Parkinson a ruch: jak fizjoterapia pomaga w chorobie Parkinsona

Zobacz również

Choroba Parkinsona stanowi duże wyzwanie dla współczesnej medycyny. Jest to schorzenie neurodegeneracyjne, które stopniowo prowadzi do upośledzenia ruchowego oraz różnorodnych problemów zdrowotnych, znacząco wpływając na jakość życia pacjentów i ich rodzin. W obliczu tego wyzwania fizjoterapia staje się niezwykle istotnym narzędziem w zarządzaniu tym schorzeniem.

Co to jest choroba Parkinsona?

Choroba Parkinsona jest zwyrodnieniem struktur mózgu. Z tym schorzeniem przyczynowo związane jest zaburzenie objawiające się niedoborem dopaminy i uszkodzeniem przekaźnictwa dopaminergicznego. Około 5% ludzi na świecie cierpi na różne formy tej choroby. Wczesne rozpoznanie jest niezwykle trudne ze względu na możliwości kompensacyjne mózgu2.

Objawy

Pierwszym i najważniejszym objawem choroby Parkinsona jest bradykinezja, czyli spowolnienie ruchowe. Dotyczy ono wszystkich czynności dnia codziennego: ubierania się, mowy, chodzenia itd. Dla chorego problem stanowi rozpoczęcie ruchu oraz jego przyspieszenie.

Następnym ważnym objawem jest drżenie o charakterze spoczynkowym. Oznacza to, że ręka lub noga drżą, gdy chory nie wykonuje żadnej czynności. W początkowym etapie choroby drżenie ustępuje po rozpoczęciu ruchu. W zaawansowanej formie choroby Parkinsona drżenie występuje również podczas ruchu. U chorego zaobserwować można także drżenie brody, natomiast nie występują drżenia głowy.

W chorobie Parkinsona ważnym i charakterystycznym objawem jest sztywność mięśniowa. Objawia się bólem lub dyskomfortem w trakcie wykonywania ruchów chorobowo zajętą kończyną, ale może też dotyczyć mięśni tułowia i szyi, co prowokuje do rozwoju pochylonej postawy ciała, charakterystycznej dla tej choroby. Zauważalne jest także spowolnienie i sztywność mięśni twarzy, co prowadzi do zubożenia mimiki (tzw. twarz pokerzysty lub twarz maskowata).

Kolejnym objawem jest niestabilność postawy ciała. Chorzy często określają ją mianem zawrotów głowy. W późniejszym okresie choroby trudności z utrzymaniem równowagi mogą prowadzić do upadków.

Charakterystyczny dla choroby Parkinsona jest asymetryczny, jednostronny początek objawów. Ta asymetria utrzymuje się do końca choroby, nawet gdy objawy są już obustronne3.

Rehabilitacja w chorobie Parkinsona

Rehabilitacja ruchowa powinna stanowić podstawowy element leczenia pacjentów z chorobą Parkinsona. Jest uzależniona od stopnia zaawansowania choroby, wieku oraz poziomu sprawności chorego.

Na początkowym etapie choroby nacisk należy położyć na korekcję chodu, utrzymanie prawidłowej postawy ciała, aktywność fizyczną i aktywizację społeczno-zawodową. Zajęcia powinny obejmować ćwiczenia oddechowe, rozluźniające i koordynacyjne, wspomagane rytmem i muzyką. Wysokie krzesła o twardym siedzeniu i oparciu będą ułatwiały wstawanie. Ćwiczenia z piłką lekarską zwiększą ruchomość kręgosłupa.

W reedukacji chodu duży nacisk należy kłaść na przesadne unoszenie stóp. Wykorzystuje się tor przeszkód. Zastosowanie w reedukacji chodu znajduje także Nordic Walking. Podczas ćwiczeń oprócz przesadnego unoszenia stóp należy zwrócić uwagę na stawianie dłuższych i większych kroków, utrzymywanie odpowiedniej odległości między stopami oraz angażowanie kończyn górnych podczas chodu.

Pacjent musi nauczyć się także postępowania w trakcie zamarzania ruchów. Należy przerwać próby dalszego chodu, przycisnąć pięty do podłoża, utrzymać postawę wyprostowaną z uniesioną głową (uważając, by nie przechylać się do tyłu), patrzeć przed siebie (nie w dół), uderzyć ręką w kończynę dolną.

W III stadium choroby, przy zaburzeniach odruchów postawnych, zaleca się chodzenie co najmniej 100 m dziennie długimi krokami, z unoszeniem stóp powyżej 1,5 cm od podłoża na różnych nawierzchniach, z pokonywaniem przeszkód terenowych (np. krawężnik), chodzenie po schodach. Wskazane jest także ćwiczenie w domu na bieżni ruchomej.

W stadium IV konieczne jest wsparcie opiekuna, gdyż chory ma problemy z utrzymaniem równowagi w pozycji stojącej oraz z chodzeniem. Zalecenia są podobne jak w stadium III, z tym że wymagają asekuracji. Znaczną rolę odgrywają ćwiczenia koncentracji, skupiające maksymalną uwagę pacjenta na wykonaniu jednego zadania.

W stadium V chory przebywa w łóżku oraz porusza się na wózku inwalidzkim. Wskazana jest wówczas pionizacja bierna i czynna z asekuracją. Do chodzenia należy używać balkonika lub wózka do nauki chodu.

Kinezyterapia

Kinezyterapia powinna rozpoczynać się od ćwiczeń w pozycji niskiej. Stawy powinny być ćwiczone od dużych do małych, natomiast ruchy powinny zaczynać się od prostych, a kończyć na bardziej złożonych. Z czasem należy wydłużać czas oraz zwiększać liczbę powtórzeń danego ćwiczenia. Ćwiczenia nie powinny być dla pacjenta wyczerpujące.

U niektórych osób w pierwszych stadiach choroby możliwe jest zastosowanie intensywnych ćwiczeń siłowych. Większa różnorodność ćwiczeń gwarantuje większe powodzenie w dalszym leczeniu. W czasie przerw ważna jest nauka ćwiczeń relaksacyjnych i oddechowych

Wszystkie ćwiczenia wykonywane z terapeutą powinny być wykonywane także samodzielnie w domu.

Taniec

Taniec uczy specyficznych strategii ruchu, np. argentyńskie tango uczy strategii chodzenia do tyłu. Podczas tańca, szczególnie z partnerem, chory musi dynamicznie kontrolować równowagę oraz reagować na pojawiające się zakłócenia, np. na bycie potrąconym przez inną tańczącą parę. Inne pozytywne efekty tańca to poprawa równowagi i rozpoczęcia ruchu, zwiększenie siły oraz zmiana szybkości chodu i dystansu. Aby efekty były zauważalne, pacjent powinien tańczyć co najmniej 2 razy w tygodniu, w sesjach trwających 60-90 minut, przez ok. 6-12 tygodni4.

Zakończenie

Choroba Parkinsona jest to choroba, która prowadzi do trwałego kalectwa. Dlatego niezbędna jest jak najwcześniej podjęta rehabilitacja. Dzięki wczesnej interwencji i kompleksowej rehabilitacji pacjent jest w stanie przedłużyć okres sprawności fizycznej. Wymaga to jednak dużego zaangażowania i determinacji zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeuty.


Przypisy

  1. S. Myśliński, J. Ryżewski, Patofizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007, str. 132.
  2. J. Sławek, Choroba Parkinsona, MP.pl, 11.04.2017, https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/151060,choroba-parkinsona [dostęp: 25.02.2024].
  3. J. Pasek, J. Opara, T. Pasek, S. Kwiatek, A. Sieroń, Aktualne spojrzenie na rehabilitację w chorobie Parkinsona – wybrane zagadnienia, Aktualności Neurologiczne, 2010, 10(2), str. 94-99.

Grafika na górze dla ilustracji. © Źródło: Adobe Stock. Autor: gballgiggs.

Zobacz również

Popularne artykuły

Zaburzenia lękowe – co radzi Pismo Święte?

Skąd się biorą zaburzenia lękowe i co możemy z nimi zrobić? Przedstawiamy metodę, która została zapisana już w Piśmie Świętym.

Gdy rano budzisz się zmęczony – czym jest zespół przewlekłego zmęczenia?

Jeśli od co najmniej sześciu miesięcy, budząc się rano, czujesz się bardziej zmęczony, niż gdy kładziesz się spać – być może cierpisz na CFS.

Nadciśnienie tętnicze – jak poprawić jakość życia? (cz. 2)

W niniejszym artykule przeczytasz o sprawdzonych sposobach na poprawienie jakości zdrowia, gdy cierpimy na nadciśnienie tętnicze.
Skip to content