Autorzy Małgorzata Gazda

Małgorzata Gazda

Dowód, którego nie ma

W rozmowach ze zwolennikami teorii ewolucji wciąż można się spotkać z argumentem, że o wspólnym pochodzeniu wszystkich kręgowców świadczy podobieństwo ich embrionów...

Przeszkoda dla korzystnych mutacji

Ewolucjoniści głoszą, że każdy organizm żywy powstał w procesie ewolucji od jakiegoś pierwotnego organizmu jednokomórkowego. Rozwój ten według neodarwinistów odbywa się dzięki istnieniu dziedzicznej zmienności...

„Śmieciowy” DNA i „zdegenerowany” kod genetyczny

Naukowcy od dawna wiedzą, że tylko niewielką część ludzkiego DNA stanowią sekwencje kodujące białka1.  Zdecydowana większość genomu nie jest wykorzystywana jako matryca w procesie syntezy białek. Już...
Skip to content