asd

Potop czy piramidy – co było pierwsze?

Zobacz również

Czy Egipcjanie zbudowali piramidy przed potopem czy po potopie? (Zakładając, że potop Noego miał miejsce). Zwykle twierdzi się, że potop to fikcja – również dlatego, że piramidy w Gizie nie noszą śladów potopu. Niektórzy twierdzą, że piramidy zbudowano przed potopem. Gdzie więc leży prawda?

Czasem pojawia się argument, że gdyby globalny potop naprawdę miał miejsce około 2350 roku p.n.e., to musiałby on zakryć słynne piramidy w Gizie. Chodzi o to, że Wielka Piramida Cheopsa i towarzyszące jej dwie inne piramidy rzekomo powstały około 200 lat wcześniej niż biblijna data potopu. Jednak piramidy nie noszą śladów erozji powodziowej. Dlatego ewolucjoniści ogłaszają, że potop Noego jest fikcją. A może jednak problem leży gdzie indziej?

Piramidy w Gizie

Do kompleksu piramid w Gizie należą cztery budowle: Wielka Piramida Cheopsa (lub Chufu), Piramida Chefrena i mniejsza od nich Piramida Mykerinosa, a także Sfinks. Najwięcej zainteresowania budzi Wielka Piramida Cheopsa. Egiptolodzy od wielu lat studiują jej tajemnicze korytarze, komnaty i szyby. Stąd też właśnie ta piramida jest obiektem zainteresowania różnych badaczy z pogranicza nauki głównego nurtu.

Egiptolodzy ustalili, że piramidy w Gizie zostały zbudowane w okresie Starego Królestwa przez faraonów czwartej dynastii. Badanie metodą radiowęglową materiałów organicznych pozostawionych przez budowniczych piramid i znalezionych na terenie całego kompleksu pozwoliło datować piramidy na lata 2589-2504 p.n.e.1 Jednak chronologia biblijna, a dokładniej chronologia tekstu masoreckiego2, mówi nam, że potop Noego miał miejsce około 2350 roku p.n.e.3 Ponieważ piramidy w Gizie nie noszą śladów erozji powodziowej, mamy ewidentny zgrzyt chronologiczny. A zatem albo Biblia się myli (a potop musiał być wcześniej lub wcale go nie było), albo datowanie radiowęglowe jest błędne. Gdzie leży prawda?

O Egipcie w Biblii

Zajrzyjmy najpierw do Pisma Świętego. W 10. rozdziale Księgi Rodzaju, w wersecie 6., czytamy: “Synami Chama są: Kusz, Misraim, Put i Kanaan”. Rozdział 10. Księgi Rodzaju opisuje genealogię ludzi żyjących już po potopie Noego. Cham był jednym z synów Noego (urodzonym jeszcze przed potopem), natomiast jednym z synów Chama był Misraim (urodzony po potopie). To oznacza, że Misraim był wnukiem Noego. Ów człowiek jest uznawany przez Izraelitów za protoplastę cywilizacji egipskiej. Hebrajski Stary Testament aż 611 razy używa określenia Misraim na cywilizację egipską. I do dzisiaj hebrajska nazwa państwa Egipt to właśnie Misraim lub Micraim4.

To oznacza, że według Biblii cywilizacja Egiptu pojawiła się dopiero po potopie. A skoro tak, to również piramidy w Gizie musiały zostać zbudowane dopiero po potopie, a nie przed nim.

Piramidy – datowanie radiowęglowe

Datowanie radiowęglowe wykazało, że piramidy zbudowano w XXVI wieku p.n.e. Badania dające taki wynik naukowcy przeprowadzili w 1984 roku w ramach Pyramids Radiocarbon Project Davida H. Kocha. Jedenaście lat później, z powodu potencjalnej niepewności co do wyników, badania powtórzono. Wyniki były jednak dalekie od rozstrzygających, ponieważ pojawiła się różnica w datowaniu wynosząca nawet 400 lat. Naukowcy za przyczynę różnic w datowaniu uznali użycie starszych narzędzi przez Egipcjan, gdy budowali piramidy Cheopsa i Chefrena5.

Datowanie radiowęglowe – błędne założenia

Problem jednak leży nie tylko w różnych wynikach datowania radiowęglowego. Leży on przede wszystkim w samym datowaniu. Opiera się ono na kilku założeniach, np. że znana jest pierwotna ilość izotopu pochodnego; że nie doszło do nagłej utraty izotopu macierzystego lub dodania izotopu pochodnego; że rozpad izotopu macierzystego był zawsze stały. Choćby naukowcy bardzo chcieli (i na tym się też opierają), to nie mogą być absolutnie pewni poprawności powyższych założeń6.

W przypadku datowania radiowęglowego izotopem macierzystym (radioaktywnym) jest węgiel 14C, zaś izotopem pochodnym (stabilnym) węgiel 12C. Naukowcy mierzą stosunek ilościowy między jednym izotopem a drugim. Na podstawie tej proporcji oblicza się wiek danego przedmiotu. Im mniej 14C i im więcej 12C, tym przedmiot jest starszy.

Problem polega na tym, jaka była początkowa zawartość 14C. Artefakty zawierające ten izotop są przedmiotami organicznymi, powstałymi z drewna. Węgiel 14C powstaje z azotu 14N w atmosferze, następnie jest utleniany do dwutlenku węgla CO2 i w takiej formie jest wchłaniany przez rośliny w procesie fotosyntezy. Ile 14C wchłaniały rośliny, tyle go one miały w momencie obumarcia.

Węgiel-14 kontra ziemskie pole magnetyczne i potop

Ilość węgla 14C wytwarzanego w atmosferze zależy od ilości promieniowania słonecznego, jakie do niej wpada. Ilość ta jest ograniczana przez ziemskie pole magnetyczne. Im silniejsze pole, tym powstaje mniej 14C. Naukowcy zakładają, że w czasach starożytnego Egiptu ilość węgla 14C w atmosferze była podobna do dzisiejszej7.

Ale nie jest tajemnicą, że ziemskie pole magnetyczne słabnie. Dawniej musiało być ono dużo silniejsze niż obecnie. To oznacza, że w czasach Starego Królestwa mogło być mniej 14C w atmosferze, niż się zakłada, że było. Stąd przedmioty datowane metodą radiowęglową wyglądają na starsze niż w rzeczywistości. Wniosek wypływa taki, że przedmioty organiczne ze starożytnego Egiptu mogą być w rzeczywistości młodsze, niż wskazują na to ilości izotopu 14C – i to nawet o kilkaset lat8.

Oprócz tego ważnym czynnikiem był sam potop. Potop Noego pogrzebał ogromne ilości masy organicznej, co również zaburzyło proporcję węgla 14C do węgla 12C na korzyść tego drugiego. Dlatego im bliżej do roku potopu, tym bardziej rozdmuchany wiek danego przedmiotu, jeśli datujemy go metodą radiowęglową9.

Piramidy zbudowano po potopie

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, możemy wywnioskować, że piramidy zostały zbudowane nie w XXVI wieku p.n.e., ale raczej w XXII lub XXI wieku p.n.e. Jest to kilkaset lat później niż czas biblijnego potopu, który miał miejsce około 2350 roku p.n.e. Po raz kolejny widzimy, że nauka sprzyja narracji Pisma Świętego.


Przypisy

  1. Dating the Pyramids, Archaeology Archive, 52 (5), wrzesień/październik 1999, https://archive.archaeology.org/9909/abstracts/pyramids.html
  2. Istnieje również tekst Septuaginty, który zawiera dłuższe okresy życia patriarchów przedpotopowych i późniejszych. Te jednak są pełne sprzeczności.
  3. Gdyby wziąć pod uwagę słynną chronologię księdza Ushera, która umieszcza stworzenie świata w 4004 roku p.n.e., to potop Noego mógł mieć miejsce w 2348 roku p.n.e.
  4. Cox G., Time fears the pyramids?, Creation, 42 (1), styczeń 2020, s. 18-20, https://creation.com/pyramids-of-egypt-age
  5. Dating the Pyramids, op. cit.
  6. Snelling A. A., Radiometric Dating: Problems with the Assumptions, Answers in Genesis, 1 października 2009, https://answersingenesis.org/geology/radiometric-dating/radiometric-dating-problems-with-the-assumptions/
  7. Cox G., Time fears…, op. cit.
  8. Ibid.
  9. Ibid.

Zobacz również

Popularne artykuły

Czy grozi nam III wojna światowa? Cz. 1: Historia, teraźniejszość i prognozy

Coraz częściej mówi się, że światu grozi III wojna światowa, czyli de facto wojna jądrowa. Czy zatem jest jeszcze dla nas nadzieja?

Göbekli Tepe – wielka zagadka dla historyków

Göbekli Tepe stanowi wielką zagadkę dla naukowców i zmusza nas do zadania pytania: jaka historia ludzkości jest tą prawdziwą?

Czy grozi nam III wojna światowa? Cz. 2: Wielka nadzieja w obliczu zagłady

Wydaje się, że III wojna światowa jest już pewna. Ale wciąż jest nadzieja dla ludzkości i możemy ją znaleźć tylko w naszym Zbawicielu.
Skip to content