„Nieprzydatne” narządy szczątkowe – świadectwo ewolucji?

Zobacz również

Ponad 150 lat temu Karol Darwin przedstawił swój pogląd na temat struktur w ludzkim organizmie, które nazwał narządami szczątkowymi, uważając, że są to narządy dla nas bezużyteczne i słabo rozwinięte w porównaniu z tymi, które mieli nasi małpopodobni przodkowie. Należały do nich: wyrostek robaczkowy, migdałki, zęby mądrości, tarczyca, kość ogonowa, gęsia skórka oraz te mięśnie ucha, za pomocą których niektórzy ludzie mogą poruszać uszami.

Czy naprawdę nieprzydatne?

W wielu popularnych książkach i czasopismach nadal możemy czytać twierdzenia o bezużyteczności tak zwanych narządów szczątkowych. Osoby wierzące w ewolucję uważają, że kiedyś w naszej ewolucyjnej przeszłości narządy te pełniły określone funkcje i dlatego dziś widzimy u ludzi ich pozostałości.

Chyba najbardziej popularnym przykładem jest tu ludzki wyrostek robaczkowy. Jeszcze niedawno większość świeckich naukowców twierdziła, że w przeszłości nasz wyrostek robaczkowy był większy i pomagał w trawieniu błonnika roślinnego, jak to ma miejsce w przypadku królików. Z uwagi na fakt, że wyrostek robaczkowy u ludzi jest mniejszy niż ten u małp człekokształtnych, a także proporcjonalnie mniejszy niż u innych zwierząt, przyjęto, że w znacznym stopniu utracił on swoją dawniejszą użyteczność. Okazuje się jednak, że nadal pełni on w organizmie ludzkim bardzo ważną funkcję, o czym można przeczytać tutaj.

Prawda jest taka, że współczesne badania medyczne wykazały, że każdy z tych rzekomo szczątkowych narządów spełnia ważną rolę, a książka Jerry’ego Bergmana Vestitial Organs Are Fully Functional (tł. „Narządy szczątkowe są w pełni funkcjonalne”) dokumentuje funkcje większości tych narządów i struktur2. Mimo to w niektórych podręcznikach biologii ciągle twierdzi się, że u ludzi występuje wiele takich narządów… Również w Encyklopedii Britannica można znaleźć informację, że ludzie mają ponad sto narządów szczątkowych!1.

Konsekwencje błędnego zrozumienia

Twierdzenie, że niektóre organy w ludzkim ciele są bezużyteczne miało w przeszłości swoje praktyczne niechlubne efekty. Chodzi o migdałki. Pełnią one funkcję obronną – pomagają wykryć bakterie i produkują przeciwciała, wspomagając organizm w walce z infekcjami oraz alergenami.

W latach 30. usunięto migdałki ponad połowie wszystkich dzieci. Jednym z powodów było przekonanie lekarzy, że są one niepotrzebne i w późniejszym życiu mogą powodować problemy. Uważano więc, że najlepiej usuwać migdałki, kiedy dziecko jest małe. Gdy jednak naukowcy odkryli, że migdałki pomagają w obronie organizmu, liczba operacji błyskawicznie spadła. Dziś wskazaniem do usunięcia migdałków są przede wszystkim zaburzenia oddychania podczas snu, rzadziej ciężkie infekcje.

A zatem czy narządy szczątkowe wykazują ewolucję? Wygląda raczej na to, że narządy szczątkowe w ogóle nie istnieją!

Zdaniem niektórych ewolucjonistów…

Nawet w środowisku świeckich naukowców pojawiają się głosy, aby porzucić argument narządów szczątkowych jako dowód ewolucji. Na przykład ewolucjonista S.R. Scadding po przeprowadzeniu badań w tym temacie doszedł do następującego wniosku:

Ponieważ nie jest możliwe jednoznaczne zidentyfikowanie bezużytecznych struktur, a struktura użytego argumentu nie jest naukowo uzasadniona, dochodzę do wniosku, że ‘narządy szczątkowe’ nie dostarczają żadnych szczególnych dowodów dla teorii ewolucji3.

A jednak narządy szczątkowe nadal wykorzystywane są jako dowód ewolucji.

Wniosek

Oczywisty wniosek jest taki, że koncepcja ewolucyjnych narządów szczątkowych jest bezużyteczna, w dużej mierze spekulacyjna i z pewnością nie jest dobrą nauką.


Przypisy

  1. Rogers, K. 7 Vestigial Features of the Human Body. Encyclopedia Britannica. Posted on Britannica.com.
  2. Bergman, J. 1990. Vestigial Organs Are Fully Functional. Terre Haute, IN: Creation Research Society Books.
  3. S.R. Scadding, “Do Vestigial Organs Provide Evidence for Evolution?” Evolutionary Theory 5 (1981): 173; https://answersingenesis.org/human-body/vestigial-organs/vestigial-organs-evidence-for-evolution/#fn_18

Opracowano na podstawie: J. Bergman, „Do “useless” organs prove humans evolved?”, Acts&Facts, Institute for Creation Research, kwiecień 2018, s. 20.

Zobacz również

Popularne artykuły

Mit ewolucji małpy w człowieka

Czy oparcie całej gałęzi nauki o pochodzeniu o mit ewolucji ma sens? Przeciętny czytelnik często wiedziony jest do przekonania,...

Rasy ludzkie – co mówi nauka?

Podobno ludzie dzielą się na odrębne rasy. Taki podział stał się krzywdzący dla wielu grup etnicznych. Dodatkowo teoria ewolucji wzmocniła takie zjawiska,...

Do czego służy wyrostek robaczkowy

Przez długi czas biologowie ewolucyjni uważali wyrostek robaczkowy za absolutnie nieprzydatną część ludzkiego organizmu1. Ewolucjoniści wskazywali, że 7% osób w krajach rozwiniętych cierpi na zapalenie wyrostka robaczkowego...
Skip to content