Paleontologia

Wodno-lądowy wieloryb czy lądowy pływak?

Niedawny artykuł opublikowany przez Oliviera Lamberta i współautorów1 donosi o znalezieniu nowego skamieniałego kręgowca na peruwiańskiej pustyni, któremu nadano nazwę Peregocetus pacificus....

Era kenozoiczna

Kenozoik jest najwyższym z trzech głównych działów fanerozoiku, dwoma pozostałymi są mezozoik i paleozoik (ryc. 1). Termin...

Wzorce w zapisie kopalnym – cz. 2

Równoważąc skrajności Podczas dyskusji o wzorcach w zapisie kopalnym niezbędne jest zachowanie pewnej dozy ostrożności. Tak jak w przypadku...

Wzorce w zapisie kopalnym – cz. 1

Skamieniałości to zachowane w skałach pozostałości organizmów, a także ślady ich działalności życiowej. Ich znaczenie dla nauki jest nie do przecenienia, ponieważ...

Czy istnieje konflikt naukowy między teorią ewolucji Darwina a zapisem kopalnym?

Wstęp Karol Darwin zaproponował teorię ewolucji w 1859 roku w swojej książce O powstawaniu gatunków, w której stwierdził, że...

Rola odchodów dinozaura w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm

Według ewolucjonistów dinozaury wymarły ok. 65 mln lat temu. Trawa zaś miała wyewoluować ok. 55 milionów lat temu, czyli 10 mln lat...

Paleontologia