Siedząca pułapka: pozostałe skutki pracy biurowej

Zobacz również

Bóg stworzył świat pięknym i idealnym. Stworzył naturę. Prawa nią rządzące są dla nas drogowskazem do utrzymania zdrowia. Człowiek został zaprojektowany do życia w szczęściu i harmonii ze swoim Stwórcą.

Jak już dowiedzieliśmy się z poprzednich artykułów, ludzkie ciało zostało stworzone do poruszania się. Praca w pozycji siedzącej ma wpływ na cały organizm oraz na powstawanie zmian patologicznych w licznych układach. Dziś przyjrzymy się pozostałym skutkom pracy siedzącej.

Staw skroniowo-żuchwowy

Zgarbiona postawa ciała generuje ból nie tylko w obrębie kręgosłupa i grzbietu. Nieprawidłowe ustawienie głowy prowadzi do patologii w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych.

Część mięśni, które odpowiadają za pracę żuchwy, przyczepia się na szyi. Gdy głowa zostaje wysunięta przed oś ciała, żuchwa automatycznie opuszcza się i zostaje ściągnięta w tył. Utrwalenie tej pozycji ciała prowadzi do zesztywnienia i przemęczenia mięśni żuchwy. Nieprawidłowe funkcjonowanie tych mięśni może doprowadzić do zespołu Costena (zespół bolesnego stawu skroniowo-żuchwowego). Do objawów tego stanu chorobowego należy: ból żuchwy i skroni, zaburzenia żucia i mowy oraz bolesność uciskowa1

Obrzęki kończyn dolnych

W latach 70. ubiegłego wieku H. Monod, M. Pottier i A. Dubreuil dowiedli, że długotrwałe pozostawanie w pozycji siedzącej upośledza przepływ krwi żylnej w kierunku dosercowym i prowadzi do wzrostu ciśnienia żylnego w naczyniach kończyn dolnych. Poznane zostało także funkcjonowanie pompy mięśniowo-żylnej. Dzięki jej działaniu możliwy jest sprawny przepływ krwi żylnej w kończynach dolnych.

Gdy wzrasta ciśnienie w kończynach, dochodzi do wzrostu ciśnienia filtracji włośniczkowej i obrzęków kończyn dolnych. Bierna postawa potęguje efekt zmęczenia nóg oraz obniża zaopatrzenie kończyn dolnych w krew tętniczą2.

W 1998 r. Canadian Centre of Occupational Health and Safety w swoich badaniach wykazało, że wśród pracowników biurowych znacznie częściej występuje uczucie drętwienia kończyn dolnych, sztywność karku oraz żylaki, niż u pracowników wykonujących prace fizyczne3.

Wiele niezależnych zespołów naukowych badało wpływ pracy biurowej na powstawanie zakrzepicy żył głębokich oraz zatorowości płucnej, która jest ciężkim powikłaniem zakrzepicy kończyn dolnych, wykazując korelację pomiędzy pracą siedzącą a występowaniem tych schorzeń4.

Cukrzyca typu II

Cukrzyca należy do najczęstszych chorób układu wydzielania wewnętrznego. U podstaw jej powstawania leży niedobór lub brak insuliny. Rzadziej doprowadza do niej upośledzenie aktywności insuliny5.

Najczęściej występującą odmianą cukrzycy (tj. u ok. 90% diabetyków) jest cukrzyca typu II. Główną przyczyną jej powstawania jest insulinooporność. Jest to obniżenie wrażliwości tkanek na wpływ insuliny w wyniku zaburzenia wydzielniczej funkcji komórek beta wysp Langerhansa trzustki (wyspy trzustkowe).

Początkowo leczenie opiera się na zmianie diety oraz wprowadzeniu ruchu fizycznego6. Ten typ cukrzycy powiązany jest z nadwagą, otyłością oraz brakiem ruchu. Zazwyczaj łączy się z rozwijającym się nadciśnieniem tętniczym i wzmożoną sztywnością naczyń krwionośnych7.

Każdy wysiłek fizyczny, z wyjątkiem krótkotrwałego o niskiej intensywności, obniża poziom insuliny, zwiększając wrażliwość tkanek na jej działanie8.

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej

Wśród pracowników biurowych oraz ludzi preferujących siedzący tryb życia w wyniku bezruchu dochodzi do licznych zmian hormonalnych w obrębie układu wydalniczego, które prowadzą do zwiększenia wytwarzania moczu (diurezy) oraz nadmiernego wydalania jonów sodu, potasu i wapnia.

Podczas podwyższonej diurezy zmniejsza się uczucie pragnienia, a utracona woda nie zostaje uzupełniona przez przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów. Wzmożenie wytwarzania moczu powoduje zmniejszenie objętości osocza9.

Rak jelita grubego i gruczołu mlekowego

Naukowcy udowodnili, że wśród pracowników biurowych, którzy spędzili ponad 10 lat w pozycji siedzącej, ryzyko wystąpienia raka okrężnicy było 2 razy wyższe oraz raka odbytnicy 1,5 raza wyższe niż u osób prowadzących aktywny tryb życia. Współistnienie takich chorób jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i otyłość dodatkowo wpływają na powstawanie nowotworów złośliwych okrężnicy i odbytnicy10.

Badania prowadzone na University of Harvard na grupie kobiet w przedziale wiekowym 30-55 lat udowodniły, że zachorowalność na raka gruczołu mlekowego jest zależna od poziomu aktywności ruchowej. U kobiet podejmujących ćwiczenia fizyczne każdego dnia ryzyko tej choroby było najniższe11.

Podsumowanie

Niniejszy artykuł stanowi zakończenie serii o wpływie pracy biurowej oraz siedzącego trybu życia na nasz organizm. Brak ruchu niesie ze sobą wielkie ryzyko wielu zaburzeń i chorób. Aktywność fizyczna jest kluczowa dla utrzymania zdrowia. Zainicjuj rewolucję w swoim zdrowiu. Zachęcam do krótkich przerw w pracy na rozciąganie i zrobienie kilku kroków, a po pracy do aktywności fizycznej. Twoje ciało i umysł będą Ci wdzięczne!


Przypisy

 1. Starrett K., Skazany na biurko, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2016, str. 50
 2. Winkel J., Evaluation of Foot Swelling and Lower-limb Temperature in Relation to Leg Activity During Long-term Seated Office Work, Ergonomics 29, str. 313-328
 3. CCOHS, Why is There so Much Fuss Being Made About Sitting, 1998
 4. Sudoł-Szopińska I., Wpływ Długotrwałej Pracy w Pozycji Siedzącej na Powstawanie Obrzęków Kończyn Dolnych i Metody Ich Zapobiegania, Medycyna Pracy, Łódź 2006, str. 263-269
 5. Waugh A., Grant A., Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner Wrocław 2012, str. 1453-1496
 6. Nóżka J., Cukrzyca. Przyczyny, Objawy, Farmakoterapia. Choroby Towarzyszące Cukrzycy, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, Kraków 2000, str. 2, 5
 7. Waluś-Miarka M., Podatność Naczyń Tętniczych w Cukrzycy Typu 2, Terapia. Cukrzyca A Układ Krążenia, 5, 2006, str. 25-30
 8. Górski J., Fizjologiczne Podstawy Wysiłku Fizycznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, str. 539-541
 9. Tamże, str. 368-382
 10. Boyle T., Fritschi L., Heyworth J., Bull F., Long-Term Sedentary Work and the Risk od Subsite-specific Colorectal Cancer, American Journal of Epidemiology, 18.03.2011, str. 1183-1191
 11. Bulicz E., Murawow I., Parchomenko A., Pandemia Hipokinezji i Prozdrowotne Możliwości Aktywności Fizycznej, Young Sports Science of Ukraine, 2008, str. 36-39

Zobacz również

Popularne artykuły

Zaburzenia lękowe – co radzi Pismo Święte?

Skąd się biorą zaburzenia lękowe i co możemy z nimi zrobić? Przedstawiamy metodę, która została zapisana już w Piśmie Świętym.

Gdy rano budzisz się zmęczony – czym jest zespół przewlekłego zmęczenia?

Jeśli od co najmniej sześciu miesięcy, budząc się rano, czujesz się bardziej zmęczony, niż gdy kładziesz się spać – być może cierpisz na CFS.

Nadciśnienie tętnicze – jak poprawić jakość życia? (cz. 2)

W niniejszym artykule przeczytasz o sprawdzonych sposobach na poprawienie jakości zdrowia, gdy cierpimy na nadciśnienie tętnicze.
Skip to content