Kształtowanie zdrowych relacji międzyludzkich

Zobacz również

Niektórzy ludzie przychodzą do naszego życia jako błogosławieństwa, inni jako lekcje, żeby nauczyć nas, jak powinniśmy być silni i niezłomni w obliczu życiowych przeciwności.

~ Marek Aureliusz

Zdrowe relacje międzyludzkie odgrywają kluczową rolę w naszym życiu, wpływając nie tylko na nasze samopoczucie psychiczne, ale także na nasze zdrowie fizyczne. Od relacji z rodziną i przyjaciółmi po współpracę z kolegami z pracy, jako istoty społeczne jesteśmy związani z innymi ludźmi na różnych płaszczyznach. W tym artykule przyjrzymy się znaczeniu zdrowych relacji międzyludzkich oraz przedstawimy praktyczne wskazówki, jak je budować i pielęgnować.

Zdrowe relacje międzyludzkie mają ogromny wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Badania naukowe wielokrotnie potwierdzają, że osoby mające bliskie, wspierające relacje z innymi ludźmi mają niższe ryzyko chorób serca, depresji, stresu oraz wyższą jakość życia. Dobre relacje z innymi mogą również pomóc nam radzić sobie ze stresem, poprawić naszą samoocenę oraz zwiększyć poczucie przynależności i akceptacji.

Jak zatem kształtować zdrowe relacje?

Komunikacja

Komunikacja odgrywa kluczową rolę w budowaniu zdrowych relacji. Ważne jest nie tylko mówienie, ale także słuchanie drugiej osoby z empatią i zrozumieniem. Otwarta i szczerze wyrażana komunikacja pozwala na budowanie zaufania i zrozumienia między ludźmi. 

Ale czym jest właściwa komunikacja? Podstawowym elementem jest tutaj aktywne słuchanie, czyli umiejętność zadawania pytań, zainteresowanie drugim człowiekiem i skupienie się na tym, co chce on przekazać, bez osądzania i wydawania opinii. Nie liczy się ilość/częstotliwość komunikacji, ale przede wszystkim jakość, czyli to, czy potrafimy sobie zaufać, czy jesteśmy względem siebie otwarci, lojalni, na ile jesteśmy w stanie powierzyć drugiej osobie nasze tajemnice. Otwartość buduje otwartość. Na ile ty jesteś otwarty w swoich relacjach, na tyle twój rozmówca otworzy się przed tobą. Nie ma innej drogi.

Empatia i zrozumienie

Empatia, czyli zdolność do wczuwania się w sytuację i uczucia drugiej osoby, jest kluczowa dla budowania zdrowych relacji. Zrozumienie perspektywy drugiego człowieka pomaga uniknąć konfliktów i buduje więź między ludźmi. Co najczęściej robią ludzie podczas rozmowy, to patrzą przez swój pryzmat i oceniają zachowanie swojego rozmówcy w taki sposób, jak oni sami by postąpili. Trudniej jest okazać zrozumienie, trudniej wyjść ze swoich butów i spróbować przymierzyć inne.

Dlaczego? Ponieważ to wymaga niejako wysiłku mentalnego, aby dostrzec i przede wszystkim chcieć zrozumieć inny sposób myślenia. Tutaj jest właśnie pomocna empatia, która pomaga zbliżyć się do drugiego człowieka na poziomie emocjonalnym.

Szacunek i akceptacja

Szanowanie i akceptowanie drugiej osoby wraz z jej różnicami jest fundamentem zdrowych relacji. Zrozumienie, że każdy człowiek jest jednostką niepowtarzalną, z własnymi potrzebami, poglądami i uczuciami, jest kluczowe dla budowania harmonii. Zazwyczaj łatwiej się rozmawia z osobami o podobnych poglądach, ponieważ nie ma wtedy różnic, a więc potencjalnego zapalnika do sporów.

Rozmawiając z osobą, której przekonania są mocno rozbieżne z naszymi, bardzo dużą dojrzałością emocjonalną będzie zachowanie spokoju, jak i przyznanie, że druga strona ma prawo mieć swoje zdanie i jasno je wyrażać. Co ciekawe, nasza perspektywa może rozszerzać się wyłącznie wtedy, kiedy poznajemy inny sposób widzenia i inne argumenty. To nas ubogaca. Trzeba sobie tylko na to pozwolić i z szacunkiem prezentować swoje zdanie, nie próbując na siłę przekonywać, a jedynie wyrażać opinię.

Współpraca i wsparcie

Współpraca i wsparcie stanowią fundamenty zdrowych relacji międzyludzkich, które są oparte na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i trosce. Kiedy ludzie pracują razem i oferują sobie wsparcie, tworzą środowisko, które sprzyja wzrostowi, rozwojowi i szczęściu zarówno jednostek, jak i społeczności jako całości. Współpraca polega na działaniu razem w kierunku wspólnego celu lub rozwiązania problemu. Kluczowe jest tutaj zaangażowanie, komunikacja i gotowość do pracy zespołowej.

Współpracując, ludzie dzielą się zasobami, umiejętnościami i perspektywami, co prowadzi do lepszych wyników niż działanie indywidualne. Ważne jest również zrozumienie i akceptacja różnic w podejściu i perspektywie, co prowadzi do bardziej otwartych i elastycznych relacji. Kiedy ludzie współpracują, potrzebują wsparcia, aby pokonać trudności i osiągnąć cele. Ta symbioza tworzy silne i trwałe relacje, które są zdolne do przetrwania nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Wyrażanie wdzięczności i docenianie

Wyrażanie wdzięczności za dobre uczynki oraz docenianie drugiej osoby wzmacnia więzi międzyludzkie i sprawia, że relacje stają się bardziej satysfakcjonujące. Kiedy człowiek jest doceniany, jego motywacja wzrasta, jak również – idąc za regułą wzajemności – pojawia się chęć odwdzięczenia. Wszyscy lubimy czuć się ważni, a odczuwając wdzięczność ze strony innych, dostajemy komunikat: dziękuję, że jesteś. 

Dzięki temu wzmacnia się sympatia oraz chęć zrobienia kroku naprzód w danej znajomości. Dlatego powinniśmy pamiętać o tym, aby nauczyć się doceniać drugiego człowieka, zauważając jego obecność w naszym życiu i przypominając mu o tym co jakiś czas.

Zdrowe relacje międzyludzkie są fundamentalne dla naszego dobrostanu psychicznego i fizycznego. Budowanie i pielęgnowanie dobrych relacji wymaga zaangażowania, komunikacji, empatii oraz szacunku wobec drugiej osoby. Inwestowanie czasu i wysiłku w kształtowanie zdrowych relacji jest ważnym elementem dbania o własne zdrowie i szczęście. Wiedz, że długoterminowo zdecydowanie Ci się to opłaci. Warto dbać o swoich bliskich, ponieważ ta inwestycja zwróci się wielokrotnie. A co jest piękniejszego, niż posiadanie wspaniałych przyjaciół, partnera, dzieci, czyli tych, których kochamy i którzy kochają nas?

Natalia Tatarczuch
(Coach&Socjolog) 

Zobacz również

Popularne artykuły

Zaburzenia lękowe – co radzi Pismo Święte?

Skąd się biorą zaburzenia lękowe i co możemy z nimi zrobić? Przedstawiamy metodę, która została zapisana już w Piśmie Świętym.

Gdy rano budzisz się zmęczony – czym jest zespół przewlekłego zmęczenia?

Jeśli od co najmniej sześciu miesięcy, budząc się rano, czujesz się bardziej zmęczony, niż gdy kładziesz się spać – być może cierpisz na CFS.

Nadciśnienie tętnicze – jak poprawić jakość życia? (cz. 2)

W niniejszym artykule przeczytasz o sprawdzonych sposobach na poprawienie jakości zdrowia, gdy cierpimy na nadciśnienie tętnicze.
Skip to content