asd

Chińskie piktogramy przedstawiają historię z Księgi Rodzaju

Zobacz również

Być może na pierwszy rzut oka łączenie Chin ze znajomością historii biblijnej wydaje się całkowitą abstrakcją. Jednak dogłębne analizy chińskiego pisma wskazują na to, że najwcześniejsi Chińczycy musieli znać podstawowe fakty z pierwszych jedenastu rozdziałów Księgi Rodzaju w momencie, gdy ich piktogramy zostały wymyślone.

Chińskie piktogramy i badania detektywistyczne

Język chiński nie opiera się na alfabecie. Jego znaki słowne to zarówno skróty, jak i kombinacje symboli obrazkowych1. Symbole najprostsze łączy się, tworząc symbole złożone, które oznaczają słowa złożone1,2. Wybrane obrazki, a zwłaszcza związane z nimi znaczenia, pozwalają zajrzeć w tajemniczą przeszłość Chin, jakiej powszechnie nie znamy. Te piktograficzne wskazówki, będąc przez cały czas na widoku, pozostawały ukryte przez tysiące lat.

Na przestrzeni wieków następowały zmiany językowe, co oznacza, że teraźniejszość nie może być kluczem do językowej przeszłości Chin. Podstawowe pisane słownictwo języka chińskiego nie zostało wymyślone w dzisiejszych czasach. Dlatego badanie pochodzenia chińskich piktogramów wymaga perspektywy kryminalistycznej3. Potrzebne są tu metody śledcze, czyli historyczna analiza przyczynowo-skutkowa, która pozwoli odkryć, w jaki sposób najwcześniejsi Chińczycy, wymyślając swój język pisany, wybierali odpowiednie symbole do oznaczania znaczeń słów.

Jak powstawały chińskie piktogramy

Ten, kto wymyślał piktograficzne “słowa”, wybierał takie symbole obrazkowe, które były dla niego istotne i znaczące. A zatem jakie idee były znane i bliskie tym, którzy wymyślili oryginalny chiński język pisany około 4500 lat temu? I dlaczego chińskie koncepcje obrazkowe upamiętnione w starożytnych chińskich piktogramach pasują do historii zawartej w Księdze Rodzaju?

Jeżeli weźmie się pod uwagę biblijne sprawozdanie o pochodzeniu i dziejach ludzkości, wówczas wychodzi na to, że cywilizacja chińska rozpoczęła się wkrótce po rozproszeniu ludzi spod wieży Babel. A zatem pierwsi chińscy osadnicy musieli pamiętać jeszcze historię początków ludzkości od tygodnia stworzenia do pomieszania języków w Babel. Musieli znać najważniejsze wydarzenia z pierwszych jedenastu rozdziałów Księgi Rodzaju i uważać je za ważne i znaczące w ludzkiej historii i doświadczeniu. Dlatego wiele symboli obrazkowych starożytnego języka chińskiego odzwierciedla sposób myślenia ludzi, którzy zachowali wspomnienia historycznych wydarzeń opisanych w Księdze Rodzaju 1–11.

Motywy biblijne w starożytnym języku chińskim

Tematy i skojarzenia zawarte w chińskich piktogramach związane z wydarzeniami z okresu od stworzenia do wieży Babel to:

 • Bóg Stwórca (a jednym z komponentów słowa “tworzyć” jest słowo “mówić”);
 • stworzenie nieba i ziemi, w tym ogrodu;
 • człowiek stworzony z ziemi;
 • człowiek z odpowiedzialnością zarządcy;
 • ostrzeżenie reprezentowane przez Boga, rękę i drzewo;
 • mężczyzna i kobieta jako wykazujący kompletność;
 • chciwość obejmująca drzewa i kobietę;
 • pokusa reprezentowana przez ogród, drzewa i diabła;
 • śmierć obejmująca ręce, drzewo i usta;
 • ciernie oznaczają chwasty i karę;
 • alienacja ukazana przez mężczyznę, kobietę i ogród;
 • dobroć obejmująca kobietę i „nasienie”;
 • ofiara reprezentowana przez Boga, rękę i krew;
 • „Pan” jest oznaczony przez Boga i krew;
 • „ja” plus owce równa się sprawiedliwość;
 • zaufanie/zależność jest reprezentowana przez Boga okrywającego parę ubraniem;
 • przemoc ukazana przez starszego brata ze znakiem;
 • powódź obejmuje powszechną wodę, a „powszechność” wyrażona jest przez liczbę osiem, zjednoczenie i ziemię;
 • łódź zilustrowana jako statek lub kontener i osiem osób;
 • ludzkość plus jedne usta/mowa reprezentują jedność, jednak ta jedność połączona z chwastami (które przedstawiają klątwę) równa się ambicji, a ta ambicja plus glina/cegły równa się wieży;
 • bunt/zamieszanie reprezentowane przez język.

Ta lista jest znacznie dłuższa, a źródła naukowe zawierają wiele wizualnych przykładów tego wzorca związanego z Księgą Rodzaju1,2. Ciekawe jest również to, że siedmiodniowy tydzień przedstawiony został piktograficznie jako „powracający siódmy dzień”, który sam w sobie jest pamiątką tygodnia stworzenia4.

Teoria i praktyka, czyli historia prawdziwa

Czy to wszystko ma jakąkolwiek praktyczną, tj. apologetyczną wartość? Owszem, ma. Przekonał się o tym dr James J. S. Johnson5. W 1990 roku spotkał na swojej drodze doktoranta z komunistycznych Chin, wychowanego na ateistycznej ewolucji, który zadał mu pytanie:

Dlaczego miałbym wierzyć w biblijnego Boga i w to, że Biblia jest prawdziwa, a Bóg sprawiedliwy, skoro Chiny nigdy nie otrzymały biblijnej prawdy o Bogu, aby móc w Niego wierzyć?6

Wówczas dr Johnson, wiedząc, że chiński znak oznaczający ‘powódź’ zawiera w sobie symbol oznaczający ‘ósemkę’, poprosił tego młodego człowieka o napisanie chińskiego słowa ‘powódź’ oraz opisanie, co reprezentują jego symbole składowe. Doktorant wykonał polecenie, jednak nie potrafił znaleźć wyjaśnienia, dlaczego jego opis powodzi zawierał liczbę osiem.

Wtedy dr Johnson przeczytał mu fragment z Biblii z 1 Piotra 3,20, wskazując, że Księga Rodzaju w rozdziałach 6-10 informuje, że dokładnie osiem osób przeżyło ogólnoświatowy potop. Na to młody Chińczyk już sam od siebie dodał, że chiński znak oznaczający „łódź” również zawiera liczbę osiem. I w tym momencie zaczął sobie uświadamiać, że jego własny język zawiera informacje o tym, że wczesna historia Biblii była kiedyś dobrze znana Chińczykom. Gdy zdał sobie z tego sprawę, wówczas Bóg Biblii stał się jego osobistym Bogiem.

Dowód biblijnej prawdy

Starożytne chińskie piktogramy są milczącymi świadkami działania Boga w historii Chin. Są świadectwem tego, że najwcześniejsze chińskie pokolenia wiedziały to, o czym czytamy w Księdze Rodzaju. W jakiś sposób ta cenna prawda została w tym narodzie z czasem utracona, jednak historycznie utrwalona w prostych symbolach piktograficznych po dziś dzień wskazuje na dokładność Pisma Świętego.


Przypisy

 1. Kang, C. H. and Nelson, E. R. 1979. The Discovery of Genesis: How the Truths of Genesis Were Found Hidden in the Chinese Language. St. Louis, MO: Concordia Publishing House; Nelson, E. R., Broadberry, R. E. and Chock, G. T. 1997. God’s Promise to the Chinese. Dunlap, TN: Read Books Publishers, pp. 11.
 2. Voo, K. S. and L. Hovee. 1999. The Lamb of God Hidden in the Chinese Characters. Creation Ex Nihilo Technical Journal. 13 (1): 81-91.
 3. Johnson, J. J. S. 2012. Genesis Critics Flunk Forensic Science 101. Acts & Facts. 41 (3): 8-9; Johnson, J. J. S. 2014. Is the Present the “Key” to our Past? Acts & Facts. 43 (6): 19.
 4. Rdz 2,2-3.
 5. https://www.icr.org/james_johnson/; dostęp: 25.03.2022. 
 6. Johnson, J. J. S. 2010. Understanding Effective Biblical Apologetics. Acts & Facts. 39 (4): 8-9.

Opracowano na podstawie: J. J. S. Johnson, „Genesis in chinese pictographs”, Acts&Facts, Institute for Creation Research, marzec 2015, s. 18-20.

Zobacz również

Popularne artykuły

Czy grozi nam III wojna światowa? Cz. 1: Historia, teraźniejszość i prognozy

Coraz częściej mówi się, że światu grozi III wojna światowa, czyli de facto wojna jądrowa. Czy zatem jest jeszcze dla nas nadzieja?

Göbekli Tepe – wielka zagadka dla historyków

Göbekli Tepe stanowi wielką zagadkę dla naukowców i zmusza nas do zadania pytania: jaka historia ludzkości jest tą prawdziwą?

Czy grozi nam III wojna światowa? Cz. 2: Wielka nadzieja w obliczu zagłady

Wydaje się, że III wojna światowa jest już pewna. Ale wciąż jest nadzieja dla ludzkości i możemy ją znaleźć tylko w naszym Zbawicielu.
Skip to content