Granica między człowiekiem a zwierzętami

Zobacz również

Już na pierwszych lekcjach biologii nauczono nas, że człowiek należy do królestwa zwierząt w przeciwieństwie do roślin, grzybów czy protistów. Jest też ssakiem tak samo jak małpa, królik czy wieloryb. Większość osób czuje jednak wewnętrzny bunt wobec tego stwierdzenia, ponieważ nie czujemy się wcale częścią świata zwierząt na równi z komarami czy owcami. Czy rzeczywiście między nami a zwierzętami, z którymi rzekomo mamy wspólnego przodka, nie ma większych różnic?

Zdaniem ewolucjonistów człowiek jest takim samym zwierzęciem jak wszystkie inne i nie powinien czuć się wyjątkową istotą. Artykuł na temat ewolucji w czasopiśmie Time z 1994 roku pod tytułem „How Man Began” przekonuje, że żadna pojedyncza, zasadnicza różnica nie oddziela istot ludzkich od innych zwierząt[1].

Stwierdzenie to stoi w opozycji do opisu biblijnego, w którym człowiek nie tylko jasno oddzielony jest od zwierząt, ale również jest ponad nimi i zajmuje pozycję niewiele niższą niż aniołowie, gdyż został stworzony na obraz Boga (Rdz 1, 27). Zwierzęta także są Bożymi stworzeniami, jednak nie otrzymały one, w przeciwieństwie do ludzi, powołania, by stać się dziećmi Bożymi[2].

człowiek a zwierzęta

Jak zauważa dr. Elizabeth Mitchell, naukowcy potrzebują schematycznego i przewidywalnego podziału świata, w którym wszystkie żywe istoty można byłoby zakwalifikować do czterech królestw: Animalia, Plantae, Protista lub Fungi. Do królestwa Animalia zaliczone zostały wszystkie organizmy wielokomórkowe, które muszą przyswajać materię organiczną i oddychać tlenem, żeby pozostać przy życiu i być w stanie się poruszać. Zwierzęta są zdolne do rozmnażania płciowego przez połączenie gamet w zygotę. Według tego podziału rzeczywiście można nazwać człowieka zwierzęciem, ponieważ królestwo Animalia jest jedynym królestwem, do którego umownie moglibyśmy się zaliczać, jednak mówić tak możemy jedynie w tym jedynym kontekście. Człowiek ma wiele cech, które nie pozwalają na porównanie go do zwierząt i sprzeczność tę dostrzegają nawet naukowcy nieopierający się naukach Biblii. Uznanie tego faktu, nawet w naukach biologicznych, potwierdza fakt, że zoologia jest powszechnie rozumiana jako nauka o zwierzętach, jednak z wykluczeniem z tej kategorii człowieka[3].

W każdym pozostałym kontekście nazwanie człowieka zwierzęciem jest niczym nieumotywowane. David Christie i Russell Grigg wskazali sześć cech, które różnią nas od zwierząt, a które łączą nas z Bogiem. Są to język, umiejętność pisania i czytania, muzyka, matematyka, kreatywność i dominacja nad innymi stworzeniami. Mimo że w XXI wieku wciąż możemy wskazać kultury niepiśmienne, ludzie na każdym etapie mają predyspozycję do nauczenia się pisania i czytania. Często wskazuje się na różne formy komunikatów, które przesyłają sobie zwierzęta, jednak nazywanie ich językiem jest oczywiście na wyrost. Ptaki, wieloryby i inne zwierzęta śpiewają, jednak są to po prostu schematycznie powtarzane dźwięki, w których nie ma śladów ludzkiej kreatywności. Ze wszystkich istot żyjących na ziemi tylko człowiek, tak jak i Bóg, potrafi wykorzystywać w praktyce matematykę[4].

Uznanie, że człowiek nie tylko wyewoluował ze zwierzęcia, ale faktycznie należy do królestwa zwierząt, jest wbrew pozorom bardzo wygodnym światopoglądem. Moglibyśmy uznać, że skoro jesteśmy częścią przyrody, oznacza to, że możemy kierować się w życiu instynktem, popędem seksualnym czy chęcią zaspokajania potrzeb fizjologicznych, ponieważ zasady moralne, religia i etyka byłyby jedynie sztucznymi wytworami, które sami stworzyliśmy na którymś etapie ewolucji. Dlatego więc pogląd ten jest nie tylko sprzeczny z Pismem Świętym, ale również niebezpieczny dla europejskiej kultury.


Przypisy

[1] Landsdown A., Differences between humans and animals, 1995, https://creation.com/differences-between-humans-and-animals#author.

[2] Gitt W., Differences Between Human Life and Animal Life, 2012, https://answersingenesis.org/are-humans-animals/44-differences-between-human-life-and-animal-life-ob16/.

[3] Mitchell E., What Are Humans? Animals, Mammals, or Neither?, 2019, https://answersingenesis.org/are-humans-animals/what-are-humans-animals-mammals-neither/.

[4] Christie D., Grigg R., What humans do but animals don’t, 2018, https://creation.com/what-humans-do.

Zobacz również

Popularne artykuły

Mit ewolucji małpy w człowieka

Czy oparcie całej gałęzi nauki o pochodzeniu o mit ewolucji ma sens? Przeciętny czytelnik często wiedziony jest do przekonania,...

Rasy ludzkie – co mówi nauka?

Podobno ludzie dzielą się na odrębne rasy. Taki podział stał się krzywdzący dla wielu grup etnicznych. Dodatkowo teoria ewolucji wzmocniła takie zjawiska,...

Obrzydliwa tajemnica Darwina… jeszcze bardziej obrzydliwa!

Problem braku form przejściowych w zapisie kopalnym zauważył sam Karol Darwin, stwierdzając, że jest to argument przeciwko zaproponowanej przez niego koncepcji stopniowej...
Skip to content