asd

Tlenoterapia hiperbaryczna a przedpotopowa długowieczność

Zobacz również

Biblijna Księga Rodzaju sprawozdaje, że przed potopem ludzie żyli po kilkaset lat. Dlatego naukowcy zajmujący się badaniami nad stworzeniem już od dłuższego czasu zastanawiali się nad tym, jakie mogły panować warunki środowiskowe na Ziemi przed tą globalną katastrofą, skoro sprzyjały długowieczności. Niedawne badanie zdaje się uchylać rąbka tajemnicy.

Potwierdzona hipoteza

Niektórzy badacze wysunęli hipotezę, że przed potopem atmosfera ziemska wykazywała wyższy poziom tlenu i wyższe ciśnienie atmosferyczne niż dzisiaj. Co ciekawe, nowe badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Tel Awiwie i Centrum Medycznym Szamir w Izraelu wskazuje na słuszność tego przypuszczenia. Okazało się bowiem, że kuracja tlenem hiperbarycznym może zatrzymać, a nawet odwrócić proces starzenia się komórek krwi u zdrowych dorosłych osób1,2.

Naukowcy skoncentrowali się na dwóch głównych aspektach procesu starzenia. Jednym z nich jest długość telomerów. Telomery to strukturalne elementy chromosomów umiejscowione na ich końcach. Utrzymują one chromosomy w stanie nienaruszonym, jak również oddziałują z różnymi częściami układu komórkowego. Gdy organizm starzeje się, długość telomerów skraca się. Drugą istotną cechą, na której skupili się naukowcy, jest starzenie się komórek odnoszące się do stanu fizjologicznego, w którym komórki przestają się namnażać i stają się odporne na bodźce sprzyjające wzrostowi.

Okazuje się, że codzienne zabiegi tlenoterapii hiperbarycznej mają działanie regeneracyjne na telomery komórkowe.

Tlenoterapia hiperbaryczna

Tlenoterapia hiperbaryczna polega na umieszczeniu pacjenta w dużej komorze, gdzie zostaje on poddany działaniu czystego tlenu pod zwiększonym ciśnieniem. Podwyższone ciśnienie atmosferyczne zwiększa poziom tlenu rozpuszczonego w tkankach organizmu. Powoduje również, że tlen może przenikać przez tkanki, docierając nawet do zupełnie nieukrwionych rejonów organizmu (poudarowe ogniska niedokrwienne).

Celem wspomnianego wyżej badania była ocena, czy kuracja tlenoterapią hiperbaryczną ma jakikolwiek wpływ na długość telomerów i starzenie się komórek u zdrowych starzejących się ludzi.

Trzydzieści różnych osób poddano powtarzanym codziennie sesjom hiperbarycznym. Okazało się, że taka tlenoterapia może wydłużyć długość telomerów o ponad 20% u starzejących się osób. Spośród testowanych typów komórek, najbardziej uderzające zmiany wykazywały limfocyty B (rodzaj krwinek białych). Zabiegi zmniejszyły również całkowitą liczbę starzejących się komórek o 10-37% – w największej mierze dotyczyło to limfocytów T pomocniczych (inny rodzaj białych krwinek).

Dla porównania, nawyki życiowe obejmujące dietę, aktywność fizyczną oraz suplementy wspomagające metabolizm komórkowy i ukierunkowane na stres oksydacyjny wydają się mieć niewielki wpływ (rzędu 2-5%) na długość telomerów1

Świat przedpotopowy – radykalnie inny od naszego

Bazując na zapisie kopalnym, wiemy, że świat przed potopem był znacznie bardziej różnorodny, bujny, a wielu stworzeniom pozwalał osiągać ekstremalnie duże rozmiary. Na przykład rozpiętość skrzydeł niektórych kopalnych ważek przekracza pół metra3. Sposób, w jaki tlen dyfunduje przez organizm owada, wyznacza górną granicę wielkości ciała w oparciu o nasz obecny poziom tlenu atmosferycznego4. Dlatego nawet świeccy, nieuznający biblijnego sprawozdania naukowcy uważają, że w świecie starożytnym poziom tlenu musiał być znacznie wyższy.

A zatem dane z tlenoterapii hiperbarycznej w połączeniu z informacjami płynącymi z badań skamieniałości pokazują, że długość życia przedpotopowych ludzi – takich jak na przykład Matuzalem, który żył 969 lat – była jak najbardziej możliwa. A to dlatego, że atmosfera przed potopem sprzyjała lepszemu zdrowiu i długowieczności ze względu na zwiększone ciśnienie atmosferyczne i wyższy poziomu tlenu.

Do tego można dodać również inny czynnik zapewniający długowieczność – niezmutowany stan genomu ludzkiego przed potopem. Nie dziwi zatem biblijny zapis o tym, że po potopie długość życia człowieka zaczęła się stopniowo skracać5.


Przypisy

  1. Hachmo, Y. et al. 2020. Hyperbaric Oxygen Therapy Increases Telomere Length And Decreases Immunosenescence In Isolated Blood Cells: A Prospective Trial. Aging. doi: 10.18632/aging.202188
  2. American Friends of Tel Aviv University. 2020. Hyperbaric Oxygen Treatment: Clinical Trial Reverses Two Biological Processes Associated With Aging In Human Cells. Posted on ScienceDaily.com on November 20, 2020; dostęp: 4.07.2022.
  3. André, N. et al. 2018. Palaeozoic Giant Dragonflies Were Hawker Predators. Scientific Reports. 8 (1): 12141. doi:10.1038/s41598-018-30629-w. ISSN 2045-2322.
  4. Cannell, A. E. R. 2018. The Engineering Of The Giant Dragonflies Of The Permian: Revised Body Mass, Power, Air Supply, Thermoregulation And The Role Of Air Density. Journal of Experimental Biology. 221(19). doi:10.1242/jeb.185405. ISSN 0022-0949. PMID 30309956.
  5. Tomkins, J. T. 2014. Genetic Entropy Points to a Young Creation. Acts & Facts. 43 (11): 16.

Opracowano na podstawie: J. P. Tomkins, „Hyperbaric research and the pre-flood atmosphere”, opublikowane na icr.org 28 grudnia 2020.

Zobacz również

Popularne artykuły

Mit ewolucji małpy w człowieka

Czy oparcie całej gałęzi nauki o pochodzeniu o mit ewolucji ma sens? Przeciętny czytelnik często wiedziony jest do przekonania,...

Rasy ludzkie – co mówi nauka?

Podobno ludzie dzielą się na odrębne rasy. Taki podział stał się krzywdzący dla wielu grup etnicznych. Dodatkowo teoria ewolucji wzmocniła takie zjawiska,...

Obrzydliwa tajemnica Darwina… jeszcze bardziej obrzydliwa!

Problem braku form przejściowych w zapisie kopalnym zauważył sam Karol Darwin, stwierdzając, że jest to argument przeciwko zaproponowanej przez niego koncepcji stopniowej...
Skip to content