Ewolucyjne zegary i miechunka pomidorowa

Zobacz również

Naukowcy wierzący w teorię ewolucji Karola Darwina starają się wykazać prawdziwość “głębokiego czasu”, przypisując miliony lat zarówno skamieniałościom, jak i genom w DNA żywych istot. Jednak oba rodzaje starożytnych zegarów – tj. zegary kopalne i zegary DNA – rzadko się ze sobą pokrywają, mimo iż oparte są na tych samych założeniach.

Powstanie zegarów biologicznych

Już od końca XIX wieku paleontolodzy przypisywali prehistoryczne daty skamieniałościom. Natomiast idea zegara molekularnego powstała na początku lat 60. XX wieku, a źródłem tego pomysłu było porównywanie białek różnych typów zwierząt w powiązaniu z rzekomym wiekiem ewolucji zwierząt uzyskanym z zapisu kopalnego.

Badacze liczyli na ustalenie dokładnych, zgodnych punktów czasowych na ewolucyjnej ścieżce życia, jednak czekała ich przykra niespodzianka. Dane zebrane w ciągu pięćdziesięciu lat badań dostarczyły tylko sprzeczności i rozbieżności1.

Nie tak dawno genetyk David Reich z Harvard Medical School stwierdził:

Bardzo problematyczny jest dla nas fakt, że zegar jest tak niepewny… Oznacza to, że daty, które uzyskujemy z genetyki, są żenująco złe i całkowicie niepewne2.

Różne poziomy problemów

Okazuje się, że różne geny i/lub sekwencje DNA dają bardzo różne tempo ewolucji, i to nie tylko w sytuacji, gdy porówna się ze sobą różne typy organizmów, ale również w obrębie podobnej grupy genów (tzw. rodziny genów) w genomie tego samego organizmu.

Na tej podstawie naukowcy spekulują, w którym momencie ewolucyjnej historii jeden organizm mógł rzekomo oddzielić się, tworząc inny rodzaj stworzenia. Jednak te bardzo różniące się od siebie wskaźniki tempa ewolucji najczęściej stoją w sprzeczności z danymi pochodzącymi ze skamieniałości w paleontologii. Prowadzi to zwykle do sprzecznych wniosków ewolucyjnych.

Kłopotliwe skamieniałości

W Patagonii odkryto skamieniałe szczątki miechunki pomidorowej (rodzina psiankowatych), które bardzo dobrze ilustrują wspomniane problemy z zegarem ewolucyjnym3. Znalezione zostały w Argentynie, w warstwach skalnych, których wiek szacuje się na 52 miliony lat.

Ewolucyjni naukowcy, zarówno paleontolodzy, jak i biolodzy przypisują tym gatunkom roślin daty o wiele późniejsze niż ten wczesny okres. Ponadto skamieniałe owoce miechunki pomidorowej wyglądają dokładnie tak samo jak współczesne. 

Ze względu na to, że biolodzy prześledzili sekwencje genów wielu różnych rodzajów roślin psiankowatych i wymyślili wiele prastarych dat oraz rzekomych powiązań ewolucyjnych, odkrycie tych szczątków jest wyjątkowo kłopotliwe, gdyż wyraźnie ukazuje bezzasadność ewolucyjnych metod datowania.

Wniosek

Zegary empiryczne wskazują na biblijne ramy czasowe stworzenia wynoszące od 6 000 do 10 000 lat4. Ponieważ jednak nie pasują do darwinowskiej teorii ewolucji, natychmiast są odrzucane. Czy to jest uczciwa nauka?


Przypisy

  1. Tomkins, J. P. and J. Bergman. 2015. Evolutionary molecular genetic clocks—a perpetual exercise in futility and failure. Journal of Creation. 29 (2): 26-35.
  2. Callaway, E. 2015. DNA clock proves tough to set. Nature. 519 (7542): 139-140.
  3. Wilf, P. et al. 2017. Eocene lantern fruits from Gondwanan Patagonia and the early origins of Solanaceae. Science. 355 (6320): 71-75.
  4. Tomkins, J. P. 2015. Genetic Clocks Verify Recent Creation. Acts & Facts. 44 (12): 9-11.

Opracowano na podstawie: J. P. Tomkins, „Evolutionary clock futility”, Acts&Facts, Institute for Creation Research, marzec 2017, s. 16.

Zobacz również

Popularne artykuły

Czy istnieje konflikt naukowy między teorią ewolucji Darwina a zapisem kopalnym?

Wstęp Karol Darwin zaproponował teorię ewolucji w 1859 roku w swojej książce O powstawaniu gatunków, w której stwierdził, że...

Ludzie i mamuty – fakty ukrywane przez dekady

Na początku XX wieku na stanowisku w Vero Beach na wschodnim wybrzeżu Florydy odkryto skamieliny mamuta, mastodonta, gigantycznego naziemnego leniwca oraz skamieniałości...

Homo pochowani po sąsiedzku – ewolucja człowieka do poprawki

Od dawna podręczniki i inne materiały edukacyjne głosiły, że człowiek ewoluował powoli, przechodząc przez poszczególne etapy aż do homo sapiens sapiens. Tymczasem...
Skip to content