Zagłada czy ratunek – jaka czeka nas przyszłość?

Zobacz również

Przyszłość naszego świata to wielka zagadka. Czy czeka nas straszliwa zagłada, czy może jednak pojawi się jakiś ratunek?

Co się dzieje z naszym światem? Czy zmierzamy do jakiejś zapaści albo wręcz końca świata? Przez ostatnie kilka dekad nasza kultura bardzo oswoiła się z myślą, że świat zmierza ku jakiemuś bliżej niesprecyzowanemu końcowi. Czy to wszystko bujda, a rację mają optymiści wierzący, że świat przyszłości będzie czymś w rodzaju złotego wieku nauki i techniki, włącznie z podbojem kosmosu? Czy może jednak coś naprawdę jest na rzeczy? Przyjrzyjmy się zagrożeniom, które teoretycznie mogą nas spotkać już wkrótce.

Zagłada z kosmosu

Pierwszym zagrożeniem, które spędza sen z powiek wielu ludzi jest możliwość zderzenia dużego ciała niebieskiego z naszą planetą. Powszechnie uważa się, że 66 milionów lat temu asteroida o średnicy około 10 km spadła na Ziemię w miejscu, gdzie teraz znajduje się krater Chicxulub. Ogromna fala tsunami i zmiany klimatyczne wywołane przez asteroidę miały doprowadzić do zagłady dinozaurów1. A skoro przytrafiło się to dinozaurom, to czemu miałoby nie przytrafić się nam? Z tego powodu astronomowie na całym świecie przeszukują niebo, aby wykryć zagrażające nam dzisiaj asteroidy. Zagrożeń tego typu jest oczywiście więcej.

Poza tym z kosmosu teoretycznie mogłoby nadejść jeszcze jedno zagrożenie: kosmici. Współczesna kultura, zwłaszcza amerykańska, poświęciła temu zagadnieniu ogrom papieru i tuszu, a także materiału filmowego2. Jeśli okaże się, że kosmici istnieją i przylecą do nas, to co z nami zrobią? Czy będą wobec nas nieprzyjaźni i na tyle potężni, aby nas zaatakować i skolonizować, a nawet wybić co do nogi? Dziś wysyłamy wiele sygnałów w kosmos, niektóre nawet są specjalnie spreparowane, aby potencjalne istoty pozaziemskie nas odkryły3. Czy jednak aby na pewno tego chcemy?

Człowiek człowiekowi wilkiem…

Jednak nie musimy szukać zagrożeń daleko w kosmosie, ponieważ my sami tak naprawdę stanowimy dla siebie zagrożenie. Żyjemy dziś w bardzo niestabilnych czasach, a nasza ziemska cywilizacja naprawdę zdaje się dążyć ku samozagładzie. The Global Risks Report 2023 wydany przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) używa w tym kontekście niepokojącego neologizmu polycrisis, czyli wielokryzys. Jest to wzajemne powiązanie kryzysów w taki sposób, że jeden kryzys napędza pozostałe, co może teoretycznie wymknąć się spod kontroli4.

O jakich kryzysach zatem mowa? Raport grupuje pojedyncze ryzyka w pięć kategorii: gospodarcze (economic), środowiskowe (environmental), geopolityczne (geopolitical), społeczne (societal) i technologiczne (technological). Ankieta przeprowadzona przez autorów raportu wykazała, że według ekspertów pierwsze trzy miejsca wśród najważniejszych ryzyk w ciągu najbliższych 2 lat zajęły: kryzys kosztów życia (r. społeczne), klęski żywiołowe i ekstremalne zjawiska pogodowe (r. środowiskowe) oraz konfrontacja geoekonomiczna (r. geopolityczne). Natomiast wśród najważniejszych ryzyk, które mają nękać ludzkość za 10 lat, aż cztery pierwsze miejsca zajęły ryzyka środowiskowe. Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu jest niepowodzenie w złagodzeniu zmian klimatycznych. W rzeczy samej zmiany klimatyczne grożą całą kaskadą przykrych konsekwencji dla społeczności globalnej5.

Tych ryzyk jest oczywiście znacznie więcej. Są to m.in.: kryzys zadłużenia, kryzysy dostępu do zasobów naturalnych, wzrost cyberprzestępczości, polaryzacja społeczna czy groźba użycia broni masowego rażenia i wiele innych. Pandemia COVID-19 z 2020 roku nie tylko spowodowała ogromny kryzys zdrowia publicznego, ale także przyczyniła się do osłabienia światowej gospodarki6. Inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku stanowi kolejne zagrożenie dla świata, zwłaszcza jeśli Rosja niedawno wycofała się z porozumienia zbożowego7. Nie pomaga też propaganda kremlowska, która chętnie widziałaby Londyn lub Paryż w nuklearnych gruzach8. Wreszcie, jeśli Chiny zaatakują Tajwan, to będziemy mieli poważny kryzys w przemyśle nadprzewodników, na którym opiera się nasza elektronika. Nie wspominając o konfrontacji Chin ze Stanami Zjednoczonymi9.

Gdzie szukać nadziei?

Czytając powyższe fakty moglibyśmy się złapać za głowę w rozpaczy. Dokąd my właściwie zmierzamy? Skąd wziąć nadzieję dla nas i naszych dzieci, skoro cały świat może już niedługo rozsypać się na naszych oczach? Na te pytania odpowiada Pismo Święte, które już przewidziało stan naszego współczesnego świata, zanim jeszcze się narodziliśmy. W Ewangelii Mateusza są zapisane następujące słowa wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa:

Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści (Mt 24,6-8 Biblia Warszawska).

Z pewnością pewnym pocieszeniem jest to, że Bóg wie o tym wszystkim, co ma się wydarzyć. Choć wojny, klęski głodu czy trzęsienia ziemi są nam znane od wielu tysiącleci, to zawsze miały one charakter mniej lub bardziej lokalny. Obecnie jednak świat stał się globalną wioską, która w swoich działaniach polega na zaawansowanych technologiach. Kryzys w kilku kluczowych obszarach może doprowadzić nasz obecny porządek świata do gwałtownego upadku. Skutkiem tego będzie chaos na świecie z jeszcze gorszymi wojnami i klęskami głodu.

Nadzieja na szczęśliwą przyszłość

Pismo Święte nie zostawia nas jednak bez nadziei. Z jednej strony przewiduje przyszłe kataklizmy. Ale z drugiej strony wskazuje na kulminację, która całkowicie odmieni zarówno nasz świat, jak i nas samych. Otrzymaliśmy bowiem od Boga obietnicę stworzenia nowego świata dla odmienionej ludzkości – świata, który już nigdy nie ulegnie zagładzie. Apostoł Jan opisał ten świat w Księdze Apokalipsy, uważanej za straszną i tajemniczą, a tak naprawdę pełną nadziei:

I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe (Ap 21,1-5 Biblia Warszawska).

To wszystko, co istnieje teraz, ulegnie zagładzie w niedalekiej przyszłości. W tym nowym świecie nie będzie już niczego, co miałoby wywołać w nas smutek, płacz czy złość. I według powyższych słów nie będzie to jakiś „świat”, w którym rzekomo zamieszkamy po śmierci. Będzie to świat tak samo realny jak realne jest miejsce, w którym żyjemy obecnie. A jego królem będzie Jezus Chrystus – ten sam, który z miłości do każdego z nas poniósł nasze winy i karę za nie na Krzyż Golgoty. I w przeciwieństwie do królów i prezydentów rządzących dzisiaj ten Król będzie żył wiecznie, a my razem z Nim.

Nieskończona Boża miłość

Jedyne czego On pragnie, aby powyższa obietnica stała się rzeczywistością, to nas samych i nasze serca. Skoro bowiem Chrystus wziął na siebie śmierć za każdego z nas (niezależnie od tego, czy ktoś obecnie wierzy, czy nie wierzy w Niego), to bez Niego nie tylko nie byłoby powyższej obietnicy życia wiecznego, ale nawet nie byłoby nas tu dzisiaj. Tylko dzięki Niemu wciąż tu jesteśmy i żyjemy! Jedyne, co możemy zrobić, to przyjąć Jego dar odkupienia nas i pozwolić, aby Jego miłość do nas całkowicie nas odmieniła. Każdego z nas, którzy jesteśmy skłonni do wyrządzania krzywdy jeden drugiemu, do niszczenia tego świata, do morderstwa, kradzieży, rozpusty itp., miłość Boża i Jego Duch mają moc gruntownie odmienić tak, abyśmy nauczyli się kochać i dbać o siebie nawzajem i o naszą planetę. Apostoł Paweł pisze wprost:

Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu (Ga 5,19-23 Biblia Warszawska).

Obecny świat niestety ulegnie zniszczeniu z powodu naszych grzechów, błędów i krzywd, które w przyszłości staną się jeszcze gorsze. Tak przewiduje Pismo Święte10. Czy jednak naprawdę chcemy doprowadzić nasz świat do zagłady? Jeżeli nie, to Bóg cały czas zaprasza każdego z nas do przyjęcia Jego nieskończonej miłości, objawionej w Chrystusie na Krzyżu Golgoty. Tylko ona bowiem sprawi, że ten nowy świat, który odziedziczymy, już nigdy nie przeminie.


Przypisy

  1. Howell E., The Asteroid Impact That Doomed the Dinosaurs Also Spawned a Mega-Tsunami, Space.com, 11.09.2019, https://www.space.com/dinosaur-asteroid-chicxulub-caused-massive-tsunami.html
  2. Silk J., UFOs, aliens and popular culture, Deutsche Welle, 07.08.2023, https://www.dw.com/en/ufos-aliens-and-popular-culture/a-66425574
  3. Zob. np. https://www.seti.org/seti-institute/project/details/arecibo-message
  4. The Global Risks Report 2023: 18th Edition, World Economic Forum, 01.2023, s. 57, https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/
  5. Ibid., s. 6-12.
  6. Parker C., World Vs Virus podcast: An economist explains what COVID-19 has done to the global economy, World Economic Forum, 25.09.2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/09/an-economist-explains-what-covid-19-has-done-to-the-global-economy/
  7. UN chief regrets Russia’s decision to withdraw from grain deal, UN News, 17.07.2023, https://news.un.org/en/story/2023/07/1138752
  8. Talmazan Y., Russia’s media propaganda turns to 'spine-chilling rhetoric’ to intimidate the West, NBC News, 14.05.2022, https://www.nbcnews.com/news/world/russia-tv-jokes-nuclear-missiles-london-putin-propaganda-ukraine-war-rcna28067
  9. Davidson H., Frustrated China steps up warship and fighter plane activity around Taiwan, The Guardian, 11.09.2023, https://www.theguardian.com/world/2023/sep/11/china-military-warship-fighter-plane-activity-around-taiwan
  10. Altrogge S., What is This World Coming To? Exactly What Jesus Said it Would, Bible Study Tools, 25.02.2021, https://www.biblestudytools.com/bible-study/explore-the-bible/what-is-this-world-coming-to-exactly-what-jesus-said-it-would-come-to.html

Grafika na górze dla ilustracji. Źródło: Adobe Stock. Autor: SciePro.

Zobacz również

Popularne artykuły

Czy Biblia mówi o płaskiej Ziemi?

W ciągu ostatnich lat głośno zrobiło się o dość nietypowo brzmiącej teorii, która zakłada, że Ziemia nie jest kulą, lecz płaskim dyskiem,...

Czy Biblia wyjaśnia epokę lodowcową?

Historia Ziemi skrywa wiele tajemnic, a wiara świeckich naukowców w miliony lat ewolucji uniemożliwia im znalezienie przekonujących rozwiązań tych zagadek. Natomiast na...

Czwarty wymiar – cz. 2: Między nauką a wiarą

Dokąd prowadzi czwarty wymiar? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie może mieć więcej wspólnego z duchowością niż nauką.
Skip to content