Czy UFO naprawdę istnieje? – część 2: Siły stojące za zjawiskiem

Zobacz również

Już wiemy, że część obserwacji UFO ma charakter paranormalny. Czy to jednak istoty z innych planet, czy inne siły?

W części 1. przedstawiliśmy szereg przypadków UFO, które należałoby uznać za niewytłumaczalne w sposób konwencjonalny. Do tej kategorii zaliczono 701 obserwacji spośród 12 618 zbadanych przez Projekt Błękitna Księga1 (1952-1969). Problem jest na tyle istotny, że zajmują się nim poważne agencje rządowe i wojskowe2. Jeśli zatem za danymi zjawiskami UFO nie stoją ptaki, ciała niebieskie (np. planeta Wenus), satelity, samoloty, drony, brud na szybie, halucynacje, sny, historie wyssane z palca ani żadne świadome fałszerstwa, to z czym mamy do czynienia? Ustaliliśmy, że za niektóre z tych zjawisk naprawdę muszą odpowiadać siły spoza tego świata. Czy jednak naprawdę są to mieszkańcy innych planet takich jak nasza?

Co wiemy o UFO?

Zacznijmy od tego, co już wiemy. Po pierwsze, UFO pojawia się praktycznie na całej Ziemi, ale najwięcej obserwacji pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. To nam mówi, że siły stojące za UFO są szczególnie zainteresowane tym krajem jako światowym supermocarstwem nuklearnym.

Po drugie, zjawiska UFO pojawiają się w różnych postaciach: kule światła, latające spodki, elipsoidy (poziome i pionowe), wielościany, cygara itp. Czasem w pojazdach widać światła lub okna, innym razem jednak wydają się mieć jednolitą powierzchnię. Pojazdy te poruszają się często z zawrotnymi prędkościami i wykonują manewry, których nie mógłby wykonać żaden ziemski pojazd. Wydaje się też, że nie używają żadnych znanych nam sygnałów, np. radiowych, które można byłoby z łatwością wykryć.

Ryc. 1. Grafika komputerowa ukazująca UFO w postaci trójkątnego statku latającego. © Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Merikanto. Licencja: CC BY-SA 4.0.

Po trzecie, świadkowie donoszą o co najmniej kilku rasach kosmitów, które miałyby pilotować UFO. Najbardziej rozpowszechnionym wizerunkiem kosmity jest tzw. Szarak (ang. Grey lub Gray), zwany też Zeta Reticulaninem (od gwiazdy podwójnej Zeta Reticuli znajdującej się 39 lat świetlnych od Ziemi3). To przedstawiciele tego gatunku mieli rzekomo rozbić się pod Roswell w 1947 roku. Inne najczęściej wspominane rasy to np. małe zielone ludziki, Plejadianie, Arkturianie czy reptilianie. Niektóre z nich, zamiast spotykać się osobiście, rzekomo przesyłają wybranym ludziom przekazy telepatyczne o określonej treści4.

Starożytni astronauci?

Wreszcie po czwarte, zamiary tych istot wobec nas wydają się nie do końca jasne. Z jednej strony, według swoich przekazów, głoszą one potrzebę dbania o naszą planetę i siebie nawzajem5. Jednak z drugiej strony pozostają w ukryciu, nie ujawniając się wprost społeczeństwu i rządom. W świetle powyższego zastanawia fakt, że wciąż nie odnaleźliśmy żadnych śladów życia pozaziemskiego, w tym życia inteligentnego w kosmosie, choćby za pomocą sygnałów radiowych. Dlaczego zatem ukrywają się aż tak dobrze, jednocześnie ujawniając się od czasu do czasu, jakby zabiegali o naszą uwagę?

ufo
Ryc. 2. Fresk z monasteru Visoki Dečani w Kosowie, na którym rzekomo widnieją dziwne pojazdy powietrzne. © Źródło: Wikimedia Commons. Modyfikacja: zaznaczenia w kolorze czerwonym.

Jakby tego było mało, rzekomi kosmici twierdzą, że są z nami od początku naszej historii, nawiedzając nas już od starożytności. Tę hipotezę tzw. starożytnych astronautów podchwyciło wielu ufologów i zwolenników religii ezoterycznych, w tym New Age. Są oni zdania, że to właśnie istoty pozaziemskie odpowiadają za powstanie różnych religii, włącznie z chrześcijaństwem. Na dowód pokazują religijne dzieła sztuki, na których znajdują się kształty przypominające fantastyczne pojazdy latające6. Natomiast powodem, dla którego kosmici nie ujawniają się, ma być to, że jako gatunek jesteśmy jeszcze niedojrzali, aby ich przyjąć.

UFO a religie świata

Ufolodzy wierzą zatem, że gdy kosmici zdecydują się ostatecznie nam ujawnić, to jednocześnie przekażą, że za wszystkimi religiami świata stoją właśnie oni. Takie objawienie wywołałoby ogromny wstrząs we współczesnych religiach7. Po drugiej stronie barykady stoją jednak fundamentaliści religijni, w tym biblijni. Uważają, że skoro nie ma dowodów, ani naukowych, ani biblijnych, na istnienie cywilizacji pozaziemskich, to objawiające się ludziom istoty muszą być demonami. Celem tych istot ma być zwiedzenie ludzi, aby porzucili wiarę chrześcijańską na rzecz globalnej religii ufologicznej8. Dla ufologów taka ocena jest oczywiście nie do przyjęcia.

ufo
Ryc. 3. Zdjęcie z International UFO Museum And Research Center w Roswell ukazujące figury rzekomych Szaraków. Czy to mogą być w rzeczywistości demony? © Źródło: Wikimedia Commons. Autor: Jirka Matousek. Licencja: CC BY 2.0.

Warto jednak rozważyć ten argument. Zastanawiający jest fakt, że nie wykryliśmy wokół Ziemi żadnej stałej floty kosmitów. Wygląda to tak, jakby te pojazdy pojawiały się w atmosferze ziemskiej i równie szybko z niej znikały. Najbardziej jednak zastanawia to, że te istoty porozumiewają się z ludźmi najczęściej w sposób pozazmysłowy, czyli telepatyczny. Z tego powodu część ufologów uważa kosmitów za istoty nie tyle pozaziemskie, ile międzywymiarowe9. Innymi słowy, pochodzą one nie tylko spoza naszej planety, ale nawet spoza tego Wszechświata. Ponieważ jednak Wszechświat liczy trzy wymiary przestrzenne, to te istoty muszą pochodzić z tzw. czwartego wymiaru w przestrzeni.

UFO a Pismo Święte

Wiemy już, że jeśli istoty czterowymiarowe istnieją, są w stanie dokonywać rzeczy fizycznie dla nas niemożliwych. Do takiej kategorii należą właśnie zjawiska UFO. Z jednej strony UFO to zjawisko, które w określony sposób wchodzi w interakcję z naszym światem fizycznym. Ale z drugiej strony niemożliwe sposoby poruszania się UFO, pozazmysłowy sposób porozumienia się istot pozaziemskich z człowiekiem i ich przekazy o religijnym charakterze sugerują, że mamy do czynienia z fenomenem na wskroś duchowym10. Ponadto, gdyby to naprawdę były istoty biologiczne, podobne do nas, to skąd miałyby zdolności parapsychiczne takie jak telepatia, telekineza czy lewitacja? To zatem muszą być istoty wyższego rzędu niż my.

Ryc. 4. Rzekomi kosmici najprawdopodobniej są upadłymi aniołami, co po części wpisuje się w hipotezę międzywymiarową pochodzenia tych istot. © Źródło: Adobe Stock.

Pismo Święte wspomina o takich istotach wyższych od nas, które mają nawiedzać Ziemię, a których działalność sugeruje, że pochodzą z czwartego wymiaru. Są to oczywiście anioły. Jednak świat aniołów jest podzielony na przynajmniej dwie grupy: święte anioły Boże i wrogie Bogu anioły upadłe, zwane demonami11. Wiemy też, że anioły są w stanie objawiać się ludziom na różne sposoby: jako ludzie bądź jako duchy12. Oprócz tego sam szatan może objawiać się ludziom jako anioł światłości13. Innymi słowy, anioły, w tym anioły upadłe, mogą przyjmować postać dowolnej istoty żywej. Czy zatem mogą przyjmować również postać rzekomych kosmitów? Jak najbardziej! A natura spotkań tych istot z nami i ich antychrześcijańska retoryka sugerują, że to faktycznie są upadłe anioły.

Czy anioły mogą być pilotami?

Czy to jednak możliwe, aby anioły posługiwały się zaawansowanymi technologicznie pojazdami, skoro Biblia przekazuje, że umieją one latać samodzielne? Zbyt mało wiemy o aniołach, aby kategorycznie wykluczyć taką możliwość. Pismo Święte kilkakrotnie wspomina o ognistych rydwanach14 (z których jeden zabrał proroka Eliasza do nieba15). Również prorok Ezechiel w jednej ze swoich wizji nieba widział tzw. anielskie koła z obręczami pełnymi oczu16. Wiedza aniołów, w tym aniołów upadłych, znacznie przewyższa naszą. Z pewnością są w stanie tworzyć rzeczy, o których my nawet nie mamy pojęcia, że mogą istnieć.

Ryc. 5. Wizja artystyczna powierzchni planety krążącej wokół dwóch głównych gwiazd systemu Alfa Centauri. Czy latające pojazdy demonów mogłyby zaprowadzić ludzkość ku gwiazdom? I czy rzeczywiście warto im wierzyć? © Źródło: Adobe Stock.

Po czyjej stronie staniemy?

Wreszcie pojazdy upadłych aniołów mogą być specjalnie skrojone pod nasze kulturowe wyobrażenia o cywilizacjach pozaziemskich. Ich technologia musi być dla nas niepojęta, a podróż takim pojazdem to kusząca perspektywa dla ludzi marzących o eksploracji Wszechświata17. Czy rzekomi kosmici ujawnią się, a tajemnicza technologia ostatecznie wypłynie na światło dzienne? Zapewne już wkrótce się o tym przekonamy18. Miejmy jednak w pamięci, że te istoty najprawdopodobniej wcale nie są tym, za kogo się podają.

Z pewnością staniemy przed wyborem, komu ostatecznie zawierzyć swoje życie: podejrzanym istotom przynoszącym „zakazaną technologię kosmiczną” i rzekome oświecenie duchowe czy objawionemu przed tysiącami lat słowu Boga, który z najwyższej miłości do nas poświęcił Swego Syna, abyśmy byli zbawieni19? Oby to miłość Boga zwyciężyła w sercu każdego z nas. Zwłaszcza jeśli obietnica życia wiecznego z Nim przewyższa wszystko to, co mogą nam zaproponować rzekomi kosmici. Nie pozwólmy zatem odciągnąć się od miłości Jezusa Chrystusa, bo jak głosi Pismo Święte:

“Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują20.”

ufo

Przypisy

 1. Unidentified Flying Objects and Air Force Project Blue Book, United States Air Force, https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104590/unidentified-flying-objects-and-air-force-project-blue-book/
 2. Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena, Office of the Director of National Intelligence, 25.06.2021, https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Prelimary-Assessment-UAP-20210625.pdf
 3. Podczas rzekomego porwania małżeństwa Hillów w 1961 roku Szaraki miały im przekazać, że pochodzą właśnie z tego systemu gwiezdnego. Na obecny moment nie wiadomo, czy wokół obu gwiazd krążą jakiekolwiek planety. Zob.: Alien Abduction in the White Mountains, Be Outdoors, 30.06.2020, https://www.outdoors.org/resources/amc-outdoors/history/the-story-of-betty-and-barney-hill/
 4. Przykłady ludzi, z którymi kontaktowali się rzekomi kosmici: George Adamski, Elizabeth Klarer, Barbara Marciniak itd. Niektórzy założyli własne ruchy religijne, np. George King, który założył Aetherius Society.
 5. Zob. np. serwis Barbary Marciniak: https://www.pleiadians.com/
 6. Witkowski I., Początek nowej ery, Wydawnictwo WIS-2, Warszawa 2013, s. 159-254, VIII-XXIV.
 7. Ibid.
 8. Gitt W., God and the Extraterrestrials, Answers in Genesis, 01.09.1997, https://answersingenesis.org/astronomy/alien-life/god-and-the-extraterrestrials/
 9. Oprócz hipotezy pozaziemskiej i międzywymiarowej istnieją również inne, np. psychospołeczna, kryptoziemska, a nawet hipoteza podróżników w czasie.
 10. Faulkner D.R., Alien Abductions: Freaky or Fiction?, Answers in Genesis, 23.10.2015, https://answersingenesis.org/astronomy/alien-life/alien-abductions-freaky-fiction/
 11. Ap 12,7-9; Jk 2,19.
 12. Hbr 13,2.
 13. 2 Kor 11,14.
 14. 2 Krl 6,15-17.
 15. 2 Krl 2,11-13.
 16. Ez 1,15-20.
 17. Witkowski I., op. cit., s. 255.
 18. Gabbatt A., US urged to reveal UFO evidence after claim that it has intact alien vehicles, The Guardian, 06.06.2023, https://www.theguardian.com/world/2023/jun/06/whistleblower-ufo-alien-tech-spacecraft
 19. J 3,16-17.
 20. 1 Kor 2,9.

Zobacz również

Poprzedni artykułPark Narodowy Arches
Następny artykułWielki Kanion Kolorado

Popularne artykuły

Czy Biblia mówi o płaskiej Ziemi?

W ciągu ostatnich lat głośno zrobiło się o dość nietypowo brzmiącej teorii, która zakłada, że Ziemia nie jest kulą, lecz płaskim dyskiem,...

Czy Biblia wyjaśnia epokę lodowcową?

Historia Ziemi skrywa wiele tajemnic, a wiara świeckich naukowców w miliony lat ewolucji uniemożliwia im znalezienie przekonujących rozwiązań tych zagadek. Natomiast na...

Czwarty wymiar – cz. 2: Między nauką a wiarą

Dokąd prowadzi czwarty wymiar? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie może mieć więcej wspólnego z duchowością niż nauką.
Skip to content