Autorzy Dariusz Struski

Dariusz Struski

Ustalenie pojęć medycznych

Dla dobrej komunikacji i poprawnego rozumienia tekstów proponuję jeden odcinek poświęcić na uściślenie nomenklatury medycznej związanej z przebiegiem chorób. W tym przypadku...

Analiza objawów – zarys ogólny

Na początku zastrzeżenie – poniższe pomysły są pomysłami autorskimi i nie mają doświadczalnego potwierdzenia ani w badaniach podstawowych, ani klinicznych. Jest to...

Jak chorujemy?

Aby racjonalnie podejść do prób analizy objawów związanych z reakcją chorobową na obecność wirusa, musimy najpierw zaznajomić się ze schematycznym, w gruncie...

Wirusy dające ostre i podostre choroby

Poniżej spisane są następne przykłady wirusów ujawniających swoją obecność ostrym przebiegiem choroby, jednak tym razem tylko w przypadku spadku odporności poniżej pewnego...

Wirusy a nasze organizmy – cz. 2

Istnieje dość duża grupa wirusów, które wywołują reakcje chorobowe w sytuacji obniżenia odporności. Są to tzw. wirusy oportunistyczne. Ich znaczenie rośnie w...

Wirusy a nasze organizmy – cz. 1

Wirusy, które dostają się do organizmu zwykle uruchamiają mechanizmy neutralizujące go. Zaawansowanie reakcji naszego organizmu zależy przede wszystkim od liczby wprowadzonych wirusów....

Myśleć epidemiologicznie

Aby poczuć praktyczne konsekwencje informacji epidemiologicznych rozważmy jeden przykład, jakim jest zakażenie wirusem HBV (też wirus DNA), powodujące wirusowe zapalenie wątroby typu...

Występowanie wirusów

W środowisku, w którym przebywamy na co dzień, mamy do czynienia z ok. 120-150 gatunkami chorobotwórczych wirusów. Jeśli intensywnie podróżujemy, możemy natknąć...

Reakcje chorobowe i garść statystyki

Po trzyodcinkowej, jakże ważnej dygresji (https://ewolucjamyslenia.pl/reakcje-chorobowe-na-kontakt-z-wirusem/), wróćmy do rozpoczętego już ciągu myślowego dotyczącego sposobów reakcji naszego organizmu na obecność wirusów. Ostatni przeddygresyjny...

Skąd się wzięły wirusy? Biblijny Potop i jego następstwa

Wspomniana w poprzednich artykułach koncepcja pojawienia się wirusów na Ziemi rozwiązuje, według mnie, również problem chorobotwórczości bakterii. Bakterie z całą pewnością istniały...
Skip to content