Strona główna Nauka o ziemi

Nauka o ziemi

Megabrekcje – dowód na katastrofizm

Arthur V.  Chadwick Profesor nadzwyczajny w dziedzinie nauk biologicznych Uniwersytetu Loma Linda

Wodno-lądowy wieloryb czy lądowy pływak?

Niedawny artykuł opublikowany przez Oliviera Lamberta i współautorów1 donosi o znalezieniu nowego skamieniałego kręgowca na peruwiańskiej pustyni, któremu nadano nazwę Peregocetus pacificus....

Era kenozoiczna

Kenozoik jest najwyższym z trzech głównych działów fanerozoiku, dwoma pozostałymi są mezozoik i paleozoik (ryc. 1). Termin...

Czy wielki potop z Księgi Rodzaju miał miejsce?

Pierwsza księga Biblii stwierdza, że po niedawnym stworzeniu dokonanym przez Boga nastąpił zdumiewający ogólnoświatowy potop. W tym kontekście potop byłby odpowiedzialny za...

Geologiczna historia opowiedziana przez Islandię

Islandia to wyspa wulkaniczna znajdująca się na Oceanie Atlantyckim, nieco poniżej koła podbiegunowego. Wyspa znajduje się na grzbiecie śródoceanicznym, na granicy między...

Wzorce w zapisie kopalnym – cz. 2

Równoważąc skrajności Podczas dyskusji o wzorcach w zapisie kopalnym niezbędne jest zachowanie pewnej dozy ostrożności. Tak jak w przypadku...

Nauka o ziemi