Paleontologia

Homo pochowani po sąsiedzku – ewolucja człowieka do poprawki

Od dawna podręczniki i inne materiały edukacyjne głosiły, że człowiek ewoluował powoli, przechodząc przez poszczególne etapy aż do homo sapiens sapiens. Tymczasem...

Chromosomy kopalne – takiego zastoju jeszcze nie było!

Większość skamieniałości to najczęściej tylko fragmenty pradawnych stworzeń. Dlatego ukazują one jedynie odrobiny starożytnego życia. Ale jedno z odkryć zawiera bardzo wyrazisty...

Bakterie, które nie ewoluowały przez dwa miliardy lat

Jednym z wzorców obserwowanych w zapisie kopalnym jest zastój. Badania wskazują na przewagę zastoju nad niewielką stopniową zmianą (mikroewolucją), co stanowi problematyczną...

Ankylozaury do góry nogami – dlaczego?

Ankylozaury to rodzaj dinozaurów pancernych. Jak wskazują dotychczasowe wykopaliska, większość odkrytych skamieniałości ankylozaurów zostało odnalezionych w pozycji brzuchem do góry. Naukowcy spróbowali...

Hybryda, która nigdy nie miała powstać

Darwinowska ewolucja zakłada, że istniał jeden przodek dla wielu różnych potomków. Ci z kolei rozdzielili się na odrębne gatunki, które nie mogą...

Ewolucja ptaków popadła w tarapaty…

Jeszcze kilka lat temu naukowcy mieli opracowaną ogólną historię ewolucji ptaków. Gdy jednak odkryto pewnego skamieniałego ptaka w osadach dolnej kredy, cała...

Paleontologia

Skip to content