asd

Niebieskie oczy – mutacja czy powszechny wariant genetyczny?

Zobacz również

Ewolucyjna narracja głosi, że niebieskie oczy są wynikiem mutacji genetycznej, która nastąpiła w niedawnej historii ewolucji człowieka. Jest to mit wynikający z przekonania, że współcześni ludzie pierwotnie wyewoluowali z ciemnoskórych, ciemnookich przodków z Afryki.

Świecka nauka twierdzi, że mutacja ta nastąpiła w wyniku migracji naszych przodków do bardziej północnych klimatów, gdyż środowisko o słabszym oświetleniu bardziej sprzyjało takiej cesze, rzekomo. Jednak takiej interpretacji przeczą zarówno dane genetyczne, jak i lingwistyczne1.

Genetyka koloru oczu

Dawniej sądzono, że różne cechy ludzkie są w prosty sposób uwarunkowane przez zaledwie kilka genów, jednak okazuje się kolor oczu jest uwarunkowany w sposób znacznie bardziej szczegółowy2. Zmienność koloru oczu u ludzi jest zależna od wzorców rozmieszczenia w tęczówce pigmentu o nazwie melanina. Jak wykazały badania genetyczne, jest to cecha bardzo złożona, kontrolowana przez wiele różnych genów. Geny te wchodzą ze sobą w interakcje, a przy tym niektóre z nich odgrywają większą rolę niż inne3.

Zmienność melaniny jest w znacznej części kontrolowana przez sekwencję regulatorową genu, tj. fragment DNA, który wiąże określone grupy białek regulatorowych kontrolujących gen odpowiedzialny za produkcję melaniny. Istnieją różne zestawy białek, które oddziałują z regulatorowym DNA, czego efektem są różne kolory oczu. Cecha niebieskiego oka nie jest więc mutacją, ale wynikiem określonego programu genetycznego.

Ostatnie badania

Okazuje się, że cecha niebieskiego oka występuje u niektórych najstarszych znanych ludzi. W 2018 roku jedno ze świeckich badań wykazało tę cechę w DNA dwóch różnych szczątków ludzkich z północnej Europy, którch wiek oszacowano na 9000 i 7000 lat. Dodatkowo stwierdzono, że osoba starsza miała ciemną skórę4.

Również inny niedawny raport sprawozdał o obecności tej cechy w DNA ludzkich szczątków o przypuszczalnym wieku około 6500 lat, znalezionych w Izraelu5. W ogóle badanie to wykazało, że w tej bliskowschodniej populacji niemal 50% osób ma niebieskie oczy! Widać więc, że niebieskie oczy były powszechną ludzką cechą w Europie i na Bliskim Wschodzie tysiące lat temu.

Wniosek

Choć świecka nauka twierdzi, że ludzie wyewoluowali z afrykańskich ciemnookich i ciemnoskórych przodków, to badania starożytnego DNA oraz biologia molekularna dowodzą, że cecha niebieskiego oka nie jest przypadkową mutacją. Niebieskie oczy są częścią naturalnej różnorodności i występują (wraz z innymi wariantami np. brązowymi i zielonymi) u różnych grup ludzkich i u ludzi o różnych kolorach skóry.


Przypisy

  1. Tomkins, J. P. Out of Babel—Not Africa. Creation Science Update. Posted on ICR.org February 16, 2015, accessed July 8, 2019.
  2. Tomkins, J. P. 2018. Human Traits Not So Simple After All.Acts & Facts. 47 (2): 15.
  3. Eiberg, H. et al. 2008. Blue eye color in humans may be caused by a perfectly associated founder mutation in a regulatory element located within the HERC2 gene inhibiting OCA2 expression. Human Genetics. 123 (2): 177-187.
  4. Brace, S. et al. Population Replacement in Early Neolithic Britain. bioRxiv. Posted on biorxiv.org February 18, 2018, accessed July 8, 2019.
  5. Harney, E. et al. 2018. Ancient DNA from Chalcolithic Israel reveals the role of population mixture in cultural transformation. Nature Communications. 9 (1): 3336.

Opracowano na podstawie: J. P. Tomkins, „Are blue eyes  in humans a mutation?”, Acts&Facts, Institute for Creation Research, wrzesień 2019, s. 14.

Zobacz również

Poprzedni artykułFenomen skrzydeł motyla
Następny artykułPrawdziwy wiek diamentów

Popularne artykuły

Mit ewolucji małpy w człowieka

Czy oparcie całej gałęzi nauki o pochodzeniu o mit ewolucji ma sens? Przeciętny czytelnik często wiedziony jest do przekonania,...

Rasy ludzkie – co mówi nauka?

Podobno ludzie dzielą się na odrębne rasy. Taki podział stał się krzywdzący dla wielu grup etnicznych. Dodatkowo teoria ewolucji wzmocniła takie zjawiska,...

Obrzydliwa tajemnica Darwina… jeszcze bardziej obrzydliwa!

Problem braku form przejściowych w zapisie kopalnym zauważył sam Karol Darwin, stwierdzając, że jest to argument przeciwko zaproponowanej przez niego koncepcji stopniowej...
Skip to content