Płaskie luki – wyzwanie dla długich epok geologicznych

Zobacz również

Czy życie ewoluowało powoli przez miliardy lat, jak sugeruje teoria ewolucji, czy też zostało stworzone niedawno przez Boga, zaledwie kilka tysięcy lat temu, jak wskazuje Biblia? Płaskie luki w skałach osadowych ziemi dostarczają danych naukowych przemawiających za modelem biblijnym.

W osadowych warstwach ziemi, takich jak warstwy Wielkiego Kanionu (patrz ryc. 1), istnieją znaczne luki pomiędzy niektórymi płaskimi warstwami. To właśnie płaskie luki. Można powiedzieć, że taka luka istnieje, ponieważ brakuje niektórych części geologicznej kolumny, które występują w innych miejscach na ziemi. Jednak warstwy tuż nad i poniżej takiej luki leżą płasko jedna na drugiej i zwykle nie wykazują żadnych oznak modyfikacji lub zmiany, które mogłyby pomóc w identyfikacji tej luki. Tylko dzięki dokładnemu porównaniu osadów, skamielin i innych czynników poza lukami można stwierdzić, że istnieje luka. Geolodzy nazywają te duże płaskie luki penakordancjami. Czas trwania takiej luki, zgodnie ze standardową geologiczną skalą czasu, stanowi niekiedy setki milionów lat. Płaskie luki znajdują się wśród warstw osadowych na powierzchni ziemi i mogą rozciągać się na znaczną część kontynentów. Podsumowując, zapis osadowy przedstawia nam dwie ważne cechy: istnieją luki i sporo z nich jest płaskich.

Płaskie luki w kanionie
Ryc. 1: Wielki Kanion w Arizonie. Strzałki wskazują niektóre płaskie luki z przyjętym czasem trwania takiej luki, podanym w milionach lat (Ma). Przy najniższej strzałce brakuje okresu ordowiku i syluru, ale kontakt jest prawie płaski. Należałoby się spodziewać, że średnie kontynentalne wskaźniki erozji w tym czasie zmniejszą się o dwie mile, co stanowi dwukrotność głębokości Wielkiego Kanionu.

Płaskość tych rozległych luk stanowi szczególne wyzwanie dla długiego wieku geologicznego. Geolodzy, którzy wierzą w długi czas ewolucji, zakładają, że przyczyną płaskiej luki jest brak osadzania się osadów w płaskim obszarze przez wiele milionów lat. Z drugiej strony, jeśli nie nastąpi osadzanie, można spodziewać się erozji i wietrzenia, a erozja jest zwykle bardzo nieregularna, jak to widać dzisiaj na rzeźbionych powierzchniach naszych kontynentów.

Pomimo proponowanego długiego wieku ich formowania, płaskie luki wykazują bardzo niewielkie albo zerowe wietrzenie lub erozję leżących poniżej warstw. Wyraźnie wskazuje to, że za ich powstanie odpowiada inny mechanizm i tego można się spodziewać w kontekście szybkiego osadzania się podczas zdumiewającego potopu opisanego w Biblii, w Księdze Rodzaju.

Płaskie luki – źródła do dalszego studium:

  1. Roth AA. 1998. Origins: Linking Science and Scriptures. Hagerstown, Maryland: Review and Herald Publishing Association, p 222-232.
  2. Roth AA. 2009. “Flat Gaps” in sedimentary rock layers challenge long geologic ages. Journal of Creation 23(2):76-81.
  3. Ilustracje i filmy: sciencesandscriptures.com, discussion No. 16 oraz video 13 of the WHERE IS TRUTH series.
Źródło:grisda.org

Zobacz również

Popularne artykuły

„Boska cząstka” – czym jest bozon Higgsa?

W 2012 roku naukowcy odkryli cząstkę o nazwie bozon Higgsa, znanej też jako "boska cząstka". Jakie jest znaczenie tego odkrycia?

Mit ewolucji małpy w człowieka

Czy oparcie całej gałęzi nauki o pochodzeniu o mit ewolucji ma sens? Przeciętny czytelnik często wiedziony jest do przekonania,...

Obrzydliwa tajemnica Darwina… jeszcze bardziej obrzydliwa!

Problem braku form przejściowych w zapisie kopalnym zauważył sam Karol Darwin, stwierdzając, że jest to argument przeciwko zaproponowanej przez niego koncepcji stopniowej...
Skip to content