Planeta Ziemia, czyli wodny świat?

Zobacz również

Wodny świat to planeta, której całą powierzchnię pokrywa ocean. Obecnie naukowcy spekulują nad wielkim oceanem Europy, księżyca Jowisza, oraz szukają planet oceanicznych krążących wokół innych gwiazd. Co ciekawe, niedawno pojawiły się artykuły propagujące teorię, że sama Ziemia mogła być kiedyś wodnym światem. Naukowcy uważają, że mogło tak być 3 miliardy lat temu. Czy jednak możliwe jest, aby stało się to o wiele bliżej naszym czasom?

Poszukiwania planet oceanicznych i podobnych

W 1992 roku astronomowie (w tym Polak, Aleksander Wolszczan) odkryli pierwsze planety pozasłoneczne. Wtedy też zaczęły pojawiać się spekulacje, czy mogą one zawierać wodę w stanie ciekłym. Obecnie potwierdzono istnienie ponad 4500 planet pozasłonecznych1. Dlatego poszukiwanie planet, na których może znajdować się woda w stanie ciekłym, trwa w najlepsze. Zwłaszcza, że naukowcy uznali, że ten rodzaj planet może być o wiele powszechniejszy niż planety typu ziemskiego (z lądami i oceanami)2.

Aby planeta posiadała wodę w stanie ciekłym, musi przede wszystkim znajdować się w odpowiedniej odległości od gwiazdy macierzystej. Planeta nie może znajdować się ani zbyt blisko gwiazdy (woda wyparowałaby), ani poza tzw. linią śniegu (woda zamarzłaby). Jednak w przypadku tych drugich spekuluje się również, że ocean wody może znajdować się pod grubą warstwą lodu. Uważa się, że takim światem może być Europa, księżyc Jowisza3.

Ziemia jako wodny świat… 3 miliardy lat temu?

Jednak teorie o wodnym świecie dotyczą nie tylko egzoplanet czy ciał układu słonecznego. Istnieje hipoteza, jakoby nasza Ziemia była kiedyś jednym wielkim oceanem. W marcu 2020 roku czasopismo Nature Geoscience opublikowało artykuł4, który udowadnia, że na wczesnych etapach ewolucji Ziemi mogła być ona w całości (lub prawie w całości) pokryta oceanem. Mają tego dowodzić sygnatury chemiczne obecne w skorupie oceanicznej5. Jak piszą naukowcy Benjamin W. Johnson i Boswell A. Wing:

Wczesna Ziemia bez powstających kontynentów mogła przypominać „wodny świat”, stanowiąc ważne ograniczenie środowiskowe dla powstania i ewolucji życia na Ziemi, jak również jego możliwego istnienia w innych miejscach6.

Ringwoodyt i woda

Rok później, w marcu 2021 roku, AGU Advances opublikowało artykuł7 o zdolności płaszcza Ziemi do wchłaniania wody dawniej i dzisiaj. Woda w płaszczu ziemskim jest zgromadzona w minerałach zwanych ringwoodytami, które są szczególnym rodzajem oliwinów. Mają się znajdować na głębokości ok. 500-600 km.

Naukowcy uważają, że dawniej płaszcz Ziemi był cieplejszy, a w związku z tym miał on mniejszą zdolność do wchłaniania wody. Jeżeli ringwoodyt jest obecnie powszechnie obecny w płaszczu ziemskim, to zgodnie z szacunkami naukowców zawiera on więcej wody niż dzisiejsze oceany8. A zatem w czasie, gdy płaszcz miał znacznie mniejszą zdolność wchłaniania wody (z powodu wyższej temperatury), cała woda, która teraz jest w płaszczu, musiała znajdować się na powierzchni Ziemi. Ilość wody, jaka miałaby wtedy być na powierzchni Ziemi, mogłaby przykryć najwyższe obecne góry, włącznie z Mount Everest9.

Wodny świat w Biblii

Czy powyższe informacje nie przypominają nam czegoś? Liczne starożytne mity mówią o świecie, który wynurzył się z praoceanu, lub przynajmniej, że woda odegrała bardzo ważną rolę10. Żyjący na przełomie VII i VI wieku p.n.e. Tales z Miletu twierdził, że cały świat powstał właśnie z wody. Ale informacje o prawodach znajdziemy przede wszystkim w samym Piśmie Świętym.

Biblia mówi o dwóch momentach w historii Ziemi, kiedy nasza planeta była tzw. wodnym światem. Pierwszy raz miało to miejsce podczas stworzenia świata, gdy istniał bezmiar wód, nad którymi unosił się Duch Boży11. Bóg rozdzielił te wody za pomocą sklepienia, a następnie zebrał wody pod sklepieniem w jednym miejscu, aż wyłonił się ląd12. Drugim momentem w historii biblijnej, gdy woda pokrywała całą powierzchnię naszej planety, był ogólnoświatowy potop, który zniszczył niemal całą ludzkość13.

Ziemia jako wodny świat… niedawno?

Naukowcy uważają, że Ziemia była wodnym światem przed 3 miliardami lat. Jednak Księga Rodzaju mówi o Ziemi jako wodnym świecie, który istniał zaledwie kilka tysięcy lat temu. Dzisiejsi naukowcy ewolucjoniści odrzucają możliwość stworzenia i potopu przed kilkoma tysiącami lat. Jednak jak to możliwe, że liczne starożytne mity wskazują na wodę jako na początek wszelkiego istnienia, a także na potop, który miał zniszczyć wcześniejszy świat? Zwłaszcza, że te mity znajdziemy na całym świecie, wśród ludów, które według dzisiejszej wiedzy nie miały ze sobą kontaktu (pisaliśmy o tym tutaj). Skąd ludzie mieli wiedzę o stworzeniu świata z wody i o potopie?

Dzisiejsza nauka słusznie zauważa, że dawniej świat był w całości pokryty wodą. Pytanie tylko, kiedy to naprawdę miało miejsce? Naukowcy opierają swoje teorie o miliardach lat na datowaniu radiometrycznym, które, jak się okazuje, nie jest wiarygodnym miernikiem wieku Ziemi. Tymczasem starożytne mity, treść Pisma Świętego, a także nauka o stworzeniu14 jednoznacznie wskazują, że nie było to wcale tak dawno temu.


Przypisy

 1. Zob. https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/ (stan na 18 listopada 2021).
 2. Gohd C., Our Milky Way galaxy may be teeming with ocean worlds, Space.com, 22 czerwca 2020, https://www.space.com/milky-way-teeming-ocean-worlds.html
 3. Zob. https://europa.nasa.gov/why-europa/evidence-for-an-ocean/
 4. Johnson B. W., Wing B. A., Limited Archaean continental emergence reflected in an early Archaean 18O-enriched ocean, „Nature Geoscience”, 13, marzec 2020, s. 243-248, https://www.nature.com/articles/s41561-020-0538-9.epdf
 5. Sample I., Earth may have been a ‘water world’ 3bn years ago, scientists find, Guardian, 2 marca 2020, https://www.theguardian.com/science/2020/mar/02/earth-may-have-been-a-water-world-3bn-years-ago-scientists-find
 6. Johnson B. W., Wing B. A., op. cit.
 7. Dong J. et al., Constraining the Volume of Earth’s Early Oceans With a Temperature-Dependent Mantle Water Storage Capacity Model, AGU Advances, 9 marca 2021, https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020AV000323
 8. Sochaczewski J., Młoda Ziemia była pozbawiona lądów wodnym światem, National Geographic Polska, 11 marca 2021, https://www.national-geographic.pl/artykul/wodny-swiat-to-nie-mit-mloda-ziemia-mogla-byc-pozbawiona-ladow
 9. Voosen P., Ancient Earth was a water world, Science, 9 marca 2021, https://www.science.org/content/article/ancient-earth-was-water-world
 10. Kopaliński W., Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 475.
 11. Rdz 1,2.
 12. Rdz 1,6-10.
 13. Rdz 7,10-23.
 14. Mortenson T., Noah’s Flood: a Historical, Global Catastrophe, Answers in Genesis, 10 października 2020, https://answersingenesis.org/noahs-flood/

Zobacz również

Popularne artykuły

Czy wielki potop z Księgi Rodzaju miał miejsce?

Pierwsza księga Biblii stwierdza, że po niedawnym stworzeniu dokonanym przez Boga nastąpił zdumiewający ogólnoświatowy potop. W tym kontekście potop byłby odpowiedzialny za...

Węgiel – skąd się wziął?

„Możemy nazwać to czarnymi diamentami. Każdy kosz to siła i cywilizacja” – Ralph Waldo Emerson Nazwij to czarnym diamentem....

Alpejskie ofiolity: pozostałości zaginionego oceanu

W 1813 roku francuski geolog Alexandre Brongniart opublikował artykuł na temat mineralogicznej klasyfikacji skał1, w którym wprowadził nową nazwę „ofiolity” dla zestawu...
Skip to content