Editor in Chief

admin

Main interests:

Marine Biology, Ocean Exploration, Rain Forests, Global Warming

More About Nick

Author Articles

Zrozumieć świat wirusów

Aby lepiej zrozumieć świat wirusów, w którym żyjemy, wyobraźmy sobie przez moment, że cały świat wirusowy doświadczamy jak kolorowy proszek w czasie...

Interakcje między wirusami a ludzkimi organizmami

W poprzednim artykule dowiedzieliśmy się, jakie są trzy podstawowe koncepcje pochodzenia wirusów. Teraz chcielibyśmy poszerzyć horyzont rozważań o czwartą.

Pochodzenie wirusów. Trzy możliwe warianty.

W niniejszym artykule zajmiemy się genealogią, ale dość szczególną. Pochodzenie wirusów współcześni naukowcy próbują wytłumaczyć na 3 sposoby . Poniżej przedstawiamy te...

Co się dzieje z wirusem po przedostaniu do komórki?

Zastanawialiście się, co się dzieje z wirusem po przedostaniu do komórki? Odpowiedzi dostarcza Dariusz Struski w nowym cyklu artykułów dotyczącym wirusów.

Nazewnictwo wirusologiczne

Znajomość budowy fizykochemicznej wirusów wymusiła na nas utworzenie pewnych pojęć precyzujących. Przyswajając właściwe nazewnictwo wirusologiczne, świat wirusów staje się prostszy i bardziej...

Rodzaje wirusów

Poniżej przedstawiamy spis wszystkich rodzajów wirusów chorobotwórczych u człowieka. Spis ten dotyczy rodzin i rodzajów wirusów, a nie gatunków. Rodzaj w systematyce...
Skip to content