Człowiek od początku mądry jest

Zobacz również

Naukowcy odkryli, że kora mózgowa ludzkiego mózgu ma znacznie większą powierzchnię niż wcześniej sądzono. Jednak świecka nauka nie potrafi wyjaśnić tego faktu.

Czy ewolucjoniści coś wiedzą?

Ludzie są posiadaczami trzykilogramowego mózgu, który jest tak arcyskomplikowaną strukturą, że nigdy nie zostanie w pełni zrozumiany przez naukowców. Świeccy naukowacy próbowali odtworzyć ewolucyjną historę ludzkiego systemu neurologicznego (w tym mózgu i rdzenia kręgowego) z rzekomo „niższych form życia”, jednak nie udało im się prześledzić takowej. Nie mają dowodów, a swój brak powodzenia w poszukiwaniach w tym obszarze wyrazili w następujący sposób:

„Co zaskakujące, niewiele wiadomo o ewolucyjnym pochodzeniu ośrodkowego układu nerwowego”1.

„Pochodzenie układów nerwowych pozostaje nierozstrzygnięte”2.

„Niejasne pozostaje to, kiedy i jak powstał układ nerwowy zwierząt”3.

Fakty na temat ludzkiego móżdżku

Jedną z części naszego mózgu jest móżdżek. Od dawna wiemy, że uczestniczy on w koordynacji ruchu, kontroli motorycznej, regulacji równowagi itp. Móżdżek „współpracuje” z pięcioma zmysłami, umożliwiając precyzyjnie zgraną aktywność ruchową.

Na Uniwersytecie Stanowym San Diego (San Diego State University) przeprowadzono niedawno badania, które wykazały, że ludzki móżdżek jest bardziej złożony, niż do tej pory sądzono4.

„Do tej pory uważano, że móżdżek jest zaangażowany głównie w podstawowe funkcje, takie jak ruch, ale jego ekspansja w czasie i nowy dopływ danych z obszarów korowych zaangażowanych w procesy poznawcze sugerują, że może on również przetwarzać zaawansowane pojęcia, takie jak równania matematyczne”5.

Ewolucjoniści, prowadząc swoje badania, porównali mózgi ludzi z mózgami makaków – małp Starego Świata:

„Ekspert od neuroobrazowania SDSU (San Diego State University – przyp.tłum.) odkrył, że ciasno upakowane fałdy [móżdżku] w rzeczywistości mają powierzchnię równą 80% powierzchni kory mózgowej. Dla porównania, móżdżek makaka ma około 30% wielkości jego kory”5.

Różne interpretacje

Po ujawnieniu nowych informacji anatomicznych dotyczących ludzkiego móżdżku, świeccy naukowcy podjęli próbę dopasowania ich do modelu ewolucyjnego. Martin Sereno, profesor psychologii, neurobiolog kognitywny i dyrektor Centrum Obrazowania MRI SDSU, powiedział:

„Fakt, że ma tak dużą powierzchnię, świadczy o ewolucji charakterystycznych ludzkich zachowań i procesów poznawczych. Rozrósł się tak bardzo, że wzory pofałdowania są bardzo złożone”5.

Z kolei naukowcy uznający autentyczność biblijnego sprawozdania o stworzeniu widzą w tych nowych odkryciach świadectwo tego, że ludzki móżdżek od początku został zaprojektowany przez Boga właśnie w taki sposób – z dużą powierzchnią i bardzo złożonymi wzorami pofałdowania.

Jednak ewolucjonista, pomimo braku dowodów na ewolucję człowieka z małpopodobnych przodków, dalej będzie trzymał się swojego niebiblijnego światopoglądu, gdyż alternatywna opcja jest dla niego z góry nie do przyjęcia.

Sergio Almécija, starszy naukowiec z Wydziału Antropologii Amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej powiedział:

„Kiedy patrzysz na narrację o pochodzeniu homininów [dwunożnych małp, w tym współczesnych ludzi], jest to po prostu wielki bałagan – nie ma żadnego konsensusu”6.

Wniosek

W Biblii czytamy, że Bóg od początku stworzył ludzi jako ludzi, a małpy jako małpy. I to ma sens. Trudno natomiast odnaleźć sens w „wielkim bałaganie” ewolucyjnego scenariusza.


Przypisy

  1. Arendt, D. et al. 2008. The evolution of nervous system centralization. Philosophical Transactions of the Royal Society B. 363 (1496): 1523-1528.
  2. Moroz, L. L. et al. 2014. The ctenophore genome and the evolutionary origins of neural systems. Nature. 510: 109- 114.
  3. Pennisi, E. 2019. The gluey tentacles of comb jellies may have revealed when nerve cells first evolved. Science. 363: 6424.
  4. Sereno, M. I. et al. 2020. The human cerebellum has almost 80% of the surface area of the neocortex. Proceedings of the National Academy of Sciences. 117 (32): 19538-19543.
  5. Nagappan, P. ‘Little Brain’ or Cerebellum Not So Little After All. San Diego State University news release. Posted on newscenter.sdsu.edu July 31, 2020.
  6. Review: Studying Fossil Apes Key to Human Evolution Research. American Museum of Natural History press release. Opublikowane na amnh.org 6.05.2021, data dostępu: 13.08.2021.

Opracowano na podstawie: F. Sherwin, „Man: smart from the start”, Acts&Facts, Institute for Creation Research, sierpień 2021, s. 13.

Zobacz również

Popularne artykuły

Mit ewolucji małpy w człowieka

Czy oparcie całej gałęzi nauki o pochodzeniu o mit ewolucji ma sens? Przeciętny czytelnik często wiedziony jest do przekonania,...

Rasy ludzkie – co mówi nauka?

Podobno ludzie dzielą się na odrębne rasy. Taki podział stał się krzywdzący dla wielu grup etnicznych. Dodatkowo teoria ewolucji wzmocniła takie zjawiska,...

Obrzydliwa tajemnica Darwina… jeszcze bardziej obrzydliwa!

Problem braku form przejściowych w zapisie kopalnym zauważył sam Karol Darwin, stwierdzając, że jest to argument przeciwko zaproponowanej przez niego koncepcji stopniowej...
Skip to content