Abrosaurus dongpoi

Zobacz również

Abrosaurus dongpoi

© Źródło: Wikimedia Commons, autor: Leví Bernardo Martínez, licencja: CC BY-SA 3.0

O tym roślinożernym zauropodzie nie można powiedzieć zbyt wiele. Abrozaur – czyli Abrosaurus dongpoi – określany jest jako „dinozaur (…) o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej”1. Co wiadomo o owym kręgowcu z gromady zauropsydów i podgromady diapsydów? Uznaje się, iż żył w czasie jury środkowej, czyli mniej więcej 180-145 milionów lat temu2, chociaż inne źródła podają 168-161 milionów lat temu (konkretnie przełom batonu i keloweju)3. Skamieliny gada odkryto w Chinach, w regionie Sichuan (formacja: dolne Shaximiao w Dshanpu)4. Mimo iż opisany został w roku 19895, informacje na jego temat są skąpe.  

Długość ciała Abrosaurusa dongpoi, typowa dla zauropoda, to mniej więcej 9 metrów, natomiast waga, również nieodbiegająca od normy w przypadku tego infrarzędu, wynosi ponad 4 tony. Co ciekawe, nawet w tej kwestii źródła są rozbieżne. Jedne bazy danych podają wagę nieprzekraczającą 5 ton6, jednak znalazły się i takie, które określają osobniki z tego gatunku jako dużo cięższe7. Budowa gada nie odbiegała od innych zauropodów – posiadał on długą szyję, masywny tułów oraz równie długi ogon. Poruszał się raczej na czterech nogach. Prawdopodobnie miał także wąską głowę oraz charakterystyczny grzebień w okolicach nozdrzy i oczu8.

Jego nazwa oznacza mniej więcej „delikatną jaszczurkę”, co nawiązuje do dosyć kruchej budowy czaszki zwierzęcia. Odnoszący się do gatunku człon dongpoi to wyraz szacunku dla poety Su Shi9 (około 1037-1101), żyjącego właśnie w regionie, w którym odnaleziono skamieniałości. Gadziomiedniczego dinozaura odkryto już w 1984 roku, a nazwano po raz pierwszy dwa lata później; robocza nazwa to A. gigantorhinus, zmieniona na A. dongopensis. Dziś dinozaur funkcjonuje oczywiście jako A. dongpoi.Abrozaur jest najprawdopodobniej bazalnym członkiem Macronarii, czego dowodzą najnowsze badania. Dostępna jest również ilustracja głowy Abrosaurusa, dzięki czemu można przyjrzeć się bliżej specyficznej budowie czaszki oraz sporym brakom kości w niektórych miejscach. Zilustrowane zostały także szeroko rozstawione oczy10.


Przypisy

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Abrozaur [dostęp: 23.03.2022].
  2. Por. tamże [dostęp: 23.03.2022].
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Abrosaurus [dostęp: 23.03.2022].
  4. https://dinoanimals.com/dinosaurdatabase/abrosaurus-dongpoi/ [dostęp: 23.03.2022].
  5. Ouyang H. (1989). A new sauropod dinosaur from Dashanpu, Zigong County, Sichuan Province (…), za: https://dinoanimals.com/dinosaurdatabase/abrosaurus-dongpoi/ [dostęp: 23.03.2022].
  6. https://dinoanimals.com/dinosaurdatabase/abrosaurus-dongpoi/ [dostęp: 23.03.2022].
  7. https://web.archive.org/web/20160304141651/http://www.dinosaurier-info.de/animals/dinosaurs/pages_a/abrosaurus.php [dostęp: 23.03.2022].
  8. Por. tamże [dostęp: 23.03.2022].
  9. https://en.wikipedia.org/wiki/Abrosaurus [dostęp: 23.03.2022].
  10. Por. tamże [dostęp: 23.03.2022].

Zobacz również

Popularne artykuły

„Boska cząstka” – czym jest bozon Higgsa?

W 2012 roku naukowcy odkryli cząstkę o nazwie bozon Higgsa, znanej też jako "boska cząstka". Jakie jest znaczenie tego odkrycia?

Mit ewolucji małpy w człowieka

Czy oparcie całej gałęzi nauki o pochodzeniu o mit ewolucji ma sens? Przeciętny czytelnik często wiedziony jest do przekonania,...

Obrzydliwa tajemnica Darwina… jeszcze bardziej obrzydliwa!

Problem braku form przejściowych w zapisie kopalnym zauważył sam Karol Darwin, stwierdzając, że jest to argument przeciwko zaproponowanej przez niego koncepcji stopniowej...
Skip to content