Editor in Chief

Adrian Zarański

Main interests:

Marine Biology, Ocean Exploration, Rain Forests, Global Warming

More About Nick

Author Articles

Zasada antropiczna – dlaczego wszechświat pozwala na życie?

Zasada antropiczna stanowi ogromną zagadkę dla świeckich naukowców. Jednak nie jest ona zagadką dla ludzi, którzy przyjmują istnienie Boga.

Czy potop Noego zakrył Himalaje?

Himalaje to najwyższe pasmo górskie na Ziemi, dlatego potop Noego nie mógłby ich dosięgnąć. Ale czy Biblia mówi, że wody potopu je zakryły?

Mowa – wyjątkowa umiejętność człowieka

Mowa jest dla człowieka niezwykle ważną umiejętnością. W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie o pochodzenie mowy.

Darwinizm społeczny i jego wpływ na społeczeństwo

Darwinizm społeczny to myśl filozoficzna Herberta Spencera, w dużej mierze oparta o teorię ewolucji Karola Darwina. Jakie przyniosła skutki?

Potop czy piramidy – co było pierwsze?

Piramidy w Gizie stanowią wielki pomnik historii. Czy one jednak potwierdzają wersję historii świata propagowaną przez ewolucjonistów?

Jak istoty pozaziemskie wpłyną na religie świata?

Istoty pozaziemskie rozbudzają wyobraźnię również ludzi religijnych. Pojawia się jednak pytanie, czy naprawdę je odnajdziemy, o ile w ogóle istnieją?
Skip to content