Paleontologia

Wzorce w zapisie kopalnym – cz. 2

Równoważąc skrajności Podczas dyskusji o wzorcach w zapisie kopalnym niezbędne jest zachowanie pewnej dozy ostrożności. Tak jak w przypadku...

Wzorce w zapisie kopalnym – cz. 1

Skamieniałości to zachowane w skałach pozostałości organizmów, a także ślady ich działalności życiowej. Ich znaczenie dla nauki jest nie do przecenienia, ponieważ...

Czy istnieje konflikt naukowy między teorią ewolucji Darwina a zapisem kopalnym?

Wstęp Karol Darwin zaproponował teorię ewolucji w 1859 roku w swojej książce O powstawaniu gatunków, w której stwierdził, że...

Rola odchodów dinozaura w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm

Według ewolucjonistów dinozaury wymarły ok. 65 mln lat temu. Trawa zaś miała wyewoluować ok. 55 milionów lat temu, czyli 10 mln lat...

Rybonogi

Jak wiadomo, rysunek ryby był symbolem pierwszych chrześcijan. Później symbol ten utracił na znaczeniu na rzecz krzyża. Przywołano go ponownie w połowie XX wieku, ale teraz...

Dinozaury i ich zaskakujące cząsteczki

Dinozaury - badania DNA Naukowcy niedawno oznajmili, że za pomocą chemicznych markerów odnaleźli ślady DNA w skamieniałościach dinozaurów1. Stwierdzenie to...

Paleontologia