Ewolucja ptaków popadła w tarapaty…

Zobacz również

Jeszcze kilka lat temu naukowcy mieli opracowaną ogólną historię ewolucji ptaków. Gdy jednak odkryto pewnego skamieniałego ptaka w osadach dolnej kredy, cała dotychczasowa wizja okazała się nieprawdziwa…

Ewolucja ptaków – wcześniejsza koncepcja

Dzięki wykopaliskom prowadzonym w Chinach w tych samych warstwach, w których znajdują się dinozaury, odkryto wiele ptaków. Do pewnego momentu odnajdywane w osadach dolnej kredy najstarsze skamieniałe chińskie ptaki miały specyficzną budowę anatomiczną. Wskazywała ona na to, że ptaki te raczej wspinały się, a ich ślizgowy, czy też szybujący lot był aktywnością doraźną1.

Z kolei w osadach górnej kredy odnajdywano ptaki o budowie anatomicznej, jaką posiadają współczesne ptaki zdolne do lotu z napędem. Z tego powodu sformułowano teorię, że jedne wyewoluowały z drugich. Miało to nastąpić przez okres około 40 milionów lat – tyle, ile wynosi domniemana różnica czasu pomiędzy dolną i górną kredą. 

Ale pewne odkrycie obaliło całą tę historię.

Niespodziewany okaz

Oto mamy ptaka z dolnej kredy z grupy Enantiornitów: Pterygornis dapingfangensis. Analiza skamieniałości wykazała, że miał on całkowicie zrośnięte kości ramion, czyli ten sam typ sztywnych skrzydeł, które dzisiejszym ptakom służą do lotu z napędem. I podobnie do współczesnych ptaków miał również zrośnięte kości miednicy. Jest to najstarszy znany okaz o tego rodzaju budowie anatomicznej.

Dr Steve Brusatte z Uniwersytetu Edynburskiego po zapoznaniu się z artykułem naukowym opublikowanym w czasopiśmie PNAS powiedział BBC:

Są to podstawowe cechy współczesnego planu ptaków i są integralną częścią nadania ptakom siły i sztywności potrzebnej do latania2.

Z kolei jeden z naukowców współpracujących w badaniu, Min Wang z Instytutu Paleontologii Kręgowców i Paleoantropologii Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie, stwierdził:

[Znalezisko] przesunęło datę cech tych ptaków o ponad 40 milionów lat2.

A zatem wcześniej odkrywane w warstwach dolnej kredy ptaki o specyficznej budowie anatomicznej nie mogły ewoluować w ptaki w pełni ukształtowane do lotu. Układ anatomiczny współczesnego ptaka istniał przez cały czas tej domniemanej ewolucji.

Ewolucja ptaków – czy można temu wierzyć?

Kiedy kolejne wykopaliska i badania obalają wcześniej dominujące koncepcje, przychodzi myśl, czy tym wszystkim ewolucyjnym pomysłom można w ogóle wierzyć… Jaką można mieć pewność, że to, co dziś uważane jest za pewnik w świeckich kręgach naukowych, faktycznie jest prawdziwe? Każdorazowa konieczność wprowadzania zmian w ewolucyjnej narracji ujawnia słabość ewolucyjnych opowieści. Nie inaczej rzecz się ma z ewolucją ptaków.

A jednocześnie kolejne odkrycia – również Pterygornis dapingfangensis – pokazują, jak dobrze opis stworzenia i potopu z Księgi Rodzaju pasują do zapisu kopalnego. Jeśli Bóg na początku stworzył wszystkie podstawowe gatunki ptaków, to nie dziwne, że pojawiają się one w pełni ukształtowane wśród różnych innych skamieniałości.


Przypisy

  1. Thomas, B. 2017. Actual Feathers on Mystery Fossil Indicate ‘Bird.’ Acts & Facts. 46 (5): 15.
  2. Briggs, H. New evidence on how birds took to the air. BBC News. Posted on bbc.com October 10, 2017; dostęp: 12.10.2022.

Opracowano na podstawie: B. Thomas, „Bird evolution story crash-lands”, opublikowane na icr.org 6 listopada 2017.

Zobacz również

Popularne artykuły

Czy istnieje konflikt naukowy między teorią ewolucji Darwina a zapisem kopalnym?

Wstęp Karol Darwin zaproponował teorię ewolucji w 1859 roku w swojej książce O powstawaniu gatunków, w której stwierdził, że...

Ludzie i mamuty – fakty ukrywane przez dekady

Na początku XX wieku na stanowisku w Vero Beach na wschodnim wybrzeżu Florydy odkryto skamieliny mamuta, mastodonta, gigantycznego naziemnego leniwca oraz skamieniałości...

Homo pochowani po sąsiedzku – ewolucja człowieka do poprawki

Od dawna podręczniki i inne materiały edukacyjne głosiły, że człowiek ewoluował powoli, przechodząc przez poszczególne etapy aż do homo sapiens sapiens. Tymczasem...
Skip to content