test
Autorzy Bernard Koziróg

Bernard Koziróg

Asuan i Elefantyna – odkrycia w Egipcie potwierdzają Biblię

Autentyczność ksiąg biblijnych była przez długi czas kwestionowana. Jednak kolejne odkrycia pokazały, że są one prawdziwe i wiarygodne.

Niewola babilońska – historycznie potwierdzone proroctwo biblijne

© Instytut Biblijny. Rekonstrukcja murów Babilonu – widok z zewnątrz. Jednym z wydarzeń potwierdzających zapowiedzi biblijnych proroków, a...

Odkrycia archeologiczne w Galilei, które potwierdzają treści biblijne

W Izraelu można wskazać wiele miejsc, w których dokonano odkryć archeologicznych potwierdzających treści biblijne. Dzisiaj piszemy na temat odkryć w Galilei.

Zwoje z Qumran – najważniejsze odkrycie archeologii biblijnej

Najważniejszym odkryciem archeologii biblijnej było znalezienie w latach 1947 i następnych w Qumran rękopisów Pisma Świętego.  Qumran znajduje się...
Skip to content