Wirusologia

Pochodzenie wirusów. Trzy możliwe warianty.

W niniejszym artykule zajmiemy się genealogią, ale dość szczególną. Pochodzenie wirusów współcześni naukowcy próbują wytłumaczyć na 3 sposoby . Poniżej przedstawiamy te...

Co się dzieje z wirusem po przedostaniu do komórki?

Zastanawialiście się, co się dzieje z wirusem po przedostaniu do komórki? Odpowiedzi dostarcza Dariusz Struski w nowym cyklu artykułów dotyczącym wirusów.

Nazewnictwo wirusologiczne

Znajomość budowy fizykochemicznej wirusów wymusiła na nas utworzenie pewnych pojęć precyzujących. Przyswajając właściwe nazewnictwo wirusologiczne, świat wirusów staje się prostszy i bardziej...

Rodzaje wirusów

Poniżej przedstawiamy spis wszystkich rodzajów wirusów chorobotwórczych u człowieka. Spis ten dotyczy rodzin i rodzajów wirusów, a nie gatunków. Rodzaj w systematyce...

Trucizny i wirusy. Podobieństwa i różnice

Czy kwestia wirusów, a właściwie sposobu ich postrzegania, może w jakiś sposób wpłynąć na życie każdego z nas? Kwestia ta jest o...

Historia wirusów

Historycznie słowo virus, które po łacinie oznacza truciznę lub jad, zaczęto wykorzystywać w kontekście chorób zakaźnych jakieś 135 lat temu. Słowo to...

Wirusologia