Eony czasu ewolucji – dowód ostateczny?

Zobacz również

Świeccy naukowcy próbując wytłumaczyć spontaniczne powstanie i rozwijanie się życia, stosują różne porównania, aby uwiarygodnić scenariusz wynikający z teorii ewolucji1. Na przykład posługują się twierdzeniem o nieskończonej liczbie małp, które to twierdzenie głosi, że tabun małp naciskających losowo klawisze maszyn do pisania przez nieskończenie długi czas, napisze ostatecznie tekst, taki jak kompletny dorobek Szekspira. Lecz czy takimi „ilustracjami” można udowodnić, że wszystko, co materialne – łącznie z formami życia – rozwinęło się poprzez losowe procesy?

Ignorancja z wyboru

Naukowcy zajmujący się stworzeniem już wielokrotnie obalali tego typu analogie ewolucjonistów, wykazując błąd nadmiernego upraszczania2. Mimo to są ludzie, którzy twardo obstają przy tym, że nawet rzeczy absurdalnie mało prawdopodobne ostatecznie są osiągalne. Twierdzą, że dowolnie powiązane serie pomyślnych zbiegów okoliczności mogą wystąpić w nieskończonym czasie.

Czy nieskończony czas jest swego rodzaju kołem ratunkowym, które nieprawdopodobieństwo ewolucji przenosi w sferę „możliwego do wystąpienia”? Czy naprawdę wszystko w naszym wszechświecie jest możliwe jedynie za sprawą ruchu cząsteczek i nieskończonego czasu?

Jeśli chodzi o początki życia, odpowiedź brzmi „nie”. A jednym z powodów takiej odpowiedzi jest entropia.

Entropia kontra ewolucja

Entropia (druga zasada termodynamiki) jest uniwersalną tendencją do zmniejszania się porządku i złożoności w świecie. Tym samym nie wspiera ona ewolucyjnych wyobrażeń.

Naturalistyczne credo większości ewolucjonistów wymaga jednak od nich naturalistycznego wyjaśnienia złożoności. W jakiś sposób należy opracować scenariusz pokazujący, jak pierwotna cząsteczka chemiczna może ewoluować w replikujące się białko, następnie w złożone pierwotniaki, w końcu w wielkie zwierzę, a ostatecznie w człowieka z nieskończenie złożonym mózgiem… [Jednak] istnieje uniwersalne prawo naukowe, że wszystkie naturalne procesy mają tendencję do zmniejszania złożoności we wszechświecie. Jest to słynna druga zasada termodynamiki, czyli zasada rosnącej entropii… zmniejszonej dostępnej energii, zwiększonej losowości i dezorganizacji, zniekształconej transmisji informacji itp.3

Entropia rządzi naszym wszechświatem, a wszystkie związki biochemiczne potrzebne do budowy części ciała zarówno zwierząt, jak i ludzi są z natury niestabilne. Biorąc pod uwagę statystyczne prawdopodobieństwo, każde przypadkowe, losowe połączenie tych związków w tak zwanej „pierwotnej zupie”, nawet jeśli byłoby ono pomyślne i niezaprojektowane, byłoby krótkotrwałe i rozpadałoby się z każdą mijającą chwilą. A zatem uniwersalna rzeczywistość entropii jednoznacznie dowodzi, że nieskończony czas działa destrukcyjnie na przypadkowe biocząsteczki – nie chroni ich i nie buduje od prostych do złożonych.

Co z tymi małpami?

Dr A. E. Wilder-Smith wyjaśnił swego czasu, dlaczego porównywanie abiogenezy do małp piszących na maszynie jest nietrafioną analogią4. Jest to analogia fałszywa, ponieważ:

  • nie uwzględnia tego, że małpy umrą z głodu,
  • ignoruje problem pozyskiwania nieograniczonej ilości papieru,
  • pomija nieuchronność całkowitego zużycia klawiszy na długo przed tym, zanim małpom uda się przypadkowo napisać cokolwiek inteligentnego,
  • zapomina, że atrament również podlega entropii i z czasem zniknie.

A zatem eony czasu są gwarancją tego, że małpy nigdy nie napiszą Hamleta…

Wniosek

Jeżeli chcemy poznać prawdę o początkach, musimy otworzyć i przeczytać Księgę Rodzaju, ponieważ czas i entropia skutecznie zapobiegają spontanicznemu powstawaniu życia. Czas jest zgubą dla ewolucji, a nie czynnikiem umożliwiającym ją.


Przypisy

  1. Morris III, H. 2013. Willingly Ignorant. Acts & Facts. 42 (3): 5-7.
  2. Gish, D. 1976. Origin of Life: Theories on the Origin of Biological Order. Acts & Facts. 5 (7). See also Tomkins, J. P. 2018. The Impossibility of Life’s Evolutionary Beginnings. Acts & Facts. 47 (3): 11-14; Morris, H. M. 1973. Evolution, Thermodynamics, and Entropy. Acts & Facts. 2 (3); McCombs, C. 2004. Evolution Hopes You Don’t Know Chemistry: The Problem of Control. Acts & Facts. 33 (8); Thomas, B. Critique of ‘Primordial Soup’ Vindicates Creation Research. Creation Science Update. Posted on ICR.org February 11, 2010.
  3. Morris, H. M. 2002. The Mystery of Complexity. Acts & Facts. 31 (1).
  4. Wilder-Smith, A. E. 1993. The Origin of Conceptual Thought in Living Systems. Acts & Facts. 22 (2).

Opracowano na podstawie: J. J. S. Johnson, „Infinite time won’t rescue evolution”, Acts&Facts, Institute for Creation Research, czerwiec 2018, s. 21.

Zobacz również

Popularne artykuły

Czy Biblia mówi o płaskiej Ziemi?

W ciągu ostatnich lat głośno zrobiło się o dość nietypowo brzmiącej teorii, która zakłada, że Ziemia nie jest kulą, lecz płaskim dyskiem,...

Czy Biblia wyjaśnia epokę lodowcową?

Historia Ziemi skrywa wiele tajemnic, a wiara świeckich naukowców w miliony lat ewolucji uniemożliwia im znalezienie przekonujących rozwiązań tych zagadek. Natomiast na...

Czwarty wymiar – cz. 2: Między nauką a wiarą

Dokąd prowadzi czwarty wymiar? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie może mieć więcej wspólnego z duchowością niż nauką.
Skip to content