Wirusologia

Pochodzenie wirusów. Trzy możliwe warianty.

W niniejszym artykule zajmiemy się genealogią, ale dość szczególną. Pochodzenie wirusów współcześni naukowcy próbują wytłumaczyć na 3 sposoby. Poniżej przedstawiamy te teorie....

Co się dzieje z wirusem po przedostaniu do komórki?

Zastanawialiście się, co się dzieje z wirusem po przedostaniu do komórki? Odpowiedzi dostarcza Dariusz Struski w nowym cyklu artykułów dotyczącym wirusów.

Nazewnictwo wirusologiczne

Znajomość budowy fizykochemicznej wirusów wymusiła na nas utworzenie pewnych pojęć precyzujących. Przyswajając właściwe nazewnictwo wirusologiczne, świat wirusów staje się prostszy i bardziej...

Rodzaje wirusów

Poniżej przedstawiamy spis wszystkich rodzajów wirusów chorobotwórczych u człowieka. Spis ten dotyczy rodzin i rodzajów wirusów, a nie gatunków. Rodzaj w systematyce...

Trucizny i wirusy. Podobieństwa i różnice

Trucizny oraz wirusy mają zaskakująco dużo cech wspólnych. Dlaczego więc te drugie traktujemy jako coś nieomal "ożywionego"? Dowiedz się, czytając artykuł Dariusza...

Historia wirusów

Historycznie słowo virus, które po łacinie oznacza truciznę lub jad, zaczęto wykorzystywać jakieś 135 lat temu. Słowo to wykorzystywał również Ludwik Pasteur....

Wirusologia