Biologia

Granica między człowiekiem a zwierzętami

Już na pierwszych lekcjach biologii nauczono nas, że człowiek należy do królestwa zwierząt w przeciwieństwie do roślin, grzybów czy protistów. Jest też...

Ustalenie pojęć medycznych

Dla dobrej komunikacji i poprawnego rozumienia tekstu proponuję jeden odcinek poświęcić na uściślenie nomenklatury medycznej związanej z przebiegiem chorób. W tym przypadku...

Analiza objawów – zarys ogólny

Na początku zastrzeżenie – poniższe pomysły są pomysłami autorskimi i nie mają doświadczalnego potwierdzenia ani w badaniach podstawowych, ani klinicznych. Jest to...

Jak chorujemy?

Aby racjonalnie podejść do prób analizy objawów związanych z reakcją chorobową na obecność wirusa, musimy najpierw zaznajomić się ze schematycznym, w gruncie...

Wirusy dające ostre i podostre choroby

Poniżej spisane są następne przykłady wirusów ujawniających swoją obecność ostrym przebiegiem choroby, jednak tym razem tylko w przypadku spadku odporności poniżej pewnego...

Wirusy a nasze organizmy – cz. 2

Istnieje dość duża grupa wirusów, które wywołują reakcje chorobowe w sytuacji obniżenia odporności. Są to tzw. wirusy oportunistyczne. Ich znaczenie rośnie w...

Biologia