Paleontologia

Zegary kopalne, czyli ewolucyjne zagwozdki

Powszechnie informowani jesteśmy o tym, że planeta, na której żyjemy ma około 4,6 miliarda lat, zaś życie na niej pojawiło się około...

Czy kangury wyewoluowały w Australii?

Kangury, koale oraz mniej popularne torbacze to zwierzęta, których młode nie rozwijają się w łonach, ale w specjalnych torbach samic. Naukowcy twierdzą,...

Ewolucyjne zegary i miechunka pomidorowa

Naukowcy wierzący w teorię ewolucji Karola Darwina starają się wykazać prawdziwość “głębokiego czasu”, przypisując miliony lat zarówno skamieniałościom, jak i genom w...

Anchiornis – zwierzę “przejściowe”?

Anchiornis to stworzenie, którego szczątki odkryto w chińskiej prowincji Liaoning. Został skategoryzowany jako dinozaur pierzasty i uznany na dowód ewolucji gadów w...

Niedźwiedziopsy – czy powrócą?

W teksańskim czasopiśmie z 2018 roku opublikowano artykuł zatytułowany „Bear dogs of El Paso” („Niedźwiedziopsy z El Paso”). Stwierdzono w nim, że...

Pogrzebana ewolucja – skamieniałości dinozaurów w osadach morskich

Poszukiwania ropy i gazu pozwoliły odkryć liczne skamieniałości zwierząt lądowych w złożach morskich, daleko od wybrzeży1,2. Na przykład podczas odwiertów u wybrzeży...

Paleontologia

Skip to content