test

Czy teoria Wielkiego Wybuchu wyklucza istnienie Boga?

Zobacz również

Naukowcy odrzucający nauki Biblii mają przed sobą niełatwe zadanie. Muszą znaleźć nowe, „racjonalne” wytłumaczenie dla istnienia życia, powstania różnorodności gatunkowej czy pochodzenia człowieka, nie uwzględniając przy tym ingerencji Stwórcy. Teoria ewolucji pozornie pomogła w rozwiązaniu tych problematycznych kwestii, jednak wciąż nie odpowiedziała na najważniejsze pytania – jak powstał wszechświat i dlaczego? Okazuje się jednak, że i na nie znaleziono odpowiedź – poprzez teorię Wielkiego Wybuchu.

Według owej teorii wszechświat powstał około 14 miliardów lat temu. Na początku miała to być osobliwość, niewyobrażalnie gorący punkt, w którym została skompresowana cała materia i energia tworząca teraz miliardy galaktyk. Po Wielkim Wybuchu osobliwość ta zaczęła się rozszerzać i ochładzać, umożliwiając formowanie się kwarków i elektronów, które są elementami budulcowymi atomów. W miarę ochładzania się wszechświata kwarki połączyły się, tworząc protony i neutrony[1].

Teoria ta została uznana za potencjalnie prawdziwą również przez niektórych chrześcijan, którzy uważają, że moment Wielkiego Wybuchu mógłby być momentem Stworzenia Świata opisywanym w Biblii, a Bóg byłby jego inicjatorem. Co niektórzy uznają ją nawet za dowód na istnienie Boga[2]. Zdaniem doktora Jasona Lisle’a nie są oni zapewne świadomi ateistycznych podstaw tej teorii i dlatego starają się „przeinterpretować” Księgę Rodzaju, by odpowiadała tym nowym założeniom. Jest to alternatywa dla stworzenia świata, w które wierzą chrześcijanie, dlatego wszelkie próby „dodania” Wielkiego Wybuchu do nauczania Pisma Świętego są bezcelowe. Założenia te są sprzeczne z Biblią, według której Ziemia została stworzona przed gwiazdami i innymi planetami[3].

W założeniach Wielkiego Wybuchu jest więcej pytań niż odpowiedzi, nie dziwi więc, że nawet naukowcy niebędący kreacjonistami coraz częściej krtytykują tę teorię

Co ciekawe, z początku teoria Wielkiego Wybuchu była wykpiwana nawet w środowiskach ateistycznych, czego powodem było mikrofalowe promieniowanie tła. Promieniowanie to jest interpretowane jako „echo” lub „ciepło resztkowe” wielkiej kuli ognia, od której wszystko się zaczęło. W przeszłości stwierdzono, że promieniowanie to jest niezwykle jednorodne –  jeśli teoria Wielkiego Wybuchu byłaby prawdziwa, temperatura tego promieniowania powinna być nierównomierna. Był to jeden z głównych powodów, dla którego teoria Wielkiego Wybuchu nie była traktowana jako naukowa[4].

Podejście do tej kwestii zmieniło odkrycie, w wyniku którego założenia Wielkiego Wybuchu zostały powszechnie zaakceptowane jako potencjalnie prawdopodobne. Niektórzy dziennikarze twierdzili nawet, że jest ono dowodem na prawdziwość Wielkiego Wybuchu, a w jego obliczu religia staje się zbędna. Dowodem tym miało być odkrycie różnic temperatur wynoszące 30 milionowych stopnia (sic!). Okazuje się jednak, że nawet te wartości mogą nie być prawdziwe, gdyż, jak stwierdził jeden z projektantów instrumentów używanych do wykonywania tych pomiarów, owe instrumenty nie są aż tak czułe. Zostało to potwierdzone w czasopiśmie Science z 1 maja 1992, w którym stwierdzono, że dane te zostały uzyskane metodami statystycznymi, które nadal wymagają dokładnego sprawdzenia[5].

Wielki Wybuch wzbudza wiele wątpliwości również z innych powodów. Jak twierdzi Brian Thomas, rozbieżności pomiędzy założeniami owej teorii a rzeczywistymi obserwacjami są liczne i poważne. Stronnicy Wielkiego Wybuchu zakładają na przykład, że materia pojawiła się „z niczego”, bez żadnego pierwotnego budulca. Zdaniem Thomasa jest to sprzeczne z pierwszą zasadą termodynamiki, według której  materii i energii nie można ani stworzyć, ani zniszczyć[6].

wielki wybuch

Dr. Danny R. Faulkner wskazuje na jeszcze jedną poważną nieścisłość – asymetrię między ilością materii i antymaterii. Jeśli wszechświat rzeczywiście zacząłby istnieć po Wielkim Wybuchu, powinniśmy obserwować równe ilości materii i antymaterii. Dominuje w nim jednak materia, co po raz kolejny skłania do zastanowienia się nad zasadnością tej teorii[7].

W założeniach Wielkiego Wybuchu jest więcej pytań niż odpowiedzi, nie dziwi więc, że nawet naukowcy niebędący kreacjonistami coraz częściej krytykują tę teorię. 22 maja 2004 roku w tygodniku naukowym New Scientist ukazał się list otwarty do społeczności naukowej rzucający wyzwanie teorii Wielkiego Wybuchu. Został on podpisany głównie przez naukowców nieuznających nauczania Biblii o początkach istnienia wszechświata. Wskazali oni, że liczne, arbitralne założenia i brak dostatecznych dowodów na wystąpienie Wielkiego Wybuchu podważają zasadność tego modelu. Stwierdzają między innymi, że teoria ta jest oparta na istnieniu hipotetycznych bytów, które nigdy nie były obserwowane, jak na przykład inflacja, ciemna materia i ciemna energia[8].

Po pozornym odkryciu dowodów Wielkiego Wybuchu niektórzy chrześcijanie starali się udowodnić, że teoria ta nie wyklucza stworzenia świata przez Boga, a być może nawet to potwierdza. Okazuje się jednak, że nie ma potrzeby interpretowania na nowo Księgi Rodzaju tak, by pasowała do teorii odpowiadających ateistycznym trendom, które są zmienne, podczas gdy nauka Pisma Świętego pozostaje trwała od początków świata.


Przypisy

[1] Statham D., Is the big bang really scientific?, 2019, https://creation.com/big-bang-scientific-theory.

[2] Dąbek D., Zastrzeżenia wobec kreacjonistycznej interpretacji Wielkiego wybuchu w: Roczniki filozoficzne, tom LIX, nr 2, 2011, s. 75, https://www.kul.pl/files/57/roczniki_filozoficzne/2011_59_2/073_dabek.pdf.

[3] Lesle J., Does the Big Bang Fit with the Bible?, 2010, https://answersingenesis.org/big-bang/does-the-big-bang-fit-with-the-bible/.

[4] Has the 'big bang’ been proved?, https://creation.com/has-the-big-bang-been-proved.

[5] Ibidem; Flam F. „COBE finds the bumps in the Big Bang.” Science, vol. 256, no. 5057, 1992, p. 612.

[6] Thomas B., New Sky Map Shows Big Bang Even More Unlikely, 2011, https://www.icr.org/article/new-sky-map-shows-big-bang-even-more.

[7] Faulkner D. R., Why Is the Universe Dominated by Matter?, 2015, https://answersingenesis.org/physics/universe-dominated-by-matter/; S. Ulmer et al., “High-precision Comparison of the Antiproton-to-Proton Charge-to-Mass Ratio,” Nature 524 (August 13, 2015): 196–199, doi:10.1038/nature14861.

[8] Lisle J., Does the Big Bang Fit with the Bible?, 2010, https://answersingenesis.org/big-bang/does-the-big-bang-fit-with-the-bible/; E. Lerner et al., An open letter to the scientific community, New Scientist 182(2448):20, May 22, 2004, www.cosmologystatement.org.

Zobacz również

Poprzedni artykułUstalenie pojęć medycznych
Następny artykułEra mezozoiczna

Popularne artykuły

„Boska cząstka” – czym jest bozon Higgsa?

W 2012 roku naukowcy odkryli cząstkę o nazwie bozon Higgsa, znanej też jako "boska cząstka". Jakie jest znaczenie tego odkrycia?

Terraformacja Marsa – co ma wspólnego z biblijnym stworzeniem?

Terraformacja Marsa, to odległa przyszłość. Czy to jednak możliwe, aby również Ziemia została kiedyś poddana terraformacji?

Nie jeden, a dwa Wielkie Wybuchy?

Wszyscy słyszeliśmy, czym rzekomo był Wielki Wybuch. Ale czy słyszeliście, że niedawno pojawiła się hipoteza dwóch Wielkich Wybuchów?
Skip to content