asd

Poznaj 7 zasad inwestowania najmądrzejszego inwestora wszechczasów

Zobacz również

Jak mądrze inwestować w czasach współczesnych? Autorytetem w tej dziedzinie może okazać się szczególna postać biblijna.

W dobie utraty wartości pieniądza inwestowanie staje się coraz ważniejszą i palącą potrzebą. Nic tak nie motywuje człowieka do inwestycji, jak chęć zabezpieczenia swoich zasobów przed ich utratą. W dobie inflacji oraz oprocentowania lokat bankowych na poziomie poniżej jej wartości inwestowanie staje się wręcz koniecznością. W co więc inwestować i w oparciu o jakie zasady, aby nie tracić, a zyskiwać?

Ekonomiści, jak np. F.K. Reilly i K.C. Brown, uważają, że inwestowanie można zdefiniować jako zaangażowanie określonej kwoty pieniędzy w danym czasie, aby w przyszłości otrzymać jej zwrot powiększony o rekompensatę związaną z czasem, współczynnikiem inflacji oraz ryzykiem inwestycyjnym1. Obecnie na rynku istnieje wiele narzędzi do inwestowania różniących się poziomem ryzyka i potencjalnym zyskiem do uzyskania. Poznaj więc 7 zasad inwestowania najmądrzejszego inwestora wszechczasów, według źródeł biblijnych. Oczywiście jest nim król Salomon.

Sam Bóg powiedział o nim: „Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego ja ty również po tobie nie będzie”2. Sprawozdanie z jego rządów donosi, że „srebro w czasach Salomona za nic było uważane”, a wszelkie kielichy króla Salomona oraz przybory w Leśnym Domu Libańskim były ze złota3. Nic dziwnego, że król Salomon bogactwem i mądrością przewyższał wszystkich ówczesnych królów ziemi4. Jego zasady inwestowania to:

1. Przemyślana strategia

Salomon stwierdził: „Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie”5. Oczywiście odpowiedni dobór doradców jest tutaj kluczowy. Nie liczy się tylko wiedza merytoryczna, ale również wartości moralne, jakie reprezentują doradcy. Ojciec Salomona stwierdził: „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych”6. Niejeden inwestor stracił wszystko, słuchając niewłaściwych doradców.

2. Odpowiednie partnerstwa

Inwestor posiada ograniczony czas i musi współpracować z innymi, aby móc inwestować z zyskiem. Odpowiedni dobór partnerów jest więc kluczowy. Salomon dzięki licznym kontaktom był w stanie skutecznie pomnażać bogactwo. Na przykład dzięki aliansowi z Egiptem oraz dobrym relacjom z otaczającymi go królestwami był w stanie dobrze zarabiać na handlu7.

Salomon pomimo swojej ogromnej mądrości nie uważał się za specjalistę od wszystkiego, dlatego do wyprawy morskiej po złoto dobrał sobie partnera mającego w tym obszarze większe doświadczenie8. Tak więc nie bez powodu mamy obecnie duży wachlarz różnego rodzaju pośredników, np. fundusze inwestycyjne, jak i ofert doradztwa.

3. Etyka w inwestowaniu i zasada win-win

Zasada win-win to nic innego, jak odpowiednie relacje z partnerami. Nie jest łatwo pozyskać dobrych partnerów, ale można ich stracić bardzo szybko. Salomon stwierdził: „Nie spotka zło żyjących uczciwie, ale u grzesznych pełno nieszczęścia”9. Jeśli partner nie będzie miał korzyści ze współpracy, prędzej czy później z niej zrezygnuje. Dlatego lepiej podzielić się zyskiem z partnerem i pracować z nim dłużej, niż zarobić więcej na jednokrotnej inwestycji, a potem stracić np. na inflacji z powodu przestoju w inwestycjach spowodowanego koniecznością szukania nowych partnerów. Na wszelkich działaniach nieetycznych inwestor może tylko stracić.

4. Systematyczna praca

Inwestora kuszą różne oferty szybkiego zysku. Z definicji takie oferty obarczone są większym ryzykiem. Najmądrzejszy inwestor stwierdził: „Łatwo zdobyty majątek maleje; lecz kto stopniowo gromadzi, pomnaża go”10. Salomon miał tutaj na myśli prostą zasadę, że do bogactwa dochodzi się przez systematyczną pracę, a nie przez pochopne posunięcia inwestycyjne.  Nawet jeśli przyniosą one zysk dzisiaj, jutro mogą doprowadzić do jeszcze większej straty. Znanych jest wiele przykładów spektakularnych zysków oraz strat na giełdach papierów wartościowych.

Każdy doświadczony inwestor, szczególnie giełdowy, ma świadomość, że raporty przedsiębiorstw, rekomendacje czy opinie nigdy nie zagwarantują, że inwestycja nie przyniesie strat. Żaden człowiek nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Częstym błędem inwestorów jest podejmowanie decyzji inwestycyjnych na bazie wyników obecnych i przeszłych, a przecież teraźniejszość lub przeszłość nigdy nie jest gwarantem przyszłości.

5. Dywersyfikacja

Salomon radzi: „Rozdziel dział między siedmiu, a nawet ośmiu, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi”11. Inwestycja w różnych kierunkach zmniejsza ryzyko. Nawet inwestycje w narzędzia z gwarancją kapitału, jak zakup obligacji Skarbu Państwa z indeksacją o inflację, nie dają 100% zabezpieczenia Twoich oszczędności.

Indeksacja o inflację, czyli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, oznacza tylko tyle, że jego wysokość jest zależna od wzrostu cen towarów oraz usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym dla konkretnego koszyka produktów, który jest pewnym statystycznym przybliżeniem dla populacji, ale nie jest tożsamy z poziomem utraty wartości pieniądza w kieszeni konkretnego inwestora. Dla przykładu ubożsi wydają na żywność więcej niż wyliczone przez GUS 27,01% miesięcznych wydatków12. Poza tym w historii znamy wiele przypadków bankructw krajów i braku wykupu przez Państwo obligacji. Takie zachowanie dorobiło się nawet pojęcia naukowego – repudiacja, czyli spontaniczna oraz jednostronna decyzja państwa o odmowie spłaty zaciągniętego długu bez próby uzyskania zgody wierzyciela13.

6. Pokora w inwestowaniu

Sukces w inwestowaniu niesie ryzyko polegania na sobie, co prowadzi do coraz bardziej ryzykownych zachowań inwestycyjnych. Salomon stwierdził: „Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną”14. Obserwuj siebie i zachowaj pokorę. W tej kwestii szczególnie pomocna jest wiara. Wierzący inwestor rozumie, że wszystko, co udaje mu się osiągnąć, to dar Boży, a nie jego zasługa, a to ułatwia mu zachowanie ostrożności nawet w czasach hossy. Pokora jest najlepszym zabezpieczeniem przed chciwością, która już niejednego inwestora zrujnowała. Świadomość inwestycyjna bycia narzędziem w rękach Bożych nadaje cel inwestowaniu, a więc prowadzi nas do ostatniej najważniejszej zasady – społecznej odpowiedzialności inwestora.

7. Społeczna odpowiedzialność inwestora

Salomon napisał: „Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony”15. Ta zasada może wydawać się dziwna, bo przecież uszczuplając majątek, aby oddać część pieniędzy na cele charytatywne, zmniejszamy nasze zasoby. Jednak każdy, kto praktykuje dobroczynność, poznał jej siłę.

Uważa się, że dla Johna D. Rockefellera, który w szczytowym momencie kariery był kilkukrotnie bogatszy niż dziś Bill Gates, działalność dobroczynna była sposobem na tworzenie i podtrzymywanie relacji z otoczeniem, co miało istotny wpływ na rozwój jego biznesu. Mawiał: „Najważniejszą rzeczą dla młodego człowieka jest stworzyć dla siebie kredyt – reputację, charakter”16. Filantropia sprawiała mu dużo radości i miała pozytywny wpływ na jego zdrowie, co pomogło mu dożyć pięknego wieku 97 lat. Salomon stwierdził: „Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało”17.

Wniosek

Pięknym podsumowaniem może być cytat Johna D. Rockefellera: „Nie ma niczego bardziej okropnego i godnego pożałowania od człowieka, który wszystkie swoje godziny dnia przeznacza na zarabianie pieniędzy tylko dla nich samych”18. Stosowanie wszystkich siedmiu zasad inwestowania jest receptą nie tylko na dobre inwestycje, ale również na szczęśliwe życie. Pomaga nam ono odpowiednio wyważyć czas poświęcany na pracę, ludzi i nasze otoczenie. Chroni nas przed największym przekleństwem wszechczasów – chciwością pieniędzy, która jest korzeniem wszelkiego zła19.

Autor: dr n. ekon. Piotr Nowacki


Przypisy

 1. Reilly F., Brown K. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Tom 1, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 27–30.
 2. I Księga Królewska 3,12; Biblia Warszawska.
 3. I Księga Królewska 10,21; Biblia Warszawska.
 4. I Księga Królewska 10,23; Biblia Warszawska.
 5. Przypowieści Salomona 15,22; Biblia Warszawska.
 6. Psalm 1,1; Biblia Warszawska.
 7. I Księga Królewska 10,29; Biblia Warszawska.
 8. I Księga Królewska 9,26-28; Biblia Warszawska.
 9. Przypowieści Salomona 12,31; Biblia Warszawska.
 10. Przypowieści Salomona 13,11; Biblia Warszawska.
 11. Księga Kaznodziei Salomona 11,2; Biblia Warszawska.
 12. Zob.: http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_10A.aspx [dostęp 25.02.2024].
 13. P. Kuzior, Dług publiczny i jego rodzaje a odpowiedzialna polityka fiskalna, w: A. Kuzior (red.), Wymiary odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, „Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój. Interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne”, nr 4, 2016, s. 45.
 14. Przypowieści Salomona 16,18; Biblia Warszawska.
 15. Przypowieści Salomona 11,25; Biblia Warszawska.
 16. Zob.: https://pl.wikiquote.org/wiki/John_D._Rockefeller [dostęp 25.02.2024].
 17. Przypowieści Salomona 17,22; Biblia Warszawska.
 18. Zob.: https://pl.wikiquote.org/wiki/John_D._Rockefeller [dostęp 25.02.2024].
 19. I list do Tymoteusza 6,10; Biblia Warszawska.

Zobacz również

Popularne artykuły

Efekt snoba

Efekt snoba, zwany również efektem snobizmu, jest zjawiskiem ekonomicznym. Jego istotę stanowi dążenie konsumentów do posiadania dóbr, które są drogie, rzadkie, wyjątkowe...

Co jeść w pracy, żeby zachować efektywność?

Nasz sposób odżywiania stanowi jeden z kluczowych elementów dobrostanu. To od naszej codziennej diety uzależniony jest zarówno pozytywny nastrój, jak i przede...

Planowane postarzanie produktów

Istotą planowanego postarzania produktów jest skrócenie życia produktu już podczas jego projektowania i następnie produkcji.
Skip to content