Czwarty wymiar – cz. 2: Między nauką a wiarą

Zobacz również

Dokąd prowadzi czwarty wymiar? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie może mieć więcej wspólnego z duchowością niż nauką.

W części 1. przedstawiono przesłanki, które wskazują na istnienie czwartego wymiaru przestrzennego, prostopadłego do trzech wymiarów, w jakich żyjemy. Na taki obraz rzeczywistości pośrednio wskazują zarówno badania krzywizny Wszechświata1, jak i eksperymenty z kwantowym Efektem Halla2. Oczywiście istnienie czwartego wymiaru nie zostało jeszcze udowodnione. Jednak, jak pisze Józef Kajfosz, zmarły przed dwoma laty doktor nauk przyrodniczych i pisarz chrześcijański: „[Geometria wielowymiarowa] została opracowana w szczegółach, nie napotykając na żadne sprzeczności wewnętrzne ani paradoksy”3.

To oznacza ni mniej, ni więcej, że dodatkowe wymiary jak najbardziej mogą istnieć. Jeśli zatem czwarty wymiar faktycznie istnieje, to Wszechświat, w którym żyjemy, może być trójwymiarową hiperpowierzchnią czterowymiarowej kosmicznej hiperkuli4. Na taki obraz rzeczywistości zdają się wskazywać dane z satelity Planck z 2018 roku5. Mimo że stoją w sprzeczności z dotychczasowymi badaniami nad gęstością krytyczną (parametrem omega), które wskazują na płaską geometrię Wszechświata6, może to jedynie oznaczać, że nasz Wszechświat faktycznie jest zakrzywiony, choć jednocześnie naprawdę ogromny.

czwarty-wymiar-2a
Ryc. 1. Jak może wyglądać czterowymiarowa hiperprzestrzeń poza naszym trójwymiarowym Wszechświatem lub wewnątrz niego? © Źródło: Freepik.

Jednak czwarty wymiar, mimo naszych usilnych prób wyobrażenia go sobie, cały czas wymyka się naszej intuicji. W naszych trzech wymiarach nie jesteśmy w stanie odnaleźć miejsca na dodatkową przestrzeń prostopadłą do nich. O wiele łatwiej jest matematycznie zdefiniować czwarty wymiar, niż wyobrazić go sobie. Dotyczy to również wymiarów jeszcze wyższych7. Dlatego jako istoty żyjące w trzech wymiarach jesteśmy zmuszeni posługiwać się analogiami dwuwymiarowymi i trójwymiarowymi, aby przedstawiać sobie figury czterowymiarowe. Próbki takich analogii można znaleźć w części 1. artykułu.

W świecie płaszczaków

Do takich analogii należy również ciekawy eksperyment myślowy podjęty przez pisarza Edwina Abbotta Abbotta w noweli satyrycznej pt. Flatland: A Romance of Many Dimensions z 1884 roku8. Z kolei dojrzalszy utwór pt. An Episode of Flatland, wydany w 1907 roku, napisał Charles Howard Hinton. Oba utwory przedstawiają fikcyjne istoty zwane płaszczakami, które żyją tylko w dwóch wymiarach. Te istoty znają tylko długość i szerokość, nie wiedzą zatem, czym jest wysokość, czyli trzeci wymiar. Utwory przedstawiają problemy, z jakimi borykają się istoty dwuwymiarowe, dla których trzeci wymiar jest czystą abstrakcją9.

Ponadto ukazują również, jak istota taka jak my, trójwymiarowa, może zobaczyć dosłownie wszystko, co znajduje się w dwuwymiarowym świecie. Widzi ona wszystko, m.in. to, z jakich organów składają się dwuwymiarowe istoty lub co chowają w swoich dwuwymiarowych szafach. Choć płaszczak nie może zobaczyć rzeczy w swojej szafie, dopóki jej nie otworzy, istota trójwymiarowa może zobaczyć je z góry, bez otwierania szafy. Innymi słowy zawartość wnętrza dwuwymiarowej szafy nie ma dla istoty trójwymiarowej żadnych tajemnic.

Ryc. 2. Okładka noweli pt. „Flatland: A Romanse of Many Dimensions” autorstwa Edwina Abbotta Abbotta, wydanej w 1884 roku. © Źródło: Wikimedia Commons.

Co więcej, istota trójwymiarowa mogłaby interweniować w świecie płaszczaków na szereg różnych sposobów. Aby to uczynić, musiałaby w jakiś sposób zamanifestować swoją obecność w świecie dwóch wymiarów, tak aby płaszczaki zobaczyły tę manifestację. Na przykład istota trójwymiarowa mogłaby umieścić kulę tak, aby jej równik przechodził przez świat płaszczaków. Wtedy płaszczaki zobaczyłyby dwuwymiarowe koło. Istota trójwymiarowa mogłaby ponadto manipulować światem płaszczaków, a nawet samym płaszczakiem, nakazując mu np. iść w wybranym kierunku.

Świat czterowymiarowy pełen… istot czterowymiarowych?

Powyższe dzieła literackie o relacji istot dwuwymiarowych do istot trójwymiarowych uczą nas czegoś o naszej relacji do teoretycznych istot czterowymiarowych. Trójwymiarowy człowiek również nie może zobaczyć zawartości swojej trójwymiarowej szafy, dopóki jej nie otworzy. Jednak jej zawartość, czy zawartość naszych własnych ciał, nie byłaby żadną tajemnicą dla istoty czterowymiarowej. Takie istoty mogłyby badać nas bez żadnych problemów, a my nie bylibyśmy w stanie ich zobaczyć. A przynajmniej dopóki taka istota nie zamanifestowałaby swojej obecności w naszym trójwymiarowym świecie. Podobnie jak istota trójwymiarowa w świecie płaszczaków, istota czterowymiarowa mogłaby zniżyć się do naszego trójwymiarowego świata i ukazać nam coś, ukazać samą siebie lub nawet przejąć nad kimś kontrolę.

Czwarty wymiar a Biblia

Czy to nie przypomina nam czegoś? Powyższe rozważania z pewnością brzmią bardzo znajomo dla wielu osób, ponieważ tego typu zjawiska opisane są… w Piśmie Świętym. Możemy podać kilka przykładów. Gdy sługa Elizeusza przestraszył się potężnej armii Aramejczyków, Elizeusz modlił się, aby Bóg otworzył jego słudze oczy. Bóg otworzył mu oczy i ten zobaczył jeszcze potężniejszą anielską armię wokół siebie10. Jak Bóg otworzył mu oczy? Z pewnością otwierając jego wzrok na to, co znajduje się w czwartym wymiarze. Innym przykładem jest pojawienie się tajemniczej ręki w pałacu babilońskiego króla Baltazara, która napisała na ścianie słowa potępienia dla króla. Niedługo później Babilon został zdobyty przez Persów11.

czwarty-wymiar-2b
Ryc. 3. Koloryzowana wersja ilustracji autorstwa Gustave’a Doré’a pt. „Empireum” w poemacie pt. „Boska komedia” Dantego Alighieri. Ilustracja przedstawia Dantego i Beatrycze oglądających najwyższe kręgi niebiańskie pełne aniołów. Jeśli duchowe niebo i anioły rzeczywiście istnieją, to droga do nich prowadzi właśnie przez czwarty wymiar. © Źródło: Wikimedia Commons. Modyfikacja: Kalki.

Również w Nowym Testamencie mamy całą serię wydarzeń nadprzyrodzonych. Na Górze Przemienienia Jezus Chrystus ukazał się przemieniony razem z Eliaszem i Mojżeszem kilku Jego uczniom12. Według Starego Testamentu Eliasz został zabrany żywcem do nieba13, z kolei Mojżesz mógł dostąpić zmartwychwstania14. Nie żyją na Ziemi, czyli muszą żyć w czwartym wymiarze i musieli zamanifestować swoją obecność w naszych trzech wymiarach. Również gdy Jezus Chrystus zmartwychwstał, objawił się uczniom ukrytym za zamkniętymi drzwiami15. Nie mamy podane dokładnie, jak pojawił się w tym pomieszczeniu, ale ponownie musiał wykorzystać czwarty wymiar do tego celu.

Cała Biblia jest pełna cudów i opisów, które mają sens tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę istnienie czwartego wymiaru przestrzennego. Dotyczy to także opisu stworzenia. Bóg rozpostarł niebiosa? Choć dla nas kosmos jest trójwymiarowy, dla wszechmocnego Boga i czterowymiarowych aniołów jest on niczym płachta16. Bóg albo anioł dokonuje cudu? Po prostu manifestuje swoją obecność w naszym trójwymiarowym świecie w ten lub inny sposób. Bóg zsyła potop? Wody nad sklepieniem, które zostały oddzielone od reszty wód drugiego dnia stworzenia, tworząc sklepienie zwane niebem, mogą istnieć właśnie w czwartym wymiarze w pewnej odległości od trójwymiarowej hiperpowierzchni Wszechświata i stamtąd mogły spaść na Ziemię17.

Czwarty wymiar a zjawiska paranormalne

Koniecznie należy zaznaczyć, że Pismo Święte wspomina także o upadłych aniołach, zwanych demonami, które dokonują m.in. opętań ludzi. Zresztą temat zjawisk paranormalnych jest podejmowany nie tylko przez Pismo Święte czy inne święte księgi. Powstał na ich temat cały ogrom książek, filmów i innych dzieł kultury, w tym dokumentalnych18. Raz po raz słyszymy o nich w środkach masowego przekazu. Niektórzy z nas mogli doświadczyć ich na własnej skórze.

czwarty-wymiar-2c
Ryc. 4. Ilustracja autorstwa Gustave’a Doré’a pt. „Upadek szatana” w poemacie „Raj utracony” Johna Miltona. Według Pisma Świętego szatan i jego aniołowie musieli zostać wydaleni z nieba z powodu swojego buntu przeciw woli Bożej. Podobnie jak aniołowie Boży muszą oni działać w czterech wymiarach, od czasu do czasu manifestując się na różne sposoby wśród nas w trzech wymiarach jako duchy i inne rzekome istoty. © Źródło: Wikimedia Commons.

Zdarza się, że ktoś zobaczy rzekomego ducha albo jego manifestację w postaci przesuwających się przedmiotów. Na świecie można zresztą zwiedzić wiele nawiedzonych miejsc19. Wyżej wspomniano o opętaniach przez demony20, które mają miejsce również dzisiaj21. Ktoś inny zobaczy UFO na niebie, a nawet rzekomych kosmitów chodzących po ziemi. Niektórzy ludzie twierdzą, że praktykują jasnowidzenie, np. za jednego z najsłynniejszych proroków naszych czasów uważa się Edgara Cayce’a22. Wszystkie te zjawiska łączy jedno: współczesna nauka nie potwierdza ich istnienia. Ponadto wiele z nich może być zmyślonych lub są to po prostu sprytne oszustwa.

Dwa kierunki czwartego wymiaru

Wciąż jednak jakiś procent tych zjawisk pozostaje niewyjaśniony mimo usilnych prób. To sugeruje, że wtedy naprawdę mamy do czynienia z siłami nadnaturalnymi. Niestety Pismo Święte identyfikuje te siły jako wrogie Bogu i człowiekowi23. Ich istnienie i działanie również można wyjaśnić istnieniem czwartego wymiaru przestrzennego. Jeżeli nasz Wszechświat faktycznie jest trójwymiarową hiperpowierzchnią czterowymiarowej kosmicznej hiperkuli, z obszarem wewnętrznym (zob. cz. 1 artykułu), to może właśnie ta trójwymiarowa przestrzeń, w której żyjemy, stanowi swego rodzaju granicę (albo wręcz front) między obiema stronami kosmicznego konfliktu?

Jaka jest prawdziwa natura czwartego wymiaru, nie jesteśmy w stanie powiedzieć z absolutną pewnością. Niemniej wyżej wspomniane zjawiska paranormalne i powszechność ich występowania pokazują nam, że czwarty wymiar to nie miejsce na beztroską zabawę. Jak każdy wymiar przestrzenny, również czwarty wymiar posiada dwa kierunki. Który kierunek wybierzemy? Pan Jezus powiedział: „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie”24. Nie ma miejsca na neutralność. Dlatego tak ważne jest, aby stanąć po Jego stronie, bo tylko w Jego przebitych na krzyżu rękach jest zbawienie człowieka.


Przypisy

 1. Di Valentino E. et al., Planck evidence for a closed Universe and a possible crisis for cosmology, “Nature Astronomy”, 4, 04.11.2019, s. 196-203, https://www.nature.com/articles/s41550-019-0906-9
 2. Mandelbaum R.F., Two Experiments Show Fourth Spatial Dimension Effect, Gizmodo, 04.01.2018, https://gizmodo.com/two-experiments-show-fourth-spatial-dimension-effect-1821739488
 3. Kajfosz J., U wrót przestrzeni, Oficyna Wydawnicza “Vocatio”, Warszawa 2010, s. 20.
 4. Wszechświat jest 4-wymiarową hiper-kulą o brzegu 3-wymiarowej sfery ekspandującej, GeekWeek, 30.11.2020, https://geekweek.interia.pl/astronomia/news-wszechswiat-jest-4-wymiarowa-hiper-kula-o-brzegu-3-wymiarowe,nId,5546829
 5. Di Valentino E. et al., op. cit.
 6. Sutter P., The Universe Is Flat — Now What?, Space.com, 07.12.2016, https://www.space.com/34928-the-universe-is-flat-now-what.html
 7. Kajfosz J., op. cit., s. 19-20.
 8. W 2007 roku pojawił się również film animowany będący adaptacją noweli Abbotta. Reżyserem filmu jest Ladd Ehlinger Jr. Zob.: https://www.youtube.com/watch?v=avMX-Zft7K4
 9. Swego rodzaju streszczenie życia i problemów fikcyjnych płaszczaków można znaleźć w: Kajfosz J., op. cit., s. 24-28, 32-34.
 10. 2 Krl 6,15-17.
 11. Dn 5,5.24-28.
 12. Mt 17,1-9.
 13. 2 Krl 2,11-12.
 14. Pośrednio wskazuje na to Jud 1,9.
 15. J 20,19.26.
 16. Kajfosz J., op. cit., s. 40-43.
 17. Istnienie czwartego wymiaru może również wyjaśnić inny problem zgłaszany w temacie biblijnego potopu. Ewolucjoniści twierdzą, że gdyby potop Noego spowodował gwałtowne uwolnienie się promieniowania elektromagnetycznego uwięzionego w radioaktywnych skałach, dając w ten sposób fałszywe wyniki datowania skał na miliony lat, to uwolniona energia mogłaby spowodować wyparowanie wszystkich oceanów na Ziemi. Jest to sprawa znana kreacjonistom. Czwarty wymiar rozwiązuje problem w ten sposób, że teoretycznie ta energia mogła zostać cudownie przekierowana w kierunku prostopadłym (90°) z naszej trójwymiarowej rzeczywistości.
 18. Przykłady filmów i seriali dokumentalnych na temat zjawisk paranormalnych można znaleźć np. tu: https://www.yourtango.com/self/best-paranormal-documentaries. Nie brakuje głosów, że przynajmniej część z nich powstała jedynie w celach rozrywkowych, niemniej istnieją też poważniejsze produkcje.
 19. Łk 8,27-29.
 20. Zob. https://www.cntraveler.com/gallery/most-haunted-places-in-the-world
 21. Zob. https://listverse.com/2013/10/15/10-alleged-exorcisms-and-demonic-possessions/
 22. Zob. https://facet.onet.pl/strefa-tajemnic/edgar-cayce-spiacy-prorok-przepowiednia-jasnowidza-dotyczaca-rosji/he37yxf
 23. Ef 6,12.
 24. Łk 11,23.

Zobacz również

Popularne artykuły

Czy Biblia mówi o płaskiej Ziemi?

W ciągu ostatnich lat głośno zrobiło się o dość nietypowo brzmiącej teorii, która zakłada, że Ziemia nie jest kulą, lecz płaskim dyskiem,...

Czy Biblia wyjaśnia epokę lodowcową?

Historia Ziemi skrywa wiele tajemnic, a wiara świeckich naukowców w miliony lat ewolucji uniemożliwia im znalezienie przekonujących rozwiązań tych zagadek. Natomiast na...

CRISPR – czeka nas ulepszanie ludzkiego DNA?

Genetyczne ulepszanie ludzi za pomocą CRISPR stało się faktem kilka lat temu. Czy jednak powinniśmy rozwijać dalej tę technologię?
Skip to content