asd

Prawdziwa męskość

Zobacz również

Jak podaje Biblia, Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo jako mężczyznę i kobietę (Księga Rodzaju 1,27). To, co charakterystyczne dla mężczyzn, to lepsze i łatwiejsze funkcjonowanie w świecie rzeczy, organizacji. Z kolei kobieta jest bardziej wrażliwa na osoby i zazwyczaj wykazuje większe predyspozycje do tworzenia więzi międzyludzkich. Kontakt z innymi stanowi dla mężczyzny dużo większe wyzwanie niż kontakt z przedmiotami. Dobrze, by był on tego świadomy i by uczył się – od mamy lub innych kobiet – zarówno rozumienia osób, jak i przyjmowania wobec nich dojrzałej postawy.

Męskość obecnie

Obserwując świat, który nas otacza, nietrudno zauważyć, jak mocno przetransformowało się pojęcie męskości. Tak zwanego prawdziwego mężczyznę nie uosabia już macho z nieodłącznym papierosem w ustach, zaniedbany pod względem wyglądu i nie ujawniający światu swoich uczuć. Teraz jest to raczej mężczyzna o otwartym umyśle i silnym charakterze, który zmierza do jasno określonego celu, który dba o kobietę i rodzinę.

Współcześnie męskość jest w dużym stopniu zachowaniem równowagi w każdej ze sfer życia. O sukcesie można mówić wtedy, gdy mężczyzna posiada stabilny i rozsądny charakter, a ten wytycza mu drogę ku zaplanowanej przyszłości. Dla kobiet coraz cenniejsza i bardziej doceniana przez nie w panach jest ich dojrzała męskość, w odróżnieniu od zmiennej chłopięcości.

Niestety zauważamy obecnie wielu mężczyzn, których postawa jest przeciwieństwem męstwa. Są tchórzami i to na dwóch polach – zarówno wobec zewnętrznego świata, jak i wobec prawdziwej wiedzy o sobie, tj. o własnych myślach, zachowaniach (i ich konsekwencjach), przeżyciach czy zobowiązaniach. Tacy niemęscy mężczyźni uciekają w alkohol, narkotyki czy np. przemoc, a cierpią na tym zwykle kobiety.

Prawdą jest, że czasy współczesne utrudniają panom dorastanie do najlepszej wersji samego siebie. Z każdą epoką wiążą się specyficzne szanse i zagrożenia, jeśli chodzi o ten aspekt, jednak dzisiaj jest w tym względzie szczególnie ciężko. Kulturę, która teraz dominuje, można śmiało określić niską (a nawet prymitywną) – stanowi ona realną przeszkodę dla mężczyzn w tym, by dorastali do męstwa w miłości i poczuciu odpowiedzialności. Jeśli jednak zarówno w domu rodzinnym, jak i w najbliższym otoczeniu chłopcy dostaną dobre wzorce, jeśli postawią sobie wysokie wymagania i – co ważne – od okresu dziecięcego zaprzyjaźnią się z Jezusem, będą umieli dorastać do dojrzałego i zarazem pełnego radości bycia mężczyzną. Szczęśliwie jest wielu takich dojrzałych mężczyzn, których wyróżnia wytrwałość, szlachetność, i którzy są czułymi partnerami, mężami, ojcami czy np. przyjaciółmi.

Prawdziwa męskość – dojrzałość emocjonalna

Jeśli mowa o prawdziwej męskości, ważna jest dojrzałość emocjonalna: dobrze, by mężczyzna umiał rozmawiać o uczuciach, przyznawać się do swoich błędów czy też zgłębiać trudniejsze życiowe tematy. Warto, by panowie nauczyli się mówić o tym, co myślą, w miejsce zamykania się w sobie, każąc tym samym innym domyślać się, o co im chodzi. Zdolność do tworzenia emocjonalnych więzi stanowi niezwykle istotny element męskości.

Męskość oznacza też świadomość własnego wnętrza, tj. tego, kim jestem obecnie i dokąd podążam, pamiętając jednocześnie o tym, kim byłem. Ważne, by mężczyzna zdawał sobie sprawę, że co prawda ponosi czasem porażki i popełnia błędy, jednak nie są już jego udziałem te same potknięcia, co wczoraj, ponieważ uczy się i wyciąga z nich wnioski. Zdarzają mu się gorsze dni, ale następnego ranka wstaje i z determinacją dalej walczy o swoje marzenia. Dobrze, by był świadomy, że każda przeżyta sytuacja czy spotkana osoba miała czemuś służyć, stanowiła pewną lekcję i miała coś wnieść. Prawdziwy mężczyzna wie, że wszystko, co miało miejsce w jego życiu, było potrzebne, aby był teraz w tym właściwym miejscu. Jest zadowolony z tego, kim się stał za sprawą tego, co przeżył.

Prawdziwa męskość – odpowiedzialność

Prawdziwy mężczyzna jest odpowiedzialny i to w szerokim znaczeniu tego słowa: za siebie, za rodzinę, za wspólne codzienne życie, a nie jedynie za zarabianie pieniędzy.

Mężczyzna powinien być odpowiedzialny nie tylko za swoje obowiązki, ale i za konsekwencje podjętych decyzji i działań. Prawdziwa odpowiedzialność jest nierozerwalnie związana z kreatywnością, zaangażowaniem, a także satysfakcją z celów, jakie osiągnął. Jest to też owocne spożytkowanie całego swojego potencjału – zasobów takich jak umiejętności, wiedza i wszelkie dary, w jakie mężczyzna został wyposażony. Warto więc, by odkrył i poznał, jakich owoców oczekuje od niego Bóg, a następnie podjął kroki w kierunku świadomego owocowania.

Prawdziwa męskość – dojrzałość

Fundament dojrzałej męskości stanowi mądra i pogłębiona duchowość. Jest to bowiem ten aspekt, w którym odkrywamy sens swojego życia i własną godność. Za jej sprawą możemy rozwijać w sobie bogate człowieczeństwo, otwieramy się na nasze największe marzenia, ideały i aspiracje. Wreszcie, duchowość zbliża nas do Boga, a od Niego uczymy się sztuki życia na tym świecie.

Dojrzały mężczyzna, na podobieństwo Jezusa, okazuje delikatność i czułość wobec dzieci i żony. Do kochania kobiety zdolny jest tylko mężczyzna panujący nad swoimi uczuciami i popędami, panujący nad samym sobą. Codzienność daje mu wiele okazji do mierzenia się z twardą, stawiającą wymagania rzeczywistością, a on w tym wszystkim mierzy się z samym sobą, z własnymi wadami i słabościami, z ograniczeniami.

Dojrzały mężczyzna, przyjmując za wzór Jezusa, czerpie z osobistej więzi z Bogiem. Z Nim rozpoczyna każdy dzień, i nie tylko zna Słowo Boże, ale i nieprzerwanie w nim trwa. Bezustannie rozmawia z Bogiem, konsultując z Nim każdą swoją decyzję. Wszystkie jego wybory stanowią przejaw szukania Bożej woli, a w szczególności jej realizacji. 

Prawdziwy, dojrzały mężczyzna nie boi się łez ani wzruszenia. Jednak jego postępowaniem nie kierują emocje, ale pełne zaufanie do Boga. „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego” (Łk 23,46) – Jezus to niewątpliwie prawdziwy mężczyzna. Prawdziwi mężczyźni to również ci,  którzy idą w Jego ślady.

Jak mówi Pismo Święte:

„Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci” (Pwt 31,6).

„Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz” (Joz 1,9).

„Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem!” (1 Krl 2,2).

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Psalm 37,5).


Źródła:

  1. Ks. Marek Dziewiecki, Boży mężczyzna w XXI wieku, https://mezczyzni.net/, 27.01.2011, https://mezczyzni.net/artykuly/w-poszukiwaniu-meskiej-dojrzalosci/
  2. Marcin Pagieła, Męskość, https://facetpo40.pl/, 10.03.2023, https://facetpo40.pl/wolne-mysli/meskosc/
  3. Krzysztof Jędrzejewski, Prawdziwa męskość, https://naszeinspiracje.com/, 2016, https://naszeinspiracje.com/autorzy/krzysztof-jedrzejewski/prawdziwa-meskosc/
  4. Powrót prawdziwego mężczyzny, https://www.biblia.info.pl/, 2020, https://www.biblia.info.pl/blog/powrot-prawdziwego-mezczyzny/

Zobacz również

Poprzedni artykułRozumienie życiodajnej roli limfy
Następny artykułWoda jako lek

Popularne artykuły

Zaburzenia lękowe – co radzi Pismo Święte?

Skąd się biorą zaburzenia lękowe i co możemy z nimi zrobić? Przedstawiamy metodę, która została zapisana już w Piśmie Świętym.

Gdy rano budzisz się zmęczony – czym jest zespół przewlekłego zmęczenia?

Jeśli od co najmniej sześciu miesięcy, budząc się rano, czujesz się bardziej zmęczony, niż gdy kładziesz się spać – być może cierpisz na CFS.

Nadciśnienie tętnicze – jak poprawić jakość życia? (cz. 2)

W niniejszym artykule przeczytasz o sprawdzonych sposobach na poprawienie jakości zdrowia, gdy cierpimy na nadciśnienie tętnicze.
Skip to content