Czy można pogodzić słoje drzew z chronologią biblijną?

Zobacz również

Analiza wzoru przyrostu słojów drzew wydaje się być bardzo prostą metodą określania wieku danego drzewa. Wystarczy policzyć słoje od zewnętrznej krawędzi pnia aż do jego środka i już wiadomo, ile drzewo ma lat. W ten sposób świeccy badacze ustalili, że kilka rzadkich drzew posiada więcej słojów niż wynosi liczba lat od czasu biblijnego potopu. Czy rzeczywiście dendrochronologia obala chronologię z Księgi Rodzaju?

Co mówią raporty techniczne

W jednym z raportów technicznych stwierdzono:

W drzewie bez brakujących lub fałszywych słojów, proste zliczenie słojów pozwala ustalić datę konkretnego słoju w określonej próbce, pod warunkiem, że znana jest data słoja zewnętrznego1.

A zatem drzewa w danym roku mogą pomijać wytwarzanie słojów lub mogą produkować dodatkowe „fałszywe słoje”. Na jakiej więc podstawie badacze stwierdzają, które słoje faktycznie reprezentują całe lata?

Celem zbudowania bardziej precyzyjnej chronologii lub historii naukowcy często stosują datowanie pomostowe (ang. cross-dating):

Datowanie pomostowe, czyli dopasowywanie wzorców zmienności słojów między drzewami, jest jedyną niezmienną zasadą nauki o słojach drzew. Jakakolwiek analiza, która nie stosuje rygorystycznego, powtarzalnego datowania pomostowego, nie ma charakteru dendrochronologicznego [datowanie słojów drzew]: zliczanie słojów nie zapewnia porównawczej walidacji niezbędnej do stworzenia prawidłowo datowanych sekwencji słojów2.

Czyli zwykłe liczenie słojów nie pozwala na zbudowanie wiarygodnych chronologii. Ale nawet datowanie pomostowe nie zawsze działa, a leśnicy miewają trudności z ustaleniem, które cechy słojów odpowiadają jakiemu rokowi kalendarzowemu lub zakresowi temperatur1. Ponadto niektóre słoje są niewyraźne3.

Istnieją więc trzy rodzaje problemów w takim datowaniu: brakujące słoje, niewyraźne słoje oraz dodatkowe słoje. Czasami bowiem w tym samym roku drzewo wytwarza więcej niż jeden słój4.

W raportach czytamy:

Czasami drzewa tropikalne, które wykazują przyrost kambialny [narastanie drewna] w każdym miesiącu roku wytwarzają wiele słojów, co podkreśla nierównomierne wykorzystanie węglowodanów5.

Oraz:

U niektórych drzew strefy umiarkowanej, które czasami wytwarzają wiele słojów, wzrost może następować w dwóch lub trzech fazach, oddzielonych krótkimi okresami spoczynku. Tego typu spoczynek klasyfikowany jest jako tymczasowy, ponieważ trwa kilka dni lub kilka tygodni6.

A zatem drzewo może wyprodukować policzalny słój nawet w ciągu kilku tygodni!

Tworzenie się fałszywego słoja, czyli wzrost gęstości drewna, może być spowodowane warunkami zimowymi, ale także suszą. Takie silne reakcje na susze zaobserwowano w świerkach pospolitych w Tasmanii7 oraz w Norwegii8.

Wniosek

Można zgodnie z prawdą powiedzieć, że fałszywy słój to fałszywy rok. Różne warunki klimatyczne i inne czynniki wpływają na to, że drzewa wytwarzają więcej słojów niż faktyczna liczba lat ich życia. Dlatego nie ma żadnego problemu z pogodzeniem słoi z historią biblijną. Od epoki lodowcowej miały miejsce burzliwe wahania klimatu, można więc z powodzeniem oczekiwać dodatkowych słojów na drzewach, które zaczęły rosnąć niedługo po potopie.


Przypisy

  1. Drew, D. M. et al. 2013. Wood properties in a long-lived conifer reveal strong climate signals where ring-width series do not. Tree Physiology. 33 (1): 37-47.
  2. Taylor, R. E. and M. J. Aitken, eds. 1997. Chronometric Dating in Archaeology. New York: Plenum Press, 34.
  3. Sigafoos, R. S. 1964. Botanical Evidence of Floods and FloodPlain Deposition. United States Geological Survey Professional Paper 485-A. Washington: US Government Printing Office, A20.
  4. Kramer, P. J. and T. T. Kozlowski. 1979. Physiology of Woody Plants. New York: Academic Press, 91.
  5. Ibid, 384.
  6. Fritts, H. C. 1976. Tree Rings and Climate. New York: Academic Press, 195.
  7. Drew, D. M. et al. 2009. High resolution temporal variation in wood properties in irrigated and non-irrigated Eucalyptus globulus. Annals of Forest Science. 66 (4): 406.
  8. Bouriaud, O. et al. 2005. Intra-annual variations in climate influence growth and wood density of Norway spruce. Tree Physiology. 25 (6): 651-660.

Opracowano na podstawie: B. Thomas, „Do tree rings disprove the Genesis chronology?”, Acts&Facts, Institute for Creation Research, maj 2014, s. 21.

Zobacz również

Popularne artykuły

Mit ewolucji małpy w człowieka

Czy oparcie całej gałęzi nauki o pochodzeniu o mit ewolucji ma sens? Przeciętny czytelnik często wiedziony jest do przekonania,...

Rasy ludzkie – co mówi nauka?

Podobno ludzie dzielą się na odrębne rasy. Taki podział stał się krzywdzący dla wielu grup etnicznych. Dodatkowo teoria ewolucji wzmocniła takie zjawiska,...

Obrzydliwa tajemnica Darwina… jeszcze bardziej obrzydliwa!

Problem braku form przejściowych w zapisie kopalnym zauważył sam Karol Darwin, stwierdzając, że jest to argument przeciwko zaproponowanej przez niego koncepcji stopniowej...
Skip to content