Co naprawdę wykazał eksperyment Millera-Ureya?

Zobacz również

Najsłynniejsze doświadczenie mające udowodnić abiogenezę to tzw. eksperyment Millera-Ureya. Jednak udowodnił on coś odwrotnego.

Abiogeneza, zwana też ewolucją chemiczną lub samorództwem, to hipoteza samoistnego (całkowicie naturalnego) wyłonienia się pierwszej żywej komórki z materii nieożywionej. Już starożytni Grecy wierzyli, że żywe istoty powstają drogą samorództwa1, jednak w XIX wieku teoria ta doczekała się autorytetów naukowych. Jednym z nich był oczywiście Karol Darwin, który choć nie wypowiadał się jednoznacznie na ten temat, to brał pod uwagę możliwość samorództwa, w przeciwieństwie do hipotezy, że za powstanie życia odpowiada inteligentna interwencja2. Dopiero w latach 20. XX wieku pojawiły się pierwsze poważniejsze prace naukowe na ten temat. Najbardziej popularną hipotezą stała się tzw. pierwotna zupa, w której miały powstać pierwsze organizmy żywe.

Czym był eksperyment Millera-Ureya?

W 1952 roku na Uniwersytecie Chicagowskim student Stanley Miller pod nadzorem chemika Stanleya Ureya wykonał słynny do dzisiaj eksperyment mający potwierdzić tę hipotezę. Miller i Urey użyli połączonych kolb, w których znajdowały się gazy symulujące wczesną atmosferę Ziemi, elektrody symulujące wyładowania atmosferyczne (źródło energii), podgrzewaną wodę symulującą ocean oraz uwięzioną schłodzoną wodę, w której spodziewali się znaleźć aminokwasy potrzebne do powstania życia. Naukowcy uważali, że pierwotna atmosfera była silnie redukująca3, tzn. beztlenowa, składająca się głównie z metanu, amoniaku, pary wodnej i wodoru.

Ryc. 1. Eksperyment Millera-Ureya. © Źródło: Wikimedia Commons. Autor: YassineMrabet. Licencja: CC BY-SA 3.0.

Eksperyment przyniósł ciekawe wyniki. Po tygodniu jego trwania w uwięzionej wodzie naukowcy znaleźli 5 aminokwasów: glicynę, α-alaninę, β-alaninę, kwas asparaginowy i kwas α-aminomasłowy4. Wyniki te uznano za sukces teorii abiogenezy. Dodatkowo po śmierci Millera w 2007 roku naukowcy ponownie przebadali próbki i odnaleźli w sumie ponad 20 różnych aminokwasów5.

W 2010 roku światło dzienne ujrzał również inny eksperyment Millera z 1958 roku, w którym zamiast wodoru zastosował siarkowodór. Jego wyniki okazały się zbliżone do eksperymentu z 1952 roku6. Choć obecnie naukowcy wierzą, że prebiotyczna atmosfera Ziemi była znacznie mniej redukująca, niż przypuszczał Miller, to uważa się, że warunki pozwalające na powstawanie aminokwasów mogły występować lokalnie7.

Problemy z eksperymentem

Czy to jednak wystarczy, aby stwierdzić, że życie naprawdę mogło powstać samoistnie? Niestety nie, ponieważ z powyższym eksperymentem wiążą się bardzo poważne problemy, z których tutaj zostanie omówionych tylko kilka. Pierwszy jest taki, że tylko mniej niż połowa znalezionych aminokwasów może tworzyć peptydy białkowe potrzebne do rozwoju życia. Pozostałe potrzebne aminokwasy wymagają o wiele bardziej skomplikowanych warunków, aby powstały w sposób naturalny8.

Jednak większym kłopotem jest to, że wszystkie te aminokwasy stanowiły zaledwie niewielki ułamek substancji znalezionych w probówce. Eksperyment Millera-Ureya wyprodukował głównie cały szereg smolistych substancji rakotwórczych, które zdecydowanie nie sprzyjają życiu. Okazuje się, że glicyna stanowiła zaledwie 1,05% masy powstałego w uwięzionej wodzie osadu. Następna w kolejce była alanina – 0,75%. Kolejny aminokwas stanowił już zaledwie 0,026% masy osadu – były to dosłownie śladowe ilości9. Według słów samego Millera: „Całkowita ilość [aminokwasów] okazała się niewielka w stosunku do zużytej energii”10. A zatem aminokwasy uwięzione przez ten toksyczny osad nie mogłyby nic zdziałać.

Eksperyment Millera-Ureya a problem homochiralności

Problemów jest znacznie więcej. Jednym z poważniejszych jest tzw. problem homochiralności11. Tzw. chiralność cząsteczek polega na tym, że cząsteczki chemiczne (zwłaszcza organiczne) mogą mieć postać lewoskrętną lub prawoskrętną. Para dwóch takich samych cząsteczek, które są swoimi lustrzanymi odbiciami i nie można ich połączyć, to tzw. enancjomery. Natomiast całą mieszaninę takich enancjomerów nazywamy mieszaniną racemiczną lub racematem. Natura ma tendencję do tego, aby tworzyć właśnie mieszaniny racemiczne (złożone mniej więcej po równo z cząsteczek lewoskrętnych i prawoskrętnych). Również aminokwasy, które powstały w wyniku eksperymentu Millera-Ureya, to mieszanina racemiczna12.

Ryc. Chiralność cząsteczek, czyli ich wersja lewoskrętna i prawoskrętna. © Źródło: NASA.

Szkopuł w tym, że całe życie na Ziemi opiera się niemal całkowicie na lewoskrętnych aminokwasach i prawoskrętnych węglowodorach. Również prawie wszystkie enzymy w naszych komórkach są dostosowane do pracy z lewoskrętnymi aminokwasami i prawoskrętnymi węglowodorami13. A zatem życie na Ziemi jest praktycznie homochiralne. Co gorsza, cząsteczki lustrzane (czyli prawoskrętne aminokwasy i lewoskrętne węglowodory) są toksyczne dla życia. A zatem racemiczna mieszanina aminokwasów stworzonych w eksperymencie Millera-Ureya nie zdałaby się na nic. Jak dotąd wszelkie próby mające na celu wytworzenie naturalnej homochiralności aminokwasów spełzły na niczym.

Podsumowanie

Do innych problemów związanych z samoistnym powstaniem życia możemy zaliczyć np. problem trwałej polimeryzacji14, problem kodowania DNA, problemy związane z powstawaniem struktur białkowych, problem ujarzmienia energii, jej magazynowania i wykorzystywania przez komórkę i wiele innych15. Oczywiście eksperyment Millera-Ureya nie zajmował się nimi. Jednak te problemy, które wynikły z eksperymentu, prowadzą do wniosku, że ów eksperyment zamiast przybliżyć nas do rozwiązania zagadki powstania życia, tylko nas od niego oddalił.

Najprostsza komórka biologiczna jest o wiele bardziej skomplikowana w swojej budowie niż materia nieożywiona. Ten fakt wskazuje na interwencję inteligentnej istoty w stworzenie życia. Jeżeli zatem komórka bakteryjna wygląda na organizm inteligentnie zaprojektowany, to dlaczego nie uznać, że Inteligentny Projektant naprawdę istnieje?


Przypisy

 1. Lacey T., Abiogenesis: Can Life Come from Non-Living Chemicals?, Answers in Genesis, 22.09.2021, https://answersingenesis.org/origin-of-life/abiogenesis/
 2. Peretó J., Català J., Darwinism and the Origin of Life, „Evolution: Education and Outreach”, vol. 5, 2012, s. 337–341, https://evolution-outreach.biomedcentral.com/articles/10.1007/s12052-012-0442-x
 3. Redukująca w rozumieniu redukcji szkodliwego dla życia zjawiska utleniania (oksydacji) cząsteczek.
 4. Miller S.L., Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions (PDF), „Science”, 117(3046), 1953, s. 529., https://www.abenteuer-universum.de/pdf/miller_1953.pdf, s. 529.
 5. Myers P.Z., Old scientists never clean out their refrigerators, Pharyngula (Science Blogs), 16.10.2008, https://web.archive.org/web/20081017231050/http://scienceblogs.com/pharyngula/2008/10/old_scientists_never_clean_out.php
 6. Parker E.T., et al., Primordial synthesis of amines and amino acids in a 1958 Miller H2S-rich spark discharge experiment, „PNAS USA”, 108(14), 21.03.2011, s. 5526–5531, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3078417/
 7. Myers P.Z., op. cit.
 8. Bergman J., Why the Miller–Urey research argues against abiogenesis, „Journal of Creation”, 18(2), August 2002, s. 28–36, https://creation.com/why-the-miller-urey-research-argues-against-abiogenesis
 9. Ibid.
 10. Miller S.L., op. cit.
 11. Sarfati J., Origin of life: the chirality problem, „Journal of Creation”, 12(3), 12.1998, s. 263–266, https://creation.com/origin-of-life-the-chirality-problem
 12. Bergman J., op. cit.
 13. Ibid.
 14. Sarfati J., Origin of life: the polymerization problem, „Journal of Creation”, 12(3), 12.1998, s. 281–284, https://creation.com/origin-of-life-the-polymerization-problem
 15. Doyle S., How to read the secular literature on chemical evolution (i.e. ‘abiogenesis’) critically, Creation Ministries International, 12.09.2017, https://creation.com/origin-of-life-research

Zobacz również

Popularne artykuły

Czy Biblia mówi o płaskiej Ziemi?

W ciągu ostatnich lat głośno zrobiło się o dość nietypowo brzmiącej teorii, która zakłada, że Ziemia nie jest kulą, lecz płaskim dyskiem,...

Czy Biblia wyjaśnia epokę lodowcową?

Historia Ziemi skrywa wiele tajemnic, a wiara świeckich naukowców w miliony lat ewolucji uniemożliwia im znalezienie przekonujących rozwiązań tych zagadek. Natomiast na...

Czwarty wymiar – cz. 2: Między nauką a wiarą

Dokąd prowadzi czwarty wymiar? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie może mieć więcej wspólnego z duchowością niż nauką.
Skip to content