test

Obrzydliwa tajemnica Darwina… jeszcze bardziej obrzydliwa!

Zobacz również

Problem braku form przejściowych w zapisie kopalnym zauważył sam Karol Darwin, stwierdzając, że jest to argument przeciwko zaproponowanej przez niego koncepcji stopniowej ewolucji. Widział, że nie ma niekwestionowanych form przejściowych nie tylko w królestwie zwierząt, ale również w królestwie roślin – co było zresztą jeszcze bardziej kłopotliwe dla jego ewolucyjnej teorii.

Obrzydliwa tajemnica wczoraj i dziś

Po około 20 latach od wydania swojej słynnej książki O powstawaniu gatunków, Darwin w liście do swojego przyjaciela, botanika Josepha Hookera, napisał:

Szybki rozwój, o ile możemy sądzić, wszystkich wyższych roślin w ostatnich czasach geologicznych, jest obrzydliwą tajemnicą1.

Z kolei w 2017 roku w prestiżowym czasopiśmie Nature Ecology & Evolution w artykule wstępnym wiodący obecnie autorytet w dziedzinie ewolucji roślin napisał:

Chociaż ta obrzydliwa tajemnica jest dziś często cytowana, a czasem uznawana za rozwiązaną, niewielu zdaje sobie sprawę, że tajemnica ta jest dziś głębsza niż była dla Darwina2.

Generalnie podstawowy problem teorii ewolucji polega na tym, że zapis kopalny przedstawia nagłe pojawienie się organizmów i brak ich zmian w czasie – przez miliony lat, według ewolucyjnego datowania3. Prawda jest taka, że wiele dzisiejszych stworzeń wygląda prawie identycznie jak ich skamieniałe odpowiedniki. To zjawisko jest najbardziej spektakularne w przypadku dużej i zróżnicowanej grupy roślin okrytonasiennych.

Bez roślin nie ma życia

Rośliny są podstawą globalnego ekosystemu. Odgrywają niezbędną rolę, jeśli chodzi o obieg tlenu w przyrodzie. Wszystkie żywe organizmy pobierają tlen z atmosfery i wykorzystują go w procesie oddychania komórkowego. Produktem ubocznym tej reakcji jest dwutlenek węgla, który z powrotem uwalniany jest do atmosfery. Natomiast rośliny w procesie fotosyntezy, pobierając dwutlenek węgla i wodę, przy udziale energii słonecznej, ponownie wytwarzają tlen, a także C6H12O6.

Na świecie mamy duże zróżnicowanie roślin, należą do nich m.in. rośliny nasienne: nagonasienne i okrytonasienne. Większość współcześnie występujących roślin to właśnie rośliny okrytonasienne. Pojawiają się one w zapisie kopalnym bardzo późno (od kredy do neogenu)4. Problem polega na tym, że pojawiają się one nagle i od razu są bardzo zróżnicowane, bez wyraźnego wspólnego przodka. Świeccy naukowcy nie wiedzą, jak wyjaśnić ten fakt.

Logika podpowiada…

Złożone ekosystemy mogą funkcjonować jedynie wtedy, gdy ich „części składowe” pojawią się wszystkie na raz, a nie fragment po fragmencie przez bardzo długie eony czasu. Dlatego jedynym sensownym wyjaśnieniem jest tu relacja biblijna, która mówi o stworzeniu roślin wraz z całą resztą ziemi i jej mieszkańców podczas tygodnia stworzenia.

Z kolei fakt, że tak delikatne tkanki, jak kwiaty, liście i miękkie łodygi roślin zachowały się w doskonałym stanie w skałach osadowych na całym świecie, można wyjaśnić jedynie gwałtownym pochówkiem w czasie ogólnoświatowego potopu, o którym sprawozdaje Biblia.

Wniosek

Darwin nie potrafił wyjaśnić „obrzydliwej tajemnicy”. Obecnie naukowcy przyznają, że w świetle coraz to nowych odkryć tajemnica ta przybiera na obrzydliwości. Wygląda na to, że jedynie Księga Boga jest tutaj odpowiedzią.


Przypisy

  1. Darwin, F. and A. C. Seward. 1903. More letters of Charles Darwin. A record of his work in a series of hitherto unpublished letters. London: John Murray, 20-21.
  2. Buggs, R. J. A. 2017. The deepening of Darwin’s abominable mystery. Nature Ecology & Evolution. 1 (6): 169.
  3. Morris, J. D. and F. J. Sherwin. 2010. The Fossil Record: Unearthing Nature’s History of Life. Dallas, TX: Institute for Creation Research.
  4. Magallón, S. et al. 2015. A metacalibrated time-tree documents the early rise of flowering plant phylogenetic diversity. New Phytologist. 207 (2): 437-453.

Opracowano na podstawie: J.P. Tomkins, T. Clarey, „Darwin’s abominable mystery and the genesis flood”, Acts&Facts, Institute for Creation Research, czerwiec 2018, s. 16.

Zobacz również

Popularne artykuły

Mit ewolucji małpy w człowieka

Czy oparcie całej gałęzi nauki o pochodzeniu o mit ewolucji ma sens? Przeciętny czytelnik często wiedziony jest do przekonania,...

Rasy ludzkie – co mówi nauka?

Podobno ludzie dzielą się na odrębne rasy. Taki podział stał się krzywdzący dla wielu grup etnicznych. Dodatkowo teoria ewolucji wzmocniła takie zjawiska,...

Dziesięć największych błędów Darwina

Nie ulega wątpliwości, że Darwin to jeden z najbardziej wpływowych ludzi w dziejach ludzkości, zwłaszcza ostatniego okresu. Wydana 150 lat temu książka ukształtowała nie tylko biologię, której bezpośrednio dotyczyła, ale także...
Skip to content