
 6. Sanders L., Carter R., How does…, op. cit.
 7. Smith D.B., Overturning…, op. cit.
 8. Ibid.
 9. Holloway A., Did Humans Walk the Earth with Dinosaurs? Triceratops Horn Dated to 33,500 Years, Ancient Origins, 24.05.2018, https://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/humans-walk-earth-dinosaurs-triceratops-horn-dated-33500-020159
 10. Lewis J. P., Noah and the Flood: In Jewish, Christian, and Muslim Tradition, „The Biblical Archaeologist”, 12.1984, s. 237.
 11. Habermehl A., Where in the World Is the Tower of Babel?, “Answers Research Journal”, 4, 2011, s. 25-53, https://answersresearchjournal.org/where-is-the-tower-of-babel/
 12. Griffith K., White D.K., An Upper Mesopotamian location for Babel, “Journal of Creation”, 35(2), 08.2021, s. 69-79, https://creation.com/babel-upper-mesopotamia

Zobacz również

Poprzedni artykułMaratus volans
Następny artykułNiedźwiedź polarny

Popularne artykuły

Czy grozi nam III wojna światowa? Cz. 1: Historia, teraźniejszość i prognozy

Coraz częściej mówi się, że światu grozi III wojna światowa, czyli de facto wojna jądrowa. Czy zatem jest jeszcze dla nas nadzieja?

Czy grozi nam III wojna światowa? Cz. 2: Wielka nadzieja w obliczu zagłady

Wydaje się, że III wojna światowa jest już pewna. Ale wciąż jest nadzieja dla ludzkości i możemy ją znaleźć tylko w naszym Zbawicielu.

Niewola babilońska – historycznie potwierdzone proroctwo biblijne

© Instytut Biblijny. Rekonstrukcja murów Babilonu – widok z zewnątrz. Jednym z wydarzeń potwierdzających zapowiedzi biblijnych proroków, a...
Skip to content