Dlaczego ewolucja myślenia?

Jesteśmy osobami pasjonującymi się zagadnieniami związanymi z zaistnieniem Ziemi i życia na niej. Na naszej stronie znajdziesz informacje pochodzące z wielu dziedzin nauki dotyczące tego, co odkrycia naukowe mają do powiedzenia w kwestii początków świata, w którym żyjemy.

Ideą stojącą za powstaniem portalu EwolucjaMyślenia.pl jest pogłębienie horyzontu rozmyślań o początkach istnienia, stworzenie nowego wiarygodnego źródła informacji dla poszukujących czytelników oraz uzupełnienie mainstreamowych informacji o odkryciach naukowych o nowe fakty i zdarzenia.

Jesteśmy ludźmi ciekawymi świata i chcielibyśmy podzielić się z naszymi czytelnikami tym, co nas w odkrywaniu tego świata zafascynowało.